Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Nhu cầu vay vốn phục hồi kinh tế gần 80 tỷ đồng

Thứ ba, 22/3/2022 | 12:58:53 Chiều

(HBĐT) - Theo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả rà soát nhu cầu vay cầu vốn để triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ. Qua rà soát, tổng nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện là 79 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 là 42,5 tỷ đồng; năm 2023 là 36,5 tỷ đồng.Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong rà soát nhu cầu vay vốn của nghười dân trên địa bàn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. 

Cụ thể, nhu cầu đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP là 60 tỷ đồng; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 là 18 tỷ đồng; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập 1 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả rà soát, thời gian tới, đơn vị tổ chức triển khai cho vay kịp thời các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP theo đúng quy định, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng CSXH Việt Nam.


Viết Đào