Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong:Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên 340 tỷ đồng

Thứ ba, 17/1/2023 | 10:41:50 Sáng

(HBĐT) - Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong, đến hết năm 2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 340,644 tỷ đồng (tăng 28,4 tỷ đồng so với năm 2021). Doanh số cho vay đạt hơn 117 tỷ đồng, cho trên 2,7 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Trong năm 2022, nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân hoàn thành 100% kế hoạch; so với năm 2021, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng 2 tỷ đồng, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng hơn 28 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được củng cố, nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,02%/tổng dư nợ; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn chiếm 97%. 

Năm 2022, vốn chính sách được truyền tải kịp thời đến hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Qua đó giúp người dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. 


P.V