Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Dư nợ tín dụng chính sách tăng gần 21 tỷ đồng

Thứ ba, 17/10/2023 | 7:03:01 Sáng

(HBĐT) - Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cao Phong, từ đầu năm đến nay, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.


Hộ nghèo xã Thạch Yên (Cao Phong) được vay vốn chính sách để chăn nuôi trâu, từng bước cải thiện kinh tế của gia đình.

Theo đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng 2,2 tỷ đồng; dư nợ các chương trình tín dụng tăng 20,933 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt trên 361,5 tỷ đồng/6.917 khách hàng còn dư nợ. Từ đầu năm đến nay, vốn vay đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuyển tải nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, công tác đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng được triển khai tích cực, kịp thời. 

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, đã có 1.482 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách. Trong đó, đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh cho 160 lượt hộ nghèo, 160 lượt hộ cận nghèo, 62 hộ mới thoát nghèo và 235 hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn; tạo việc làm cho 314 lao động; cho vay 28 hộ khó khăn về nhà ở theo Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, vốn chính sách đã giúp xây dựng 1.021 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hộ gia đình nông thôn.

V.Đ