Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Hội Người cao tuổi huyện Cao Phong: Xây dựng, phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Thứ ba, 16/11/2021 | 9:29:52 Sáng

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 884/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), từ tháng 12/2018, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Cao Phong được Hội NCT tỉnh lựa chọn để thành lập CLB đầu tiên tại thôn Bưng, xã Thu Phong làm mô hình thí điểm và nhân ra diện rộng. Đến tháng 7/2020, huyện đã có 10/10 xã, thị trấn thành lập CLB LTHTGN (4 CLB thành lập trong dự án, 6 CLB thành lập ngoài dự án) với gần 500 thành viên, vốn quỹ đạt xấp xỉ 600 triệu đồng; hoạt động theo quy chế của Ban điều hành dự án, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Hội NCT tỉnh.


Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xóm Bưng, xã Thu Phong (Cao Phong) duy trì tổ chức đa dạng hoạt động thiết thực, thu hút hội viên người cao tuổi tham gia.

Ngay sau khi được tiếp nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, Ban đại diện Hội NCT huyện đã tham mưu lãnh đạo UBND huyện, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch chỉ đạo thành lập CLB LTHTGN trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021. Đến nay, các CLB hoạt động dần ổn định, nền nếp, hiệu quả. Trong các kỳ sinh hoạt hàng tháng, Ban chủ nhiệm CLB đều phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến NCT như chế độ chúc thọ, mừng thọ, hưởng trợ cấp xã hội, BHYT... Thông qua các buổi sinh hoạt, thành viên được chăm sóc sức khoẻ, giao lưu văn nghệ, thể thao, bàn bạc, đề xuất những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ và hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng; tham gia dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới. Tăng thu nhập luôn được coi là hoạt động trọng tâm của các CLB LTHTGN, trong 4 năm qua, các CLB đã giải ngân cho trên 100 thành viên vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi... Hầu hết các CLB trang bị máy đo huyết áp, cân..., tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho thành viên trong mỗi kỳ sinh hoạt, đồng thời phối hợp trạm y tế địa phương lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ, nhất là đối với NCT.

Sau gần 4 năm hoạt động, dưới sự hướng dẫn của Ban điều hành dự án và Hội NCT tỉnh, CLB LTHTGN đã tạo cơ hội cho NCT cải thiện cuộc sống, phát huy vai trò, sự đóng góp của thành viên CLB trong việc chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 755/QĐ-UBND của UBND tỉnh Dự án giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam (Dự án VIE 071) giai đoạn 2020 - 2025, Hội NCT huyện đã được Hội NCT tỉnh chọn thành lập 2 CLB tại khu 2, thị trấn Cao Phong và thôn Thiều Nau, xã Thu Phong. Ban chủ nhiệm CLB đi vào hoạt động.

Hoạt động hiệu quả của các CLB LTHTGN đã thắt chặt mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể và các nhà cung cấp dịch vụ ở địa phương, được các cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.


Lại Thị Nguyệt

(Hội Người cao tuổi tỉnh)