Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn Lao động huyện Cao Phong ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Thứ ba, 22/3/2022 | 12:34:17 Chiều

(HBĐT) - Ngày 21/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cao Phong tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2022-2024.BHXH và LĐLĐ huyện Cao Phong ký kết quy chế phối hợp hoạt động.

Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được thống nhất, xây dựng nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa 2 ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

Trong khuôn khổ quy chế phối hợp, BHXH và LĐLĐ huyện sẽ tập trung thực hiện nghiên cứu, đề xuất  tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN gửi BHXH, LĐLĐ tỉnh để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách và phối hợp trong công tác kiểm tra về BHXH, BHYT, BHTN; trao đổi thông tin về các đơn vị tham gia BHXH và các đơn vị mới thành lập tổ chức công đoàn. 2 ngành đồng thời có trách nhiệm phổ biến, triển khai quy chế tới cán bộ, chuyên viên và các công đoàn cơ sở.   

Bùi Minh