Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng đời sống mới

Thứ sáu, 24/11/2023 | 6:46:00 Sáng

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Cao Phong đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ) có sức lan tỏa sâu rộng.


Hội viên phụ nữ xóm Má 1, xã Bắc Phong (Cao Phong) biểu diễn văn nghệ tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 xóm Má 1, xã Bắc Phong, bà con hào hứng biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ông Bùi Đức Đành, Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư cho biết: Năm 2023, bà con trong xóm tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhờ đó thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 46 triệu đồng, hộ nghèo còn 14 hộ. Các phong trào thi đua, CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được đẩy mạnh. Đặc biệt, bà con luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi hộ duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ vững tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng nhà sạch, ngõ đẹp, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM. Năm 2023, xóm có 96 hộ, chiếm 92,3% được công nhận gia đình văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cao Phong cho biết: Để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, MTTQ các cấp trong huyện đã đa dạng hóa hình thức tập hợp, phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thành viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do Ủy ban MTTQ Việt Nam và tỉnh phát động. Trọng tâm như CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong Nhân dân, đoàn kết giúp nhau phát triển KT-XH, xoá đói giảm nghèo, thực hiện tốt nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc... Qua đó, đã có nhiều cách làm hay, mô hình thi đua sáng tạo được xây dựng và nhân rộng. Trong năm 2023, MTTQ huyện phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường và các công trình trong xây dựng NTM, tham gia bảo vệ môi trường... Đến nay, toàn huyện có 7/9 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 vườn mẫu).

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", các chương trình "Vì người nghèo” được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực vào cuộc. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” để tạo nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội... Theo đó, MTTQ phát động phong trào ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Nhân dân triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên rà soát hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở năm 2023. Trên cơ sở kết quả rà soát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã lập danh sách đề nghị Ban Quản lý quỹ "Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 50 hộ nghèo trong năm 2023. Trong 9 tháng năm nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã bàn giao 12 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách với kinh phí 390 triệu đồng; phân bổ 600 triệu đồng (từ quỹ "Vì người nghèo” tỉnh) hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 15 hộ nghèo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, MTTQ huyện đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tham gia giám sát, phản biện xã hội tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ hoạt động của MTTQ các cấp đã giúp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện được củng cố và mở rộng, góp phần cùng với huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân...

Hồng Duyên