Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Đảng bộ xã Văn Nghĩa lãnh đạo Nhân dân xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 4/7/2022 | 10:04:11 Sáng

(HBĐT) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Những năm qua, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) đã tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển KT-XH; tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân cũng như huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM.


Đoàn viên thanh niên xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) ra quân dọn vệ sinh môi trường, thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới.

Là xã thuần nông còn nhiều khó khăn, chưa có điểm thu gom rác thải tập trung nên công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của xã được tăng cường, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT đã khắc phục tình trạng cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm, xã tổ chức các đợt thu gom rác thải tạo thông thoáng, sạch sẽ trên các tuyến đường làng, ngõ xóm. Tuy nhiên, qua rà soát, số hộ dân không có nhà tiêu hoặc có nhà tiêu nhưng chưa hợp vệ sinh còn ở mức cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan, môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Do đó, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Đảng uỷ xã đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, ngày 12/8/2020 về "Tăng cường vận động Nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”; chỉ đạo tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn lấy ngày 13 hằng tháng làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vận động các gia đình tự xử lý rác thải. Nhờ đó, không có hiện tượng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra, đến nay có 1.497 hộ có công trình vệ sinh hợp vệ sinh, chiếm 90,07%; 100% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, góp phần thực hiện thành công tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM.

Đảng bộ xã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM, phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách xóm và từng tiêu chí. Đối với tiêu chí đạt tiếp tục củng cố, nâng chất lượng, lập hồ sơ đề nghị các cấp thẩm định; tiêu chí chưa đạt đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sức dân cùng tham gia.

UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thuỷ lợi, trường học, công trình phúc lợi công cộng... nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, BVMT sinh thái. Cấp ủy Đảng, chính quyền coi việc xây dựng NTM vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững. Do đó, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, ANCT - TTATXH được giữ vững. Đến hết năm 2021, xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,1 triệu đồng/năm.

Đồng chí Bùi Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2023, xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt "làm đến đâu, chắc đến đó”, không chủ quan, nóng vội. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra.

 Đinh Thắng