Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn nhiều giải pháp về công tác cán bộ

Thứ bảy, 20/8/2022 | 9:22:43 Sáng

(HBĐT) - Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, BTV Huyện uỷ Lạc Sơn đã ban hành Nghị quyết số 09 về công tác cán bộ (CTCB) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đồng bộ về CTCB đến nay đã có kết quả tích cực, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.Lãnh đạo xã Yên Phú (Lạc Sơn) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Huyện Lạc Sơn là địa phương có cách làm quyết liệt và hiệu quả về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, sắp xếp, đánh giá cán bộ mang lại chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương. Xã Yên Phú có 2 cán bộ luân chuyển là đồng chí Quách Công Vinh, Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa được điều động, luân chuyển nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú từ tháng 4/2018 và 1 nữ cán bộ của thị trấn Vụ Bản được điều động, luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND xã. Đến nay, các cán bộ luân chuyển tích cực cùng cả hệ thống chính trị địa phương lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng cán bộ, công chức xã có bước tiến rõ rệt. Bí thư Đảng uỷ xã Quách Công Vinh cho biết: Với sự quan tâm của BTV Huyện uỷ, công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ của xã có tiến bộ rõ rệt. 100% cán bộ, công chức xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, đại học 16 đồng chí, cao đẳng 2 đồng chí, trung cấp 4 đồng chí, cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Xã làm tốt công tác quy hoạch; dồn điền, đổi thửa gắn với xây dựng nông thôn mới; phối hợp tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Cánh Tạng và các công trình công cộng trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 3,64%. Đảng bộ xã luôn được xếp loại trong sạch, vững mạnh; năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
6 tháng đầu năm 2022, BTV Huyện uỷ đã rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đối với BCH, BTV; các chức danh lãnh đạo BTV Huyện uỷ quản lý của 24 đảng uỷ xã; 30 cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện uỷ; triển khai các bước, quy trình CTCB bảo đảm quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ tiếp tục được quan tâm. BTV Huyện uỷ đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về CTCB như thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình về CTCB; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh sai sót trong thực hiện quy trình về CTCB; thực hiện nghiêm túc về công tác đánh giá cán bộ…
Nghị quyết số 09 về CTCB của Huyện uỷ Lạc Sơn đề ra mục tiêu: 100% cán bộ tuyển mới cấp huyện, xã phải có bằng đại học. 30% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được luân chuyển ngang giữa các phòng, ban, hoặc luân chuyển dọc về xã, thị trấn. 100% lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương, trong đó có 2 vị trí chủ chốt không phải là người địa phương. Đánh giá cán bộ phải thực chất, thông qua thực tiễn, dự trên kết quả công việc, là cơ sở để khen thưởng, nâng lương, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Việc điều động cán bộ thực hiện theo đúng nghị quyết của T.Ư, tỉnh, đặc biệt là Văn bản số 29-TB/TU… Đến nay, các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết số 09 đang triển khai theo đúng lộ trình, cơ bản luân chuyển cán bộ các phòng, ban, các bộ cấp xã. Đối với công tác quy hoạch cho giai đoạn tới tuân thủ các quy trình, quy định, thực hiện công khai, minh bạch, một vị trí có nhiều lựa chọn...
Với các giải pháp đồng bộ về CTCB, huyện Lạc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Huyện đã chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn như tăng cường công tác quản lý đất đai, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch cho các dự án triển khai và đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Các nhà đầu tư đến nghiên cứu triển khai dự án vào địa bàn ngày càng tăng, đặc biệt có những dự án trọng điểm của tỉnh đặt mục tiêu khởi công trong năm nay.


Lê Chung