Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Nhìn lại công tác tổ chức đại hội chi bộ tại Đảng bộ huyện Lạc Sơn

Thứ sáu, 25/11/2022 | 9:10:46 Sáng

(HBĐT) - "Ngay sau khi có hướng dẫn của Huyện ủy Lạc Sơn, Đảng ủy xã Thượng Cốc đã ban hành kế hoạch chi tiết, chọn chi bộ xóm Đồng Tâm để tổ chức đại hội điểm. Từ ngày 6 - 28/7, 18/18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ (ĐHCB) nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thượng Cốc cũng là địa phương hoàn thành việc tổ chức ĐHCB đầu tiên của huyện.


Thường trực Đảng ủy xã Thượng Cốc bám sát cơ sở, bồi dưỡng, giúp đỡ kết nạp Đảng những trưởng xóm chưa phải là đảng viên.
  
Để công tác tổ chức ĐHCB diễn ra đúng tiến độ, kế hoạch, hướng dẫn, xã đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức đại hội của các chi bộ. Do đó, công tác tổ chức đại hội, nhân sự cấp ủy khóa mới được bầu cơ bản đúng như dự kiến. Sau ĐHCB, các xóm tiến hành bầu trưởng xóm, kết quả, 12/14 xóm có trưởng xóm là đảng viên (ĐV), 2 trưởng xóm chưa phải là ĐV đang thực hiện bồi dưỡng, rèn luyện, làm hồ sơ kết nạp Đảng”. Đó là chia sẻ của đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Cốc về công tác tổ chức ĐHCB trực thuộc đảng bộ cơ sở (ĐBCS) nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn xã.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn có 49 tổ chức cơ sở Đảng; 394 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Các cấp ủy cơ sở xác định rõ ĐHCB trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, các chi bộ và ĐV đều nghiêm túc thực hiện. Cấp ủy, tổ chức Đảng và ĐV tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ĐV, bầu ra các đồng chí cấp ủy khóa mới có đủ điều kiện về phẩm chất, năng lực, uy tín..., được cán bộ, ĐV, Nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên, khi chưa có các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ĐBCS gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện quy trình nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu dân cư (KDC). Khó khăn nữa là nhiều đơn vị đã thực hiện việc bầu trưởng KDC từ tháng 10/2021 trước khi có Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy. Sau khi có Hướng dẫn liên ngành số 01, ngày 17/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Công văn số 1361, ngày 16/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tháo gỡ cho các cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc.

Trao đổi về việc tổ chức ĐHCB nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Quách Đình Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, BTV Huyện ủy đã giao các đồng chí cấp ủy huyện chỉ đạo các ĐBCS xây dựng kế hoạch đại hội, thành lập tổ chỉ đạo đại hội, phân công các đồng chí ủy viên BCH ĐBCS trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các chi bộ xây dựng văn kiện và thực hiện quy trình nhân sự đại hội; thẩm định nội dung, chương trình và phê duyệt nhân sự đại hội đảm bảo đúng số lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện cụ thể từng đơn vị, BCH các ĐBCS thống nhất chọn 1 chi bộ tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm, kết quả đến ngày 31/8/2022, 394 chi bộ trực thuộc ĐBCS tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, đạt 100%, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. 100% chi bộ đại hội đủ 2 nội dung.

Kết quả tổ chức ĐHCB cho thấy, các đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 cơ bản đảm bảo 4 tiêu chuẩn theo quy định; cơ cấu, số lượng bầu cấp ủy khóa mới cơ bản đảm bảo đúng đề án và thông báo nhân sự cấp ủy cấp trên đã phê duyệt. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 29,5%; tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 11,3%; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 86,5%. Đối với chi bộ KDC, có 16/252 chi bộ có bí thư là trưởng xóm, phố, chiếm 6,3%; 181/252 chi bộ có phó bí thư là trưởng xóm, phố, chiếm 71,8%. Còn 46/252 KDC, chiếm 18,3% trưởng xóm, phố không phải là ĐV. 

Đối với loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, bí thư chi bộ là cấp trưởng đơn vị chiếm 85,9%, bí thư là cấp phó đơn vị chiếm 5,6%.

Tổng số cấp ủy bầu được 1.191 đồng chí; trong đó, 876 đồng chí tái cử, 315 đồng chí tham gia lần đầu. Trình độ THPT chiếm trên 75%; trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 54%; trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên chiếm 68%.

Tuy nhiên, công tác tổ chức ĐHCB nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Đảng bộ huyện cũng bộc lộc một số vấn đề như: Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số chi bộ chưa đúng quy định, kết quả bầu bí thư chi bộ gắn với cơ cấu là trưởng KDC sau đại hội tỷ lệ thấp, mới đạt 6,3%. Tỷ lệ trưởng KDC là ĐV đạt 82%, sau đại hội còn 18% trưởng KDC không phải ĐV, chưa đạt 100% theo yêu cầu. Ngoài ra, số chi bộ bầu thiếu chi ủy chiếm tỷ lệ cao (6,6%), nhất là tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp, mới đạt 11,3%, độ tuổi trung bình của đội ngũ cấp ủy khá cao (54,7 tuổi).

 Dương Liễu