Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” xã Nhân Nghĩa

Thứ bảy, 20/5/2023 | 3:59:12 Chiều

(HBĐT) - Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Sơn phối hợp UBND xã Nhân nghĩa vừa tổ chức ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”.


Các thành viên Ban điều hành mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) ký cam kết thi đua hưởng ứng mô hình.

Đây là 1 trong 10 mô hình được nhân rộng và ra mắt trong năm 2023, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nâng cao công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn huyện với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cấp xã theo hướng "Phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, xây dựng phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Mô hình  "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” xã Nhân Nghĩa có 12 thành viên. Nội dung thực hiện mô hình là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.Trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ thực hiện các cơ chế, chính sách; vận động Nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” theo hướng xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Bên cạnh đó, xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã theo tinh thần "5 biết, 3 không, 4 thể hiện”. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân.


Đ.T