Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Thứ bảy, 20/5/2023 | 4:03:31 Chiều

(HBĐT) - Huyện ủy Lạc Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.


 Lãnh đạo Huyện ủy Lạc Sơn trao giấy khen cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, huyện Lạc Sơn đạt nhiều kết quả quan trọng về giáo dục và đào tạo. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hệ thống trường, lớp được quy hoạch, đầu tư cơ bản; cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng giảng dạy, học tập được tăng cường đầu tư; đến nay toàn huyện có 15/58 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 28,86%, trong đó 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên từng bước được nâng lên, với trên 90,6% giáo viên mầm non, 50,3% giáo viên tiểu học và 76,1% giáo viên THCS đạt chuẩn trở lên. Chất lượng giáo dục toàn diện có sự chuyển biến, đi vào thực chất. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, THPT hàng năm đạt từ 99% trở lên. Đến nay, huyện tiếp tục giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên không ngừng được nâng lên. Huy động tốt các nguồn xã hội hoá dành cho giáo dục, từ năm 2013 đến nay ước tính gần 120 tỷ đồng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Sơn khen thưởng 8 tổ chức cơ sở Đảng và 17 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; khen thưởng 2 tổ chức Đảng và 5 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khoá XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".Đỗ Hương (Huyện ủy Lạc Sơn)