Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Dấu ấn trong luân chuyển, điều động cán bộ ở huyện Lạc Sơn

Thứ năm, 12/10/2023 | 8:56:04 Sáng

(HBĐT) - Thượng Cốc từng là địa bàn có nhiều vấn đề liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, tư tưởng người dân chưa thông suốt trong dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới...


Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU về công tác cán bộ, nhiều cán bộ trẻ của huyện Lạc Sơn đã gắn bó và trưởng thành từ cơ sở. Ảnh: Cán bộ xã Tân Mỹ nắm bắt tình hình thực hiện các mô hình phát triển kinh tế mới, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, luân chuyển đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thượng Cốc. Từ đây, nhiều khó khăn, tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác dồn điền - đổi thửa, xây dựng nông thôn mới của xã từng bước được giải quyết, góp phần quan trọng đưa Thượng Cốc cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra vào năm 2021.

Theo đồng chí Quách Đình Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn, không riêng ở Thượng Cốc mà hầu hết các địa bàn có cán bộ luân chuyển, điều động theo Nghị quyết số 09-NQ/HU đều đã tạo được những dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố chính quyền cơ sở; xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ, gắn bó với cơ sở và quần chúng nhân dân. Điển hình như đồng chí Bí thư Huyện Đoàn Bùi Thị Thủy được luân chuyển về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập; đồng chí Bùi Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình được điều động, luân chuyển giữ chức  Bí thư Đảng ủy xã Yên Nghiệp; đồng chí Bùi Văn Bảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ được điều động, luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Nhượng... Các cán bộ được luân chuyển luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, thường xuyên gắn bó, sâu sát với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân; có sự chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết những bức xúc trong Nhân dân. Nhờ đó tạo được niềm tin của Nhân dân khi triển khai thực hiện, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Như trong thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa được xem là một trong những vấn đề khó khi quá trình triển khai nảy sinh nhiều mâu mắc. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, những vấn đề khó khăn từng bước được tháo gỡ. Đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã, đang triển khai thực hiện thuận lợi, thành công việc dồn điền, đổi thửa.

Những năm qua, huyện Lạc Sơn được xem là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh khi thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn về địa phương. Để có được kết quả này, theo đồng chí Bùi Văn Lịnh, Chủ tịch UBND huyện là do có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó, để lại dấu ấn đậm nét là vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong việc lãnh đạo, điều hành, quản lý; nắm bắt sâu sắc tình hình tư tưởng cán bộ, hân dân để vận dụng công tác tuyên truyền, đối thoại một cách phù hợp, tạo được  niềm tin trong Nhân dân thực hiện công tác hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư.

Đồng chí Quách Đình Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn cho biết thêm: Xuất phát từ thực tiễn công tác, nhằm tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có năng lực lãnh đạo, điều hành trong những năm tiếp theo, từ năm 2020 đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển, bố trí 23/24 xã, thị trấn có cán bộ lãnh đạo, quản lý không là người địa phương. Trong đó, 21 đồng chí được luân chuyển từ xã sang xã, 8 đồng chí luân chuyển từ huyện về xã. 11 đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy, 12 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Qua đó tạo nên những chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từng bước xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, bị động, chắp vá về cán bộ trong từng  địa phương.

Điểm nổi bật là các xã, thị trấn được bố trí cán bộ không phải là người địa phương đã có sự tiến bộ rõ rệt, đáp ứng được yêu cầu phát triển mới, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo nguồn cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện; giúp cán bộ luân chuyển trưởng thành về mọi mặt, phát huy được năng lực, khả năng công tác. Cán bộ luân chuyển cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề khó khăn tại cơ sở; lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


 Mạnh Hùng