Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Đảng bộ xã Yên Nghiệp tạo chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Thứ sáu, 17/11/2023 | 9:03:49 Sáng

Đảng bộ xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục (2020-2022) đạt trong sạch vững mạnh. Các chương trình, nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tế, từng bước đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến trong toàn Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.


Hiện, một bộ phận lao động nông thôn xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) làm việc tại cơ sở may tư nhân trên địa bàn xã, có thu nhập ổn định. 

Đảng bộ và nhân dân trong xã phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra. Trong đó có 12/15 chỉ tiêu đã đạt và vượt, tiêu biểu là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 152% kế hoạch. Hiện còn 3 chỉ tiêu dự kiến đạt gồm: bình quân thu nhập đầu người; vận động mua BHYT; giải phóng mặt bằng tuyến đường từ xóm Mu Mạ đi xóm Lục 1. Để hoàn thành một trong những chỉ tiêu quan trọng về giải phóng mặt bằng, cấp uỷ, chính quyền xã tổ chức họp, tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận, cam kết hiến đất từ các hộ dân.

Bên cạnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đồng thời tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trung bình hàng năm, tổng sản lượng cây có hạt của xã đạt trên 2.300 tấn, bình quân lương thực đạt gần 400 kg/người/năm. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp được đẩy mạnh. Các xóm mở rộng diện tích trồng rau, đậu, cây lấy hạt và các loại cây phục vụ làm thức ăn chăn nuôi. Một số xóm như Lục 1, Lục 3 triển khai có hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa với diện tích đã dồn, đổi 5 ha. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định với gần 1.500 con trâu, bò, 2.450 con lợn, 50.000 con gà, 201 đàn ong… 

Cùng với đó, Đảng bộ xã chú trọng chỉ đạo gắn kết giữa sản xuất nông, lâm nghiệp với thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phát triển mạnh các loại nghề mộc, nề, đan lát gia công, quan tâm sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống và khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ vận tải, hệ thống dịch vụ thương mại để tăng nhanh tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế. Đến nay, trên địa bàn có 175 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 54 triệu đồng, thực hiện 100% nghị quyết HĐND xã giao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra được thực hiện tốt. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống người dân được cải thiện. Sự nghiệp GD&ĐT có nhiều tiến bộ, sức khoẻ cho nhân dân được chăm lo. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng và hiệu quả. QP-AN luôn đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên và có nhiều chuyển biến, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Đồng chí Bùi Công Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Nghiệp cho biết: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, xây dựng nông thôn mới ở mức độ cao hơn để góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thúc đẩy công tác giảm nghèo, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ.

Bùi Minh