Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ ba, 2/1/2024 | 9:08:29 Sáng

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạc Sơn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.


Thường trực Đảng ủy xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đánh giá thực hiện Quy định số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Cốc cho biết: Đảng bộ xã có 18 chi bộ, trong đó có 14 chi bộ xóm với tổng số 325 đảng viên. Những năm gần đây, từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng, các mặt công tác như phát triển Đảng, vai trò của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ rệt, đội ngũ cấp ủy cơ sở được kiện toàn, củng cố, hiện 13/14 xóm có trưởng thôn là đảng viên. Việc thực hiện Quy định số 31 đem lại những kết quả tích cực. 85% đảng viên trở lên tham dự sinh hoạt. Việc sinh hoạt Đảng cơ bản đảm bảo yêu cầu về nội dung, không khí thảo luận sôi nổi, bám sát nhiệm vụ của địa phương, phương thức đánh giá, xếp loại đảng viên từng bước đi vào thực chất. Đảng viên có ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt và đóng góp ý kiến, tính dân chủ trong Đảng được phát huy, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ được đề cao. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn có 67 tổ chức cơ sở Đảng (27 đảng bộ cơ sở, 40 chi bộ cơ sở), 372 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trên 8.490 đảng viên. Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Sau 5 năm thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy Lạc Sơn và các cấp ủy trong huyện đã chủ động bám sát các quy định, chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị để có chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, tạo sự thống nhất trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo đó, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ được nâng lên, tỷ lệ trung bình các đảng viên dự sinh hoạt trong Đảng bộ huyện trên 90%, ở một số chi bộ thuộc loại hình cơ quan đạt 100%, không có đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Sinh hoạt đảm bảo quy định trên 90 phút đối với sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chi bộ từ 3 - 5 đảng viên đảm bảo trên 60 phút. Trên 95% chi bộ thực hiện sinh hoạt đảm bảo đầy đủ nội dung, gồm phần mở đầu, phần nội dung, thảo luận, kết luận. Đa số chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ sau khi đảng bộ cơ sở họp, căn cứ kết luận họp của đảng ủy để triển khai thực hiện tại chi bộ. Kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ đánh giá chất lượng sinh hoạt, thông qua biên bản cuộc họp và chấm điểm sinh hoạt chi bộ. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt theo đúng quy định, sử dụng tiêu chí chấm điểm để đánh giá, xếp loại chi bộ hàng năm.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nội dung sinh hoạt phù hợp với mỗi loại hình chi bộ cụ thể, đảm bảo theo quy định của cấp trên; đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến; nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ được phát huy. Thông qua đó, huyện Lạc Sơn đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, cơ bản xây dựng bộ máy lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng/năm.


Lê Chung