Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Đảng bộ huyện Lạc Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm, 11/1/2024 | 2:42:57 Chiều

Ngày 11/1, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.


Đồng chí Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn trao giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng có thành tích trong 5 năm thực hiện Quy định số 31, 32 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Năm qua, Đảng bộ huyện triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực với 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. Công tác cán bộ được thực hiện quyết liệt, nhất là công tác luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đến nay có 23/24 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải người địa phương. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, đã kết nạp 227 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 151,3% kế hoạch năm, bằng 100,88% kế hoạch tỉnh giao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường.

Bên cạnh đó, kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân/năm đạt 12,03%, đạt 100,25% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 60,3 triệu đồng/người/năm, đạt 100,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 107 tỷ đồng. Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 14,98% (giảm 4,34%, đạt 102,11% kế hoạch). Quốc phòng được củng cố và giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: kết nạp mới 230 đảng viên trở lên; có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người 65 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 165 tỷ đồng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,76%.

Hội nghị cũng đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU, 32-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ huyện.

Nhân dịp này, Huyện uỷ Lạc Sơn tặng giấy khen cho 10 tổ chức đảng, 2 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện uỷ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 4 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023); 78 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ban Thường vụ Huyện uỷ tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng; 5 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và 16 đảng viên có thành tích trong 5 năm thực hiện Quy định số 31, 32 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.


Bùi Minh