Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thứ sáu, 19/4/2024 | 7:09:47 Sáng

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn cùng các đơn vị trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Tân Lập.

Từ năm 2023 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Đoàn kết, sáng tạo”, xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”... được duy trì.

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Việc thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động được gắn kết hài hòa, đồng bộ với các phong trào, nhiệm vụ khác ở cộng đồng dân cư, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các hộ gia đình tình nguyện hiến hàng trăm m2 đất, đóng góp tiền của, ngày công, vật liệu làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, huyện có 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, gồm: Nhân Nghĩa, Xuất Hóa, Tân Mỹ, Ân Nghĩa, Hương Nhượng, Yên Nghiệp, Thượng Cốc, Yên Phú, Tân Lập, Vũ Bình; 8 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 32 vườn mẫu được công nhận.

Hiện, toàn huyện có 45 mô hình về phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo", các địa phương duy trì, nhân rộng mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, liên kết phát triển kinh tế thông qua việc hướng dẫn thành lập các chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã... đạt hiệu quả cao, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học công nghệ vào lao động, sản xuất. Trong năm 2023, các địa phương đã triển khai thực hiện dự án "Phát triển sản xuất sản phẩm gà Lạc Sơn theo chuỗi giá trị” giai đoạn 2; duy trì, nâng cao uy tín, thương hiện nhiều sản phẩm như: hạt dổi Chí Đạo, thịt chua Lâm Tin, ớt Rẽ Quyết Thắng… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 60,3 triệu đồng/năm.

Hàng năm, lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" được tổ chức đã huy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, gia đình có công với cách mạng một cách thiết thực, hiệu quả, không trùng lắp, bỏ sót đối tượng. Năm 2023, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã ủng hộ gần 900 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật, hỗ trợ xây 52 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công tác vận động, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân được triển khai đồng bộ. Việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiến hành bảo đảm theo quy định và thực hiện ngày càng nền nếp. Công tác giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, linh hoạt, nội dung giám sát, phản biện bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Từ năm 2023 đến nay, Ban Thanh tra nhân dân các cấp đã tổ chức 38 cuộc giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 126 cuộc giám sát, không phát sinh vụ việc phức tạp; toàn huyện có 59 vụ việc hòa giải, hòa giải thành 51 vụ việc, đạt 86,4%...

Đồng chí Bùi Thị Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn cho biết: Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và tổ chức thành viên các cấp thời gian qua đã có bước chuyển biến mới quan trọng, huy động sức mạnh của toàn dân, tổ chức triển khai tập trung, thống nhất, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và xã hội.

Hoàng Anh