Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Đảng bộ thị trấn Mai Châu thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng

Thứ tư, 1/6/2022 | 11:02:02 Sáng

(HBĐT) - Công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ thị trấn Mai Châu (Mai Châu) luôn được cấp uỷ địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu sát. Đồng thời coi đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị hiện nay.


Tháng 1/2022, chi bộ tiểu khu 2, Đảng bộ thị trấn Mai Châu (Mai Châu) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới Nguyễn Kiến Đức, Giám đốc Công ty TNHH MTV 228.

Đảng bộ thị trấn có 548 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc, gồm 4 chi bộ tiểu khu, 4 chi bộ tổ dân phố, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn đề ra chỉ tiêu kết nạp Đảng hàng năm từ 6 đảng viên trở lên, cả nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được 30 đảng viên trở lên. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 17 đảng viên mới, đạt 56,7% so với chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, năm 2020 kết nạp được 7 đảng viên, năm 2021 kết nạp được 8 đảng viên, từ đầu năm đến nay kết nạp được 2 đảng viên, có 2 quần chúng ưu tú đang hoàn tất thủ tục hồ sơ. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ đã cử 16 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

Số lượng đảng viên mới được kết nạp đảm bảo song song với chất lượng đảng viên. Theo đó, số đảng viên mới kết nạp từ năm 2021 đến nay, có 8 đảng viên trình độ đại học, 2 đảng viên trình độ cao đẳng, 2 đảng viên trình độ trung cấp. Nhìn chung, tuổi đời của các đảng viên đều trẻ, có nhận thức đúng đắn, thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, bản thân các đảng viên mới luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật trong khối chi bộ khu dân cư như chi bộ tổ dân phố Chiềng Sại phát triển được 2 đảng viên mới từ năm 2021 đến nay, 1 trường hợp đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị kết nạp Đảng. 

Vấn đề phát triển Đảng tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn chủ quan và khách quan. Cụ thể, việc kết nạp đảng viên đang có xu hướng giảm qua các năm gần đây, thậm chí một số chi bộ trong năm không phát triển được đảng viên nào. Việc tạo nguồn phát triển Đảng gặp khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn. Hiện vẫn còn nhiều người lao động có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp Đảng nhưng lại chưa tha thiết đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nguyên nhân được Đảng ủy thị trấn cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ ở một số nơi còn coi nhẹ, chưa tạo được động lực phấn đấu cho quần chúng. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, chỉ đạo, đôn đốc phát triển Đảng còn thiếu quyết liệt, sâu sát. Lao động trong độ tuổi thanh niên thường đi làm xa, ít ở nơi cư trú, làm giảm đáng kể nguồn kết nạp Đảng ở địa bàn dân cư; một bộ phận không nhỏ đoàn viên, hội viên ít quan tâm đến việc tham gia sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nhằm khắc phục những khó khăn đó, đồng chí Hà Thị Vĩnh Yên, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn cho biết: "Để công tác phát triển Đảng thật sự có chất lượng, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định rõ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các bước theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, trong đó, khâu tạo nguồn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phân công cấp ủy viên, các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên cho từng chi bộ, lấy đó làm căn cứ tính điểm thi đua khen thưởng cuối năm. Tập trung rà soát nguồn đối tượng, quan tâm giáo dục, tạo điều kiện kết nạp Đảng đối với quần chúng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là ngành giáo dục, y tế hay học sinh trong các trường THPT, dạy nghề và lao động tự do. Đổi mới phong trào hoạt động trong các đoàn thể, tổ chức hội nhằm khích lệ, nâng cao nhận thức cho hội viên về vai trò của tổ chức Đảng, xác định mục tiêu phấn đấu cụ thể, trở thành nguồn phát triển Đảng chất lượng cho Đảng bộ”.


Thanh Sơn