Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu: Chuyển biến từ học tập và làm theo Bác Hồ

Thứ hai, 22/8/2022 | 9:55:37 Sáng

(HBĐT) - Với chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”, BTV Huyện ủy Mai Châu đã chỉ rõ 3 nội dung cần tập trung thực hiện. Đó là: Học tập Bác; làm theo Bác; nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bằng việc lựa chọn chính xác, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm đã tạo nên những chuyển biến tích cực trên địa bàn.


Cán bộ, đảng viên xã Tòng Đậu (Mai Châu) noi gương Bác, đẩy mạnh việc chấp hành nghiêm đạo đức công vụ, được Nhân dân đánh giá cao.

Những ngày đầu năm, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện vẫn có những cách làm sáng tạo để việc quán triệt chuyên đề được thực hiện sâu rộng, hiệu quả. Nổi bật là việc BTV Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của huyện xây dựng tài liệu tuyên truyền về học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2022, gửi đến từng chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Với nguồn tài liệu ngắn gọn, dễ nhớ, minh họa sinh động… đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhanh chóng tiếp cận được chuyên đề, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng lòng trong hành động của Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Hà Công Nghị cho biết: Đảng bộ huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập” sang "làm theo”; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Mai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp về Vạn Mai - một điểm sáng trong thực hiện việc nêu gương theo gương Bác. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hà Thị Viễn khẳng định: Không phải đến khi chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 được triển khai, cán bộ, đảng viên mới quan tâm đến thực hiện việc nêu gương. Nhưng phải đến khi chuyên đề được quán triệt, cán bộ, đảng viên và Nhân dân mới nhận thức sâu sắc hơn về nội dung này. Chính vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, những hành động, việc làm nêu gương theo lời Bác đã nở rộ, tạo những dấu ấn trong phát triển KT-XH trên địa bàn.

Thực hiện mục tiêu xây dựng thành công các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hội viên Hội Phụ nữ xã, đoàn viên thanh niên Vạn Mai, cùng hội viên nông dân… đã tiên phong đi đầu trong trồng hoa, dọn vệ sinh các tuyến đường nội xóm, phủ xanh hàng rào mỗi gia đình… Từ đó đưa Vạn Mai tiến dần đến việc hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Với việc nêu cao tinh thần nêu gương, xã đã xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt gần 35 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%; ANCT - TTATXH ổn định...

Theo đồng chí Hà Công Nghị, Phó Bí thư TT Huyện ủy, những năm qua, để đưa việc học và làm theo Bác trở thành thường xuyên, phát huy được sự tự giác nêu gương của CB, ĐV, các cấp ủy trên địa bàn huyện chỉ đạo các chi bộ quán triệt, lồng ghép đưa các nội dung của Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; đăng ký việc làm theo gắn với nhiệm vụ được giao. Riêng đối với chuyên đề năm 2022, để nâng cao tính thiết thực, tại nhiều xã, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, việc rèn luyện đạo đức, tác phong cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, thể hiện thông qua các hoạt động kiểm tra đột xuất việc thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức; phát phiếu khảo sát, thăm dò lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa” đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, góp phần tạo nên những chuyển biến trong phát triển KT-XH. 8 tháng năm nay, huyện giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,3% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước đạt 35,9 tỷ đồng, bằng 54,06 kế hoạch. Huyện triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch theo quy hoạch gắn với xây dựng NTM; từ đầu năm đến nay đã đón 29,1 vạn lượt khách thăm quan, tăng 2,3 vạn lượt khách so với cùng kỳ năm 2021, tổng doanh thu đạt trên 332 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực lĩnh vực VH-XH có bước phát triển.

"Việc cấp ủy cơ sở, CB, ĐV nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, là yếu tố cốt lõi để huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 trong những năm tiếp theo” - đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy khẳng định.


Hải Yến