Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ hai, 5/9/2022 | 9:52:31 Sáng

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Mai Châu có 37 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 4.900 đảng viên tham gia sinh hoạt. Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.


Cấp uỷ xã Chiềng Châu (Mai Châu) rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Từ đầu năm đến nay, Huyện uỷ đã triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH T.Ư Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”; Kết luận của số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cùng nhiều văn bản của cấp trên. Trên cơ sở đó chỉ đạo cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch bám sát vào nhiệm vụ, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị để thực hiện. Thường trực Huyện ủy dự các hội nghị trực tiếp, trực tuyến; họp định kỳ hàng tuần, họp đột xuất nghe các cơ quan liên quan báo cáo và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng; tổ chức giao ban với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy định kỳ hàng tháng... Thông qua đó nắm bắt và có chỉ đạo các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo. BTV Huyện uỷ đã rà soát đưa ra khỏi quy hoạch Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 trình BTV Tỉnh uỷ xem xét phê duyệt. Đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 11 đồng chí (trong đó bổ nhiệm 2 đồng chí; bổ nhiệm lại 1 đồng chí; giới thiệu cán bộ ứng cử 8 đồng chí); bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với 24 lượt cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. Rà soát, dự kiến sắp xếp, chuyển đổi vị trí đối với cán bộ lãnh đạo đã giữ chức vụ quá 8 năm tại 1 đơn vị cho 1 đồng chí. Thoả thuận với cơ quan ngành dọc cấp trên về công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu quy hoạch 31 đồng chí; chỉ định bổ sung cấp uỷ viên cơ sở 7 đồng chí; thẩm định hồ sơ nhân sự, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên đối với 29 đồng chí trước khi thực hiện công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm đúng quy trình, yêu cầu. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Đức Lân, Bí thư Huyện uỷ cho biết: Cấp uỷ các cấp đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác phê bình, tự phê bình, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến. Tổ chức Đảng, đảng viên phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở. 8 tháng năm nay, lĩnh vực nông, lâm nghiệp phát triển ổn định. Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới. Các tiềm năng về phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ từng bươc được khai thác hiệu quả. Huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 46,67% số xã trên địa bàn, bình quân đạt 16,13 tiêu chí/xã. Hoạt động du lịch khởi sắc, từ đầu năm đến nay, huyện đón 29,1 vạn lượt khách thăm quan, tăng mạnh về lượt khách và doanh thu so với cùng kỳ năm 2021 (tổng doanh thu đạt trên 332 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng). Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%, hộ nghèo còn 11,34%.

Huyện đã chỉ đạo các giải pháp bảo đảm ANTT, tội phạm tại các khu vực trọng điểm từng bước được đẩy lùi, không để xảy ra điểm nóng. Huyện uỷ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường KTGS ngăn ngừa sai phạm; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm QP-AN, phấn đấu thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm đến du lịch thân thiện, hấp dẫn, an toàn.


Lê Chung