Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Tham gia ý kiến vào 9 dự án nghiên cứu, xin chủ trương đầu tư vào huyện

Thứ tư, 10/8/2022 | 7:02:15 Sáng

(HBĐT) - Thực hiện công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của huyện Mai Châu tiếp tục làm tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, thực hiện các dự án đầu tư vào huyện.

Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát hoạt động, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh và đầu tư trên địa bàn để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Mai Châu đã cùng các cơ quan, đơn vị, sở, ngành chức năng của tỉnh tham gia ý kiến đề xuất với UBND tỉnh xem xét 9 dự án vào khảo sát, nghiên cứu đánh giá và xin chủ trương đầu tư vào huyện, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 1.826 tỷ đồng. 

PV