Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu: Hội viên nông dân đóng góp trên 6.500 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 7/11/2022 | 10:11:19 Sáng

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp Hội Nông dân huyện Mai Châu đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trên địa bàn cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện đã vận động hội viên phát huy nội lực, đóng góp ngày công, vật liệu, xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo đó, toàn huyện đã đóng góp 6.500 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa 15 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hoá, sửa chữa 31 km kênh mương; xây dựng 2 mô hình điểm khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu. Bên cạnh đó, các cơ sở hội đã tuyên truyền cho hàng trăm lượt hội viên, nông dân nhằm nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường; tiếp tục duy trì hoạt động 7 mô hình chi hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; gắn biển tên hàng cây nông dân tại xóm Vãng, xóm Văn, thị trấn Mai Châu gắn với phát triển du lịch cộng đồng.


T.H