Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Hỗ trợ nông dân huyện Mai Châu xây dựng sản phẩm OCOP

Thứ tư, 16/11/2022 | 6:24:35 Sáng

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, nhằm hỗ trợ, đồng hành với hội viên nông dân thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP, các cấp Hội Nông dân huyện Mai Châu đã chú trọng hoạt động hỗ trợ nông dân xây dựng sản phẩm OCOP thông qua việc xây dựng kế hoạch tập huấn và chương trình tuyên truyền, vận động hội viên phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn, ngành nghề và trình độ.


Cán bộ chuyên môn tăng cường bám sát đồng ruộng, đồng hành cùng nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nhân lực, vốn để đầu tư phát triển sản xuất, phát triển kinh tế tập thể; liên kết các hộ tập trung đất đai, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, hình thành các mô hình chuyên canh, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, từng bước hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP. 10 tháng qua, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ thành lập 6 tổ hợp tác với các lĩnh vực: trải nghiệm chợ đêm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; trồng chuối kết hợp chăn nuôi bò; chăn nuôi bò sinh sản; nuôi cá lồng.

Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân cũng được đẩy mạnh. Trong 10 tháng, Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức 2 lớp dạy nghề về chăn nuôi cho 67 hội viên. Đồng thời tổ chức tư vấn, giới thiệu cho nông dân được học nghề có việc làm. Hội viên sau khi được đào tạo, có việc làm cho thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong huyện thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung ứng 155 tấn phân bón theo phương thức trả chậm cho nông dân 5 xã: Pà Cò, Hang Kia, Thành Sơn, Mai Hạ, Bao La...


P.V