Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 661 người

Thứ tư, 10/8/2022 | 7:02:59 Sáng

(HBĐT) - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong tháng 7/2022, Phòng Tư pháp huyện Mai Châu đã phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức được 6 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã: Tân Thành, Thành Sơn, Tòng Đậu, Hang Kia.

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Đất đai; Luật Bình đẳng giới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... Ngoài việc tổ chức các cuộc tuyên truyền trực tiếp, huyện đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hệ thống phát thanh, bản tin tuyên truyền, qua internet, trang mạng xã hội. Công tác tuyên truyền tập trung hướng về cơ sở với đối tượng là người dân, nhất là người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc...

M.H