Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu: 43.930 lượt khách hàng được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ tư, 30/11/2022 | 8:36:17 Sáng

(HBĐT) - Toàn huyện Mai Châu hiện có 217 tổ tiết kiệm và vay vốn; bình quân mỗi xã có 13 tổ, chất lượng tổ tương đối đồng đều. Trong đó, 208 tổ không có nợ quá hạn, chiếm 95,85%; 214 tổ được đánh giá xếp loại tốt, chiếm 98,61%; 2 tổ xếp loại khá, chiếm 0,92%; 1 tổ xếp loại trung bình, chiếm 0,47%, không có tổ yếu kém.


Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang thực hiện cho vay tổng số 18 chương trình tín dụng; tốc độ dư nợ tăng trưởng bình quân mỗi năm đạt 16,71%; giải ngân được trên 881.495 triệu đồng, cho 43.930 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất; Đến nay, tổng dư nợ đạt 338.273 triệu đồng, với 7.872 hộ đang vay vốn; dư nợ bình quân trên 43 triệu đồng/hộ.

M.H