(HBDT) – Tâm hwiết vởi thố kấm, moong muổn lưw zư̭ nhửng nét dḙp kuố chiê̒n thôổng zân tôô̭c, 6 năm kwa, chi̭ Va̒ng I Zẳnh, xỏm Hang Kiê (MaiChâw) ku̒ng nhửng ngươ̒i fṷ nư̭ tloong bán miḙ̂t ma̒i,zḙ̂t măi nhửng kải mu, ảw, wẳl da za̭ng mâ̒w xắc, ản nhê̒w ngươ̒i ươ chuô̭ng. Zḙ̂t thố kấm bớ lô da̒ gẳn bỏ kôô̒ng dơ̒i khôổng xinh hwa̭t kuốngươ̒i zân nơi ni̒, ản chiê̒n bớ thể hḙ̂ ni̒ la̭i thể hḙ̂ khác. Baw kác zi̭p lḙ̂, Thết kác dưở tla̭i, wa ma̭i mă̭c nhửng bô̭ kwâ̒n ảw, wẳl thố kấm, dew woo̒ng ba̭c, râm ran thew ka̒ di dêểnh kác buối chơ̭ fiên, vươ̒n mâ̭n, vươ̒n da̒w thảwm hwa dớ chiê̒n tlo̒, kă̭p kha̒. Xắc mâ̒w rư̭c rơ̭ kuố nhửng hwa văn thố kấm bắt mă̭t tlêênh ảw, wẳl ta̭w khức khôổng, diếm nhẩn dă̭c biḙ̂t kuố sắc mâ̒w văn hwả Mông Thăm xướng zḙ̂t măi kuố chi̭ Zánh, dâ̒n tôi ẩn tươ̭ng vởi nhửng dôi ba̒n thăi khẻw lẻw, thăn thwắt tư̒ng dươ̒ng kim mui chí, ta̭w tha nhửng tẩm bái, tư̒ng nét hwa văn râ̒n hiḙ̂n lô̒ xă̭c xơ̭.Xướng zḙ̂t măi kuố chi̭ Va̒ng I Zánh, xỏm  Hang Kiê, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ 2,5 – 3 tliḙ̂w dôô̒ng/ngươ̒i/ khảng

Dớ kỏ môô̭ch xán fấm thố kấm fái chái kwa nhê̒w kôông dwa̭n, do̒i hói tỉnh xảng ta̭w, tí mí kuố ngươ̒i thơ̭, ta̭w hi̒nh hwa văn lêênh kác xán fấm la̒ no̒ cho ha̒i hwa̒, kân dổi, tư̒ng dươ̒ng chí, mui kim fái chỉnh xác. Bớ nguô̒n vổn kuố a di̒nh, wăl maa̭nh eenh ủn fươ̒ng ô̭i, chi̭ Zánh dâ̒w tư 300 tliḙ̂w dôô̒ng muô 5 mẳi măi kôông ngiḙ̂p, ta̭w wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên cho 3 law dôô̭ng va̒ nhê̒w law dôô̭ng thơ̒i vṷ vởi mức lương tlung bi̒nh 2,5 – 3 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng. Ha̒ng khảng xướng zḙ̂t nha̒ chi̭ xwất khânh 1.000 xán fấm nhơ: mu. Ảw, khăn, chân wẳl, ga chương... zả baảnh bi̒nh kwân 100.000 dôô̒ng/ xán fấm. Xán fấm ản ngươ̒i zân tloong vu̒ng ư chuô̭ng, kheéch zu li̭ch dêểnh Hang Kiê i muô wê̒l la̒ kwa̒ lưw niḙ̂m. Kẳi wẳl kuố ngươ̒i fṷ nư̭ Mông thêw thăi la̒ xán fấm kâ̒w ki̒, thốch nhất, mối kẳi wẳl kỏ nhê̒w nếp kấp, hwa văn rư̭c rơ̭, bắt mă̭t, ngươ̒i thơ̭ fát vất 3 – 4 khảng mởi kỏ thế hwa̒n thă̒nh, mức zả baảnh 2/7 – 3 tliḙ̂w dôô̒ng/ chiếc, fái dă̭ch tlước va̒i khảng mḙ̂ kỏ.
Tlước ni kác xán fấm thố kấm kuố mo̭l Mông chí fṷc vṷ nhu kâ̒w tloong za di̒nh, kác ngi lḙ̂, ka̭ ni̒ da̒ thee̒nh ha̒ng hwả ản zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước ươ chuô̭ng. Kác xán fấm thố kấm bớ xướng zḙ̂t chi̭ Zánh da̒ kỏ mă̭t khắp kác kwâ̒i ha̒ng lưw niḙ̂m, homestay tloong va̒ wa̒i vu̒ng dớ fṷc vṷ zu kheéch.
Dôô̒ng hcỉ Va̒ng A Tha̒w, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Hang Kiê cho mắt: "Xướng zḙ̂t thố kấm kuố chi̭ Zánh ku̒ng nhơ nhê̒w kơ xớ zêt măi khác tloong vu̒ng la̒ mô hi̒nh kinh tể hiḙ̂w kwá gẳn kôô̒ng hwa̭t dôô̭ng zi̭ch vṷ zu li̭ch ta̭i diḙ̂ ba̒n, ta̭w wiḙ̂c la̒, thu nhâ̭p cho law dôô̭ng tloong vu̒ng. Dôô̒ng thơ̒i kóp fâ̒n zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c, nôơng kaw dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Mông”
Hwa̒ng Anh

KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.