(HBDT) - Nhửng năm kwa thư̭c hiḙ̂n lơ̒i hưở kúo to̒n Dáng, to̒n zân ha kôô̒ng Bác Hô̒ vỉ da̭i, kác kấp bô̭ Dwa̒n tloong tính dă̭c biḙ̂t chủ tloo̭ng dêểnh kôông tác bô̒i zươ̭ng, zaw zuc thể hḙ̂ tlé. Dổi vởi bô̭ fâ̭n da̒wn viên, thanh niên (DVTN) la̒ kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng la̒ wiḙ̂c ta̭i kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p, dê̒w dâ̒n tôi chăn chớ nhất là là nò xâi zựng ản dội ngụ nì kỏ bán lịnh chỉnh tlị, năng lư̭c thâ̭t xư̭, rẳm ngi̭, rẳm la̒ va̒ kỏ tâm hwiết dổi vởi xư̭ ngiḙ̂p xâi zưngj, fát chiến kwê hương. kwa 4 năm hwa̭t dôô̭ng. Kâw la̭c bô̭ (KLB) Kản bô̭ tlé tính da̒ fâ̒n no̒ dáp ửng ản iêw kâ̒w rỉ"” -–dôô̒ng chỉ Bu̒i Kwuốc Hwa̒n, Fỏ Bỉ thư Tính Dwa̒n khắng di̭nh


Kâw la̭c bô̭ kản bô̭ tlé tính tă̭ng kả zôổng, tâ̭p hwẩn chiến zaw ki̭ thwâ̭t ruôi kả cho dwa̒n viên thănh niên xa̭ Tân Lâ̭p, La̭c Xơn

 

Ản thă̒nh lâ̭p khảng 7/2016, KLB Kản bô̭ tlé tính la̒ mô hi̒nh kỏ tỉnh tiên foong tlong khu vư̭c Tâi Bắc, nhă̒m tâ̭p hơ̭p, ta̭w môi tlươ̒ng zúp dô̭i ngṷ kản bô̭ tlé re̒n liḙ̂n wê̒l da̭w dức kôông vṷ, tinh thâ̒n fṷc vṷ nhân zân, tăng kươ̒ng tlaw dối ki̭ năng, ngiḙ̂p vṷ, dáp ửng tiển chi̒nh hô̭i nhâ̭p va̒ fát chiến kinh tể kuố tính. Ban dâ̒w, KLB chư̭c thuô̭c Hô̭i LHFN, khâw ản chiến zaw wê̒l Dwa̒n Khổi Kác kơ kwan (KKKW) tính. Bớ 30 thă̒nh viên, dêểnh chi̒ ni̒ da̒ tâ̭p hơ̭p ản 54 tha̒nh viên, la̒ nhửng kản bô̭, k chức tlé năng dôô̭ng, da̭i ziḙ̂n cho kản bô̭, kôông chức tlé kác kơ kwan, dơn vi̭ kấp tính tham za. 100% thă̒nh viên KLB kỏ chi̒nh dô̭ da̭i hoo̭c tlớ lêênh, tloong rỉ 40% kỏ chi̒nh dô̭ tha̭c xi̭, 60% la̒ dáng viên.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Như Kwi̒nh, Fỏ bỉ thư Dwa̒n thanh niên khổi KKKW tính, Cgú nhiḙ̂m KLB cho mắt: Ka̭ ni̒, KLB dang xâi zư̭ng 2 dô̭i thă̒nh viên gô̒m: Dô̭i thănh niên xung kích chiến zaw tiển bi̭i KHKT va̒ Dô̭i văn ngḙ̂ tiên chiê̒n xung kích. Nhửng năm kwa KLB da̒ chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kỏ ỉ ngiḙ̂ thiết thư̭c gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n kác ngi̭ kwiết, chương chi̒nh, dê̒ ản lởn kuố tính wê̒l nôông ngiḙ̂p, nôông zân va̒ nôông thôn. Kṷ thế nhơ da̒ tố chức 6 lớp tâ̭p hwẩn chiến zaw tiển bô̭ KHKT, 3 hwa̭t dôô̭ng tư vẩn, chiến zaw ki̭ thwâ̭t tlôông kâl ăn tlải kỏ mủi; tlôông tă̭ng 800 kâl bưới, kam, kâl ăn tlải kác lo̭i, thá tlêênh 3.000 kả zôổng hổ chơ̭ thanh niên fát chiến kinh tể, hổ chơ̭ hwa̒n thă̒nh 1 kôông chi̒nh thắp tlảng dươ̒ng kwê za̒i 3km; xâi zư̭ng 1 xân chơi va̒ dô̒ chơi wa̒i tlơ̒i cho thiểw nhi; tă̭ng 2 vươ̒n kâl thănh niên, tăng 100 khất kwa̒ hổ chơ̭ za di̒nh chỉnh xắch kă̭p hwa̒n kắnh khỏ khăn.

Nối bâ̭t tloong năm 2018, KLB da̒ hổ chơ̭ kết nổl zươ̭ Hwiḙ̂n Dwa̒n Kim Bôi va̒ Kôông ti CNHH Pacific (100% vổn Nhâ̭t Bán) chiến khai mô hi̒nh tlôông kú kơơng xen kănh tlêênh ziḙ̂n tích thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản kái ta̭w vươ̒n ta̭p ta̭i hwiḙ̂n. KLB da̒ tố chức 8 dơ̭t hwa̭t dôô̭ng, tiên chiê̒n kấp tính vâ̭n dôô̭ng nhân zân chung khức xâi zư̭ng NTM, văn minh dô thi̭, foo̒ng -–chôổng ma twỉ, táw hôn... Vởi kác doỏng kóp kế tlêênh, KLB da̒ ản Chương chi̒nh fát chiến Liên Hơ̭p kwuốc ta̭i Việt Nam tlaw "Zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n vi̒ mṷc tiêw fát chiến bê̒n vưng kuố Chương chi̒nh ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kwuốc", la̒ 1 tloong 9 tâ̭p thế ản vinh zănh ta̭i Lḙ̂ tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n kwuốc za năm 2017 ản tố ta̭i Ha̒ Nô̭i.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Như Kwi̒nh, Chú nhiḙ̂m KLB cho mắt thêm: Mởi ni, Dáng wí khổi KKKW tính da̒ lươ̭ cho̭n KLB kản bô̭ tlé tính la̒ 1 tloong 9 tâ̭p thế diến hi̒nh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng da̭w dức Hô̒ Chỉ Minh, zai dwa̭n 2016 -–2020. Xư̭ gi nhâ̭n la̒ dôô̭ng lư̭c zúp Ban chú nhiḙ̂m KLB nô̭ lư̭c hơn nươ̭ tloong noơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng, bớ rỉ thu hút, tâ̭p hơ̭p thanh niên tham za baw tố chức. Tloong năm 2020, mṷc tiêw kuố Ban chú nhiḙ̂m la̒ fổi hơ̭p kết nổl dớ tố chức kác chương chi̒nh twa̭ da̒m, dổi thwa̭i vởi lẳnh da̭w tính. KLB tiếp tṷc zwi chi̒ kác hwa̭t dôô̭ng ti̒nh ngwiḙ̂n vi̒ kôô̭ng dôô̒ng, nhất la̒ vu̒ng xâw, vu̒ng xa, xa̭ khỏ khăn tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

 

Minh Vṷ

 


KÁC TIN KHÁC


Niê̒m tin mởi tlêênh kwê hương Mươ̒ng Dôô̭ng

(HBDT) – Kwê hương Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng dang bước baw muô̒ thu li̭ch xứ. Thu kuố chiê̒n thôổng eenh hu̒ng, kiên kươ̒ng kắch ma̭ng, kuố xư̭ do̒n kết, thôổng nhất, ku̒ng chung khức fẩn dẩw hưởng dêểnh tương lai xản la̭n, ẩm ro. Dâ̒n tôi kám nhân xâw xắc xư̭ chiến mêê̒nh kuố Mươ̒ng Dôô̭ng ngửng ngă̒i kuổi khảng 8.

Bô̭ Chỉnh tli̭ zwiḙ̂t văn kiḙ̂n va̒ fương ản nhân xư̭ Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thứ XVII

(HBDT) – Khuô̭ng 24/8 ta̭i Ha̒ Nô̭i, dôô̒ng chỉ Ngwiển Thi̭ Kim Ngân, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Kwuốc hô̭i da̒ chú chi̒ hô̭i Nghi̭ Bô̭ Chỉnh tli̭ la̒ wiḙ̂c kôô̒ng Thươ̒ng chư̭c Tính wí Hwa̒ Bi̒nh, cho ỉ kiển baw nô̭i zung văn kiḙ̂n va̒ fơng ản nhân xư̭ Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Fa̭m Minh Chỉnh, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Tlướng Ban Tố chức T.Ư; Tô Lâm, Wí viên Bô̭ Chỉnhtli̭, Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an; Vương Di̒nh Hwḙ̂, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Thă̒nh wí Ha̒ Nô̭i; Hwa̒ng Chung Hái, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Fỏ tlướng bô̭ fâ̭n Thươ̒ng chư̭c chwiên chắch Tiếw ban Văn kiḙ̂n Da̭i hô̭i XIII kuố Dáng; Lương Kươ̒ng, Bỉ thư T.Ư Dáng, Chẳnh văn foo̒ng T.Ư Dáng; da̭i ziḙ̂n kác Ban xâi zư̭ng Dáng T.Ư