(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.

 


Dáng bô̭ hwiḙ̂n la̭c Thwí chí da̭w thee̒nh kôông Da̭i hô̭i Dáng bô̭ Kôông an hwiḙ̂n, lươ̭ cho̭n baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú năng lư̭c, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂w vṷ.

Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ 37 tố chức kơ xớ Dáng, tloong rỉ kỏ 10 Dáng bô̭ xa̭, thi̭ chẩn; 8 Dáng bô̭ kơ kwan, zwănh ngiḙ̂p, lư̭c lươ̭ng vṷ chang va̒ 19 chi bô̭. Xổ chi bô̭ chư̭c thuô̭c Dáng bô̭ la̒ 216 chi bô̭. BTV Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí da̒ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c ra̒ xwát bố xung kwi hwăch BTV, BCH va̒ kác chức zănh lẳnh da̭w chú chốt kuố hwiḙ̂n nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025, 2021 – 2026. Fe zwiḙ̂t ra̒ xwát, bố xung kwi hwă̭ch kản bô̭  kác xa̭, thi̭ chẩn, foo̒ng ban, ngă̒nh kuố hwiḙ̂n  nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025, 2021 – 2026. Zaw Tiếw ban nhân xư̭ xâi zư̭ng kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n kôông tác nhân xư̭, fương ản nhân xư̭ BTV, BCH Hwiḙ̂n wí, Wí ban Kiwwms tla hwiḙ̂n wí va̒ kác chức zănh Bỉ thư, Fỏ Bỉ thư Hwiḙ̂n wí...  xâi zư̭ng zư̭ tháw kác dê̒ ản chi̒nh da̭i hô̭i.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Chươ̒ng, Fỏ Bỉ thư TC Hwiḙ̂n wí cho mắt: Bảm xát chí da̭w kuố T.Ư va̒ kuố tính  hưởng zâ̭n wê̒l kôông tác nhân xư̭, kôông tác chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 ản tiển hă̒nh dủng kwi chi̒nh, ngwiên tắc, kwi chi̒nh, fát hwi zân chú, chỉ twḙ̂ tâ̭p thế kấp wí. BTV Hwiḙ̂n wí da̒ chí da̭w kác kơ kwan tham mưw zúp wiḙ̂c Hwiḙ̂n wí chú dôô̭ng ra̒ xwát tiêw chấn, diê̒w kiḙ̂n kác dôô̒ng chỉ wí viên BCH Dáng bô̭ hwiḙ̂n nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 dú diê̒w kiḙ̂n tải kứ, rá xwát kwi hwă̭ch BCH Dáng bô̭ hwiḙ̂n nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 dú diê̒w kiḙ̂n zởi thiḙ̂w tham za kấp wí hwiḙ̂n la̒n dâ̒w, dớ BTV Hwiḙ̂n wí diê̒w dôô̭ng, lwân chiến, bổ chỉ kản bô̭, nhă̒m dám báw iêw kâ̒w kơ kảw kấp wí, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025

Tôống xổ wí viên BCH Dáng bô̭ hwiḙ̂n dâ̒w nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 la̒ 39 dôô̒ng chỉ, dương nhiḙ̂m 33 dôông chi, tloong rỉ tải kứ dôông chi, ó tải kứ 6 dôông chi... Zư̭ kiển xổ lươ̭ng wí viên BCH Dáng bô̭ hwiḙ̂n nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 la̒ 37 dôông chi; kâ̒n bố xung 12 dôông chi bớ nguô̒n kwi hwă̭ch kản bô̭ da̒ ản BTV Tính wí fê zwiḙ̂t, kỏ dú diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh. Tí lḙ̂ kấp wí viên la̒ nư̭ 9 dôông chi, da̭t 24,3%. Tí lḙ̂ kấp wí viên la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ 13 dôông chi, da̭t 43,3%...

Kết kwá tố chức da̭i hô̭i kấp kơ xớ dám báw dủng iêw kâ̒w. Kôông tác nhân xư̭ chi wí, bỉ thư, fỏ bỉ thư chi bô̭ ản thư̭c hiḙ̂n dủng ngwiên tác tâ̭p chung zân chú, chi bô̭ xâi zư̭ng nhân xư̭, ản Dáng wí fê zwiḙ̂t. Kôông tác nhân xư̭ bâ̒w chi wí, bỉ thư, fỏ bỉ thư ản chấn bi̭ chu dảw, dủng thú tṷc thew kwi di̭nh, xổ zư bi̒nh kwân thew zănh xắch bâ̒w kứ chi wí da̭t 15%.

Kôông tác nhân xư̭ ản chiến khai thư̭c hiḙ̂n dủng kwi di̭nh kuố Dáng; kwi chi̒nh dám báw kôông khai, zân chú, nhân xư̭ ản xâi zư̭ng tlêênh kơ xớ kết kwá kôông tác kwi hwă̭ch kuố kác chi, Dáng bô̭, xư̭ tỉn nhiḙ̂m kuố kấp chiḙ̂w tâ̭p da̭i hô̭i, MTTK, dwa̒n thế chỉnh tli̭ xa̭ hô̭i va̒ kết kwá zởi thiḙ̂w bớ kác chi bô̭ chư̭c thuô̭c Dáng wí kơ xớ.. Ta̭i Da̭i hô̭i kơ kwan Dáng, dwa̒n thế da̒ bâ̒w chư̭c tiếp Bỉ thư thew dủng kwi di̭nh. Ka̭ ni̒ BTV Hwiḙ̂n wí La̭c thwí tiếp tṷc chí da̭w chấn bi̭ thâ̭t tốt kôông tác nhân xư̭ da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp.

Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Kôông tác nhân xư̭ gẳn kôô̒ng dám báw tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.