(HBDT) – Kôô̭ng tác viên (KTV) bảw chỉ la̒ mô̭ch fâ̒n la̒ rêênh xư̭ hấp zâ̭n, foong fủ, chất lươ̭ng kuố bất kử twa̒ xwa̭n no̒. Khâw khi Bảw Hwa̒ Bi̒nh ản tải lâ̭p khâw khi chiê tắch tính, khảng 10/1991, dô̭i ngṷ KTV kuố bảw ản deẻnh zả la̒ hu̒ng hâ̭w, dôông nhất. Xư̭ kiḙ̂n hô̭i ngi̭ KTV bảw chỉ, tâ̒m năm 1992 tố chức ta̭i La̒ng chwiên za khôông Da̒ la̒ ""tâm diếm" kwan tâm kuố nhửng ngươ̒i la̒ bảw tính nha̒


Phóng viên Báo Hòa Bình chia sẻ, trao đổi nghiệp vụ về ảnh báo chí hiện đại. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh chiê xé, tlaw dối ngiḙ̂p vṷ wê̒l ắnh bảw chỉ hiḙ̂n da̭i. Ắnh: P.V

Nhỏ la̭i kác kương mă̭t tham zư̭, thẩi dâ̒i dú kác tác zá tư̒ng gẳn bỏ bớ thơ̒i Bảw Hwa̒ Bi̒nh kṷ, rô̒i thơ̒i Bảw Ha̒ Xơn Bi̒nh (16 năm), khâw rỉ vấn miḙ̂t ma̒i kới tin, ba̒i cho Bảw Hwa̒ Bi̒nh, khi̒ rỉ dang rew mo̭l. Kỏ ngươ̒i mởi lâ̒n dâ̒w ó khói rṷt re̒ khi̒ kới kác bán tin, ba̒i viết cho bô̭ fâ̭n nhâ̭n tin, ba̒i ngăi thơơ̒ng 1 twa̒ nha̒ 75/76; ản mơ̒i zư̭ hô̭i ngi̭ KTV thẩi "chwảng ngơ̭p” khươ kác tăi viết, tăi mẳi ngiḙ̂p zư, tư̒ng doo̭c tác fấm năi mḙ̂ kiế mo̭l.

Nểw tỉnh bớ rỉ dêểnh chi̒ ni̒, nhửng tác zá tư̒ng kôô̭ng tác kôô̒ng Bảw Hwa̒ Bi̒nh dêểnh va̒i tlăm lươ̭t mo̭l. Dôông nhất la̒ kác bác, kác eenh ớ kác xớ, ban, ngă̒nh kuố tính va̒ kác Da̒i CT-CH hwiḙ̂n, thi̭ xa̭, rô̒i kác eenh, kác chi̭ la̒ zảw viên kác tlươ̒ng hoo̭c, kản bô̭ kác xa̭, xỏm… Kỏ thế chiê nhỏm kôông tác tin, ba̒i, ắnh va̒ nhỏm kôô̭ng tác thơ, văn cho kác chang bảw xổ kuổi twâ̒n. Tloong zi̭p ni̒ ngỏ la̭i thẩi nhê̒w bác KTV kôô̒ng bảw tâm hwiết, bê̒n bí, gẳn bỏ nhơ "ngươ̒i nha̒". Ngô̒i chiḙ̂n tlo̒ thẩi kác bác thư̭c xư̭ dam mê ngê̒ viết. Dảng nế kỏ nhê̒w tác zá kỏ bút lư̭c chăng kẻm kác nha̒ bảw chwiên ngiḙ̂p. Môô̭ch thơ̒i kác kẳi thên nhơ NDK (Da̒i La̭c Xơn), T.H (Da̒i Lương Xơn)… xwất hiḙ̂n dê̒w dă̭n tlêênh kác chang bảw. Môô̭ch xổ KTV thuô̭c kác ngă̒nh ko̒n la̒ kác "chwiên za” tư vẩn cho bảw nhê̒w vẩn dê̒ kwan tloo̭ng.

Nhê̒w ba̒i bảw kuố kác KTV thư̭c xự kor khức hấp zâ̭n ba̭n doo̭c, buô̭c nhê̒w xớ, ngă̒nh fái ngô̒i la̭i ba̒n ba̭c thi̒m kắch khớ, khắc fṷc hâ̭w kwá, nhất la̒ kác vẩn dê̒ liên kwan dêểnh ttiêw kư̭c, mă̭t tlải kuố dơ̒i khôổng KT-XH. Nhê̒w tác zá văn thơ tâ̒m kơ̭, ản zởi văn thơ tloong nước mắt dêểnh, dê̒w dă̭n xwất hiḙ̂n tlêênh chang bảw kuổi twâ̒n. Kác ba̒i kỉ, chiḙ̂n ngẳn nhân văn, la̒ cho kác xổ bảw ó tlaa̭ch, ma̒ băl bôổng, kỏ khức hút hơn. Chỉnh vi̒ thể zúp cho kác xổ bảw kỏ khức nă̭ng. Kác KTV bớ thơ̒i viết thăi, ka̭ ni̒ áp zṷng kôông ngḙ̂, chiến tin, ba̒i baw hô̭p thơ twa̒ xwa̭n ó bi̭ chṷc chă̭c.

Kứ mối zi̭p Bảw hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ ngă̒nh tố chức môô̭ch kuô̭c thi viết no̒ rỉ, vỉ zṷ nhơ: Thi viết wê̒l Nôông thôn mởi, Ngươ̒i tốt -–Wiḙ̂c tốt, kuô̭c thi viết kỉ... ku̒ng la̒ zi̭p kác KTV ""thuổng dươ̒ng" kỏ kác tác fấm da̭t chất lươ̭ng zư̭ zái. Thâ̭m chỉ kỏ KTV ản luôn zái nhất kuố kuô̭c thi viết tâ̒m kơ̭ zo Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức... "Tle kha̒ văng moo̭c"” lớp KTV kha̒ bước kwa thuối "hơ năi hiểm", năi kỏ lớp KTV tlé, năng dôô̭ng, kỏ chi̒nh dô̭ vấn kóp khức cho tư̒ng xổ bảw. Nhê̒w tác zá ớ kác Tlung tâm VH-TT&TT kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vấn bảm xát kác xư̭ kiḙ̂n thiên tai, ba̭w lṷ, kác vẩn dê̒ kuố kuô̭c khôổng xa̭ hô̭i dê̒w kỏ kác ba̒i viết zoong hơi thớ kuố kuô̭c khôổng kới kôô̭ng tác cho Bảw Hwa̒ Bi̒nh

Mối khi kỏ thêm môô̭ch KTV mởi, Bảw Hwa̒ Bi̒nh de̒ kỏ thêm ngươ̒i dôô̒ng hă̒nh, kỏ thêm niê̒m bui.

Bui Huy


KÁC TIN KHÁC