(HBDT) – Tloong kuô̭c chiển chôổng da̭i zi̭ch Covid-19, ku̒ng lư̭c lươ̭ng chức năng, nhửng ngươ̒i la̒ bảw i tlớ thee̒nh chiển xi̭ tlớ thee̒nh nhửng ngươ̒i "chiển xi̭ thâ̒m lă̭ng"”khi xă̭n xa̒ng xôông fa baw vu̒ng tâm zi̭ch dớ kóp khức chiê̒n thôông, foo̒ng chổng, ngăn ngươ̒ zi̭ch bêḙ̂nh.


Foỏng viên bảw chỉ tính tác ngiḙ̂p ta̭i khu kắch li tâ̭p chung foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 Tlung dwa̒n 814 tính.

 

Thôông thươ̒ng baw zi̭p dâ̒w xwân mơ̒i, kác foỏng viên Foo̒ng Văn hwả – Xa̭ hô̭i (Bảw Hwa̒ Bi̒nh) ả thwái mải zu xwân dươ tin wê̒l kác lḙ̂ hô̭i, zu li̭ch tâm linh. Nhưng vi̒ da̭i zi̭ch Covid-19, tất ká kác hwa̭t dôô̭ng bui chơi, zái chỉ, lḙ̂ hô̭i tloong wiḙ̂c dâ̒w năm fái ta̭m zư̒ng. Kôông tác tiên chiê̒n kuố foo̒ng ản chiến hưởng baw tâ̭p chung foo̒ng, chổng da̭i zi̭ch Covid-19. Ban Biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ ban hă̒nh kwiết di̭nh thă̒nh lâ̭p "Tố kôông tác tiên chiê̒n foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19”, gô̒m 20 kản bô̭, foỏng viên, lư̭c lươ̭ng chú kôông la̒ foỏng viên Foo̒ng Văn hwả-Xa̭ Hô̭i.

Xác di̭nh "chôổng zi̭ch nhơ chôổng ză̭c”, tlướng foo̒ng luôn fái kâ̭p nhâ̭t thôông tin ti̒nh hi̒nh zi̭ch bḙ̂nh tloong tính, tloong nước ha̒ng ngă̒i dớ tham mưw cho Ban biên tâ̭p va̒ chư̭c tiếp diê̒w ha̒nh kôông tác tiên chiê̒n, kác foỏng viên ku̒ng luôn xă̭n xa̒ng tloong tư thể nhâ̭n nhiḙ̂m vṷ. Dơ̭t dâ̒w tính dỏn 106 kôông zân Viḙ̂t Nam ớ Ha̒n Kwuốc, ớ ká vu̒ng kỏ vu̒ng ó kỏ zi̭ch wê̒l kắch li ta̭i Tlươ̒ng Kwân xư̭ tính (ka̭ ni̒ la̒ Tlung dwa̒n 814). Tloo̭ng chắch tiên chiê̒n ản zaw cho foỏng viên DL. Foỏng viên da̒ kỏ 1 dêm thức tlẳng dớ chấn bi̭kác diê̒w kiḙ̂n fṷc vṷ tác ngiḙ̂p. Nướ dêm wê̒l tlảng tlơ̒i dố khô mươ, ka̒ng thêm lo. Dủng 3ha, foỏng viên kỏ mă̭t ku̒ng kác chiển xi̭ bô̭ dô̭i, kôông an, i, bác xi̭ dơ̭i dỏn do̒n. Tloong chang fṷc báw hô̭ kỉn mít bớ dâ̒w dêểnh chân, foỏng viên tích kư̭c tác ngiḙ̂p, chṷp ắnh, foóng vẩn lể tư liḙ̂w dớ viết ba̒i. Kôông tác dỏn do̒n kết thúc khi̒ 9h, nhưng foỏng viên fái la̒ wiḙ̂c kwa buối tlươ dớ kỏ tin, ba̒i fán ánh…

Chí va̒i ngă̒i khâw dỏn do̒n kắch li, tính nhâ̭n 2 tin xẩw, 2 zu kheéch kwuốc ti̭ch Anh di tlêênh chiển băl xổ hiḙ̂w VN0054 bớ Lwân Dôn (Anh) dêểnh Ha̒ Nô̭i, ku̒ng chiển băl kỏ Ngwiḙ̂n H. Nh – tlươ̒ng hơ̭p nhiḙ̂m Covid-19 thử 17 ta̭i Viḙ̂t Nam da̒ dêểnh ngí zươ̭ng ta̭i kheéch xa̭n Mai Châw Ecolodge, thuô̭c xỏm Na̒ Chiê̒ng, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw). 12 nhân viên kheéch xa̭n kỏ ngwi kơ lâi nhiḙ̂m vi̒ tiếp xúc khânh zu kheéch ngươ̒i Anh. Xư̭ wiḙ̂c xắi tha baw ngă̒i Chú nhâ̭t, khâw hơn 2 thiểng "ngí ngơi"”ta̭i kwản ka̒ fê dớ ba̒n kể hwă̭ch tác ngiḙ̂p, dêểnh hơn 13h, 2 foỏng viên da̒ nhâ̭p dwa̒n lư̭c lươ̭ng hcức năng tính, hwiḙ̂n vươ̭t chă̭ng dươ̒ng hơn 40km dớ dêểnh kiếm tla kôông tác chấn bi̭ dỏn mo̭l kă̭ch li ta̭idô̒n Kôông an Tảw Na̒, xa̭ Kun Few . Thu thâ̭p xoong tư liḙ̂w, 2 foỏng biên de̒ kấp tâ̭p kwăi wê̒l twa̒ xwa̭n dớ thư̭c hiḙ̂n ba̒i gi nhănh...

I mắt ngê̒ bảw la̒ môô̭ch tloong nhửng ngê̒ ngwi hiếm, khi law baw kuô̭c hciển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 mḙ̂ thẩi xư̭ ngwi hiếm xát khânh. Tloong tlôốc ngi̭ ô ngăi i thẩi lo mêê̒nh kỏ thế bi̭ nhiḙ̂m vi rút SARS-Covid-2 bất kứ khi̒ no̒. Vất vá, ngwi nhiếm, nhưng vi̒ tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m, kác foỏng viên da̒ law mêê̒nh baw châ̭n chiển foo̒ng chôổng da̭i zi̭ch Covid-19 dớ kỏ ản nhửng thôông tin, hi̒nh ắnh chân thư̭c nhất.

Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC