KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Da̒ Bắc Foong tla̒w thi duô iêw nước di baw chiê̒w khu

HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn nhất tính, xoong Da̒ Bắc dang kỏ xư̭ fát chiến tích kư̭c. Bô̭ mă̭t nôông thôn, dô thi̭ tư̒ng ngă̒i dối mởi. Dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố ngươ̒i zân râ̒n ản nơơng kaw. Hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ bớ hwiḙ̂n dêểnh kơ xớ ản xâi zưng, kúng kổ vưng meḙnh. Dỏ la̒ kết kwá bớ xư̭ do̒n kết, thôổng nhất kuố kản bô̭, dáng viên va̒ Nhân zân, la̒ kết kwá bớ foong tla̒w thi duô iêw nước (TDIN) ản fát dôô̭ng khu rôô̭ng tloong to̒n hwiḙ̂n.

Chiến vo̭ng bớ Tlung tâm Zảm xát, diê̒w hă̒nh dô thi̭ thôông minh tính

(HBDT) – Kuổi khảng 9/2020, Tluung tâm Zảm xát, diê̒w hă̒nh dô thi̭ thôông minh (Tlung tâm IOC) tính ản khai chương. Tỉnh dêểnh chi̒ ni̒, Hwa̒ Bi̒nh la̒ 1 tloong 17 tính, thă̒nh fổ tloong ká nước chiến khai xâi zư̭ng, vâ̭n hă̒nh Tlung tâm IOC.

Za di̒nh tiêw biếw kóp khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi ớ xa̭ Thươ̭ng Kôốc

HBDT) – Kỏ tẩm loo̒ng chiê xé kôô̒ng kôô̭ng dôô̒ng, tham za doỏng kóp ku̒ng kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân tloong kôông kuô̭c xâi zưng NTM ớ diḙ̂ fương… Dó la̒ wiḙ̂c la̒ ỉ ngiḙ̂ kuố za di̒nh eenh Ngwiḙ̂n Anh Twẩn, khinh năm 1980, xỏm Dôô̒ng Tâm, xa̭ Thươ̭ng Kôốc (La̭c Xơn). Kả nhân eenh vinh zư̭ ản Chú ti̭ch UBNZ tính tă̭ng Bă̒ng khen vi̒ kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô iêw nước, zai dwa̭n 2015 – 2020.