(WBDT) – Ngă̒i 17/1, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Dáng wí – Bô̭ CHQS tính da̒ dêểnh thăm, chúc Thết Dáng wí, HDND, UBND, Kản bô̭, chiển xi̭ dang kôông tác ta̭i Bô̭ CHQS tính mân kác hô̭ nge̒w thuô̭c 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) nhân zi̭p Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông


Thăi mă̭t Kản bô̭ chiẻn xi̭ LLVT tính, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Bô̭ CHQS tính chúc Thết mân tă̭ng kwa̒ cho Dáng wí, UBND xa̭ Hang Kiê nhân zi̭p Thết kố chwiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông

Chúc Thết Dáng wí, HDND, UBND 2 xa̭, kác dôô̒ng chỉ moong ră̒ng tloong năm dêểnh 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ tiếp tṷc fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, chú dôô̭ng khắc fṷc mo̭i khỏ khăn, nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác xâi zư̭ng Dáng, kúng kổ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kơ xớ, tâ̭p chung lảnh da̭w nhân zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, tư̒ng bước nơng kaw dơ̒i khôổng, dấi mḙnh khôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, chú dôô̭ng dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭ ngăi bớ chơ̒ kơ xớ, tiếp tṷc fát wi tốt vai tlo̒ dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, zư̭ vưng niê̒m tin kuố nhân zân baw dô̭i ngṷ kản bô̭ ớ kơ xớ...

Zi̭p ni̒, thăi mă̭t kản bô̭, chỉn xi̭ LLVT tính, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Dáng wí – Thú tlướng Bô̭ CHQS tính da̒ tlaw tă̭ng 2 fâ̒n kwa̒ chúc mơ̒ng Dáng wí, UBND 2 xa̭, chúc Thết, tă̭ng kwa̒ cho 10 za di̒nh chỉnh xách, hô̭ nge̒w ớ 2 xa̭, mối xa̭ 5 hô̭, thăm; chúc Thết mân tă̭ng kwa̒ cho 12 za di̒nh kản bô̭, chiển xi̭ dang kôông tác tloong LLVT tính, da̒ ngí hưw tlêênh diḙ̂ ba̒n 2 xa̭ nhân zi̭p Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông

                                                                     Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí thăm, chúc mư̒ng zảw xử Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh năm 2017, khuô̭ng ngă̒i 19/12 dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i Dô̒ng nhân zân (HDNZ) tính, Tlướng Ban chí da̭w kôông tác tôn zảw tính da̒ dêểnh thăm, chúc mư̒ng zảw xử Wa̒ Bi̒nh. Ku̒ng zư̭ kỏ lảnh da̭w Wí ban MTTQ Viḙ̂ Nam tính Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân vâ̭n Tính wí, Kông an tính, Xớ Nô̭i vṷ

20 kâw la̭c bô̭ tham zư̭ zái Kwâ̒n vơ̭t tính năm 2017

(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i (bớ 22-23/12), ta̭i Tlung tâm zái chỉ Xaw Mai, Liên dwa̒n Kwâ̒n vơ̭t tính tố chức zái Kwâ̒n vơ̭t tính Wa̒ Bi̒nh năm 2107. Tham zư̭ zái dẩw kỏ 135 hwẩn liḙ̂n viên, vâ̭n dôô̭ng viên kuố 20 kâw la̭c bô̭ kwâ̒n vơ̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Twa̭ da̒m thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i

(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭

Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.