(WBDT) – Ngă̒i 17/1, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Dáng wí – Bô̭ CHQS tính da̒ dêểnh thăm, chúc Thết Dáng wí, HDND, UBND, Kản bô̭, chiển xi̭ dang kôông tác ta̭i Bô̭ CHQS tính mân kác hô̭ nge̒w thuô̭c 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) nhân zi̭p Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông


Thăi mă̭t Kản bô̭ chiẻn xi̭ LLVT tính, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Bô̭ CHQS tính chúc Thết mân tă̭ng kwa̒ cho Dáng wí, UBND xa̭ Hang Kiê nhân zi̭p Thết kố chwiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông

Chúc Thết Dáng wí, HDND, UBND 2 xa̭, kác dôô̒ng chỉ moong ră̒ng tloong năm dêểnh 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ tiếp tṷc fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, chú dôô̭ng khắc fṷc mo̭i khỏ khăn, nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác xâi zư̭ng Dáng, kúng kổ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kơ xớ, tâ̭p chung lảnh da̭w nhân zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, tư̒ng bước nơng kaw dơ̒i khôổng, dấi mḙnh khôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, chú dôô̭ng dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭ ngăi bớ chơ̒ kơ xớ, tiếp tṷc fát wi tốt vai tlo̒ dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, zư̭ vưng niê̒m tin kuố nhân zân baw dô̭i ngṷ kản bô̭ ớ kơ xớ...

Zi̭p ni̒, thăi mă̭t kản bô̭, chỉn xi̭ LLVT tính, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Dáng wí – Thú tlướng Bô̭ CHQS tính da̒ tlaw tă̭ng 2 fâ̒n kwa̒ chúc mơ̒ng Dáng wí, UBND 2 xa̭, chúc Thết, tă̭ng kwa̒ cho 10 za di̒nh chỉnh xách, hô̭ nge̒w ớ 2 xa̭, mối xa̭ 5 hô̭, thăm; chúc Thết mân tă̭ng kwa̒ cho 12 za di̒nh kản bô̭, chiển xi̭ dang kôông tác tloong LLVT tính, da̒ ngí hưw tlêênh diḙ̂ ba̒n 2 xa̭ nhân zi̭p Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông

                                                                     Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


Chú ti̭ch UBND tính Ngwiển Văn Kwang thăm khu zu li̭ch, xán xwất Dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh boo̭ch choỏng Thung Khe

(HBDT) – Chú ti̭ch UBND tính Ngwiển Văn Kwang ku̒ng da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ nga̒nh kuố tính da̒ thăm la̒ wiḙ̂c ku̒ng thăm khu zu li̭ch, xán xwất Dôông tlu̒ng ha̭ tháw, thuô̭c Kôông ti Herbal King Mai Châw

Do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính dă̭ch woo̒ng hwa, zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhân zi̭p kí niḙ̂m 73 năm Kách ma̭ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dă̭ch woo̒ng hwa zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh (Fươ̒ng Chăm Mát, TF Hwa̒ Bi̒nh). Tham za lḙ zơng hương kỏ kác dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.

Wê̒l Ki̒ Xơn nhửng ngă̒i thu khảng Thảm

(HBDT) – Tloong khôông khỉ bui dỏn Thết Dô̭c lâ̭p kuố nhưngr ngă̒i khảng 8 li̭ch xứ, tlêênh meénh dất vu̒ng ha̭ lưw khôông Da̒, bớ kác xa̭ zo̭c dươ̒ng 6 dêểnh xa̭ vu̒ng kaw Dô̭c Lâ̭p, bớ xa̭ vu̒ng xâw Fủ Minh hăi vu̒ng wa̒i Fúc Tiển, Iên Kwang, nhân zân wiḙ̂n Ki̒ Xơn dỏn cha̒w ngă̒i Kuốc khảnh 2/9 bui thươi, fẩn khới. Dâ̒w la̒ng, kuổi xỏm ản chang chỉ kơ̒, wa rư̭c rơ̭. Wa̒i xân vâ̭n dôô̭ng, nha̒ văn hwả, nhân zân ha̒w hửng kố vṷ, tham za kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂ thế, thaw.

Nhi̭p khôổng mởi ớ khu kăn kử kách ma̭ng Tu Lỉ – Hiê̒n Lương

(HBDT) – Khảng 2/1945, zưởi xư̭ chí da̭w tlư̭c tiếp kuố Xứ wí Băc ki̒, Ban kản xư̭ Dáng tính kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p Khu kăn kử kách ma̭ng Tu Lỉ – Hiê̒n Lương. Ni la̒ môô̭ch tloong 4 khu kăn kử kách ma̭ng kuố tính nă̒m tloong chiển khu Hwa̒ - Ninh – Thanh (Chiển khu Kwang Chung) tloong thơ̒i ki̒ tiê̒n khới ngiḙ̂ khảng 8/1945

11 dô̭i tham za Hô̭i thi thôông tin tiên chiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I

(HBDT) – Khởm 27/8, Hô̭i thi Thôông tin tiên chiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I da̒ chỉnh thức bắt dâ̒w ziḙ̂n tha ớ Kung văn hwả tính. Tham za hô̭i thi kỏ 11 dô̭i dêểnh bớ 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính, 224 tiên chiê̒n viên tham za.

Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.