(WBDT) – Ngă̒i 17/1, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Dáng wí – Bô̭ CHQS tính da̒ dêểnh thăm, chúc Thết Dáng wí, HDND, UBND, Kản bô̭, chiển xi̭ dang kôông tác ta̭i Bô̭ CHQS tính mân kác hô̭ nge̒w thuô̭c 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) nhân zi̭p Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông


Thăi mă̭t Kản bô̭ chiẻn xi̭ LLVT tính, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Bô̭ CHQS tính chúc Thết mân tă̭ng kwa̒ cho Dáng wí, UBND xa̭ Hang Kiê nhân zi̭p Thết kố chwiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông

Chúc Thết Dáng wí, HDND, UBND 2 xa̭, kác dôô̒ng chỉ moong ră̒ng tloong năm dêểnh 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ tiếp tṷc fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, chú dôô̭ng khắc fṷc mo̭i khỏ khăn, nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác xâi zư̭ng Dáng, kúng kổ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kơ xớ, tâ̭p chung lảnh da̭w nhân zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, tư̒ng bước nơng kaw dơ̒i khôổng, dấi mḙnh khôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, chú dôô̭ng dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭ ngăi bớ chơ̒ kơ xớ, tiếp tṷc fát wi tốt vai tlo̒ dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, zư̭ vưng niê̒m tin kuố nhân zân baw dô̭i ngṷ kản bô̭ ớ kơ xớ...

Zi̭p ni̒, thăi mă̭t kản bô̭, chỉn xi̭ LLVT tính, da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Dáng wí – Thú tlướng Bô̭ CHQS tính da̒ tlaw tă̭ng 2 fâ̒n kwa̒ chúc mơ̒ng Dáng wí, UBND 2 xa̭, chúc Thết, tă̭ng kwa̒ cho 10 za di̒nh chỉnh xách, hô̭ nge̒w ớ 2 xa̭, mối xa̭ 5 hô̭, thăm; chúc Thết mân tă̭ng kwa̒ cho 12 za di̒nh kản bô̭, chiển xi̭ dang kôông tác tloong LLVT tính, da̒ ngí hưw tlêênh diḙ̂ ba̒n 2 xa̭ nhân zi̭p Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông

                                                                     Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


Thi̭ tlướng tha̒nh fổ Leipzig, Kôô̭ng hwa̒ Liên bang Dức thăm va̒ la̒ wiḙ̂c pơ̭i lẳnh da̭w tính ha

(HBDT) – Khởm 4/2 ôông Torsten Bonew, Thi̭ tlướng tha̒nh fổ Leipzig, Kôô̭ng hwa̒ Liên bang Dức thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha

Tlươ̒ng PTDTNT THPT tính zaw lưw pơ̭i tlươ̒ng Tlung hoo̭c Shokotu – Nhâ̭t Bán

(HBDT) – Ngă̒i 28/11, Tlươ̒ng PTDTNT THPT tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức chương chi̒nh zaw lưw pơ̭i tlươ̒ng Tlung hoo̭c Shokotu, tính Giphu (Nhâ̭t Bán). Ni la̒ năm thử 5 liên tiếp, hal nha̒ tlươ̒ng tố chức zaw lưw ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za kỏ 70 hoo̭c xinh va̒ zảw viên tlươ̒ng Shokotu ku̒ng dôông daw zảw viên, hoo̭c xinh tlươ̒ng PTDTNT THPT tính Hwa̒ Bi̒nh

Hô̭i ngi̭ kôô̭ng tác viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 26/11, Ban biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôô̭ng tác viên năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ khânh 20 kôông tác viên, thôông tin viên tiêw biếw kuố Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

Ôông Fươ̭ng nêw kương ngươ̒i kỏ wi tỉn la̒ thew lơ̒i Bác

(HBDT) – Da̒ bước baw thuối "thất thâ̭p kố lai hi”, ôông Bu̒i Văn Fươ̭ng ớ xỏm Tân Tha̒nh, xa̭ Iên Chi̭ (Iên Thwí) nhơ kâl kaw boỏng ká, nêw kương tlảng, la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn da̒ khích lḙ̂, dôô̭ng viên ba̒ kon dê̒w chung lo "wiḙ̂c nước, wiḙ̂c nha̒”

Diḙ̂n lư̭c Lương Xơn tha mă̭t kwâ̒i zi̭ch vṷ zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh ta̭i bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá.

(HBDT) – Khuô̭ng 14/11, ta̭i Bô̭ fâ̭n Tiếp nhâ̭n va̒ Tlá lơ̒i kết kwá UBND hwiḙ̂n Lương Xơn. Diḙ̂n lư̭c Lương Xơn tha mă̭t kwâ̒i zi̭ch vṷ zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh kuố kheéch ha̒ng liên kwan dêểnh lỉnh vư̭c diḙ̂n lư̭c.

Lḙ̂ kí niḙ̂m 30 năm thă̒nh lâ̭p Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 9/11, Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ kí niḙ̂m 30 năm thă̒nh lâ̭p va̒ fát chiến (9/11/1988 – 9/11/2018) gi rẩw môô̭ch chă̭ng dươ̒ng nhê̒w zan law, thứ thắch dớ dươ Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng kôông chi̒nh thwí diḙ̂n lởn nhất khu vư̭c Dôông Nam Ả.