(WBDT) – Khởm ngă̒i 21/2, Tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒”. Tham zư̭ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHTƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh, rất dôông kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Kác dô̒ng chỉ lảnh da̭w tính, lảnh da̭w tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh tham za tlôông kâl tlêênh dươ̒ng Ngwiển Văn Chổi (TF Wa̒ Bi̒nh)

 

Lư̭c lươ̭ng vṷ tlang tham za tlôông kâl xenh khâw lêk fát dông


Nhê̒w hoo̭c xinh tham za tlôông kâl xenh tlṷc dươ̒ng Ngwiển Văn Chổi

 

Năm năi, tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒” ta̭i dwa̭n dươ̒ng Ngwiển Văn Chổi thuô̭c fươ̒ng Tân Thi̭nh (TF Wa̒ Bi̒nh). Ni la̒ dwa̭n ảng khả mới ản UBND tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh dâ̒w tư, nơng kấp, nhươ̭ wả, lát viế he̒ khang chang, zúp zám ti̒nh tla̭ng ngâ̭p rác baw muô̒ mươ, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n mổi khi̒ di chuô̒ Wa̒ Bi̒nh thwâ̭n tiḙ̂n hơn.

Ta̭i Lḙ̂ tha kwân tlôông kâl, nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân wơ̒l vai tlo̒, tác zṷng, ỉ ngiḙ̂ kuố wiḙ̂c tlôông kâl, tlôông rư̒ng kóp fâ̒n zám nhḙl thiên tai, ửng fỏ mân biển dối khỉ hâ̭w, Ban Tó chức da̒ nêw bâ̭t kác nô̭i zung tloong Chí thi̭ xổ 01/CT-UBND tính kuố UBND tính ban ha̒nh ngă̒i 18/01/2018 wơ̒l thư̭c hiḙ̂n "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒” xwân Mâ̭w Tất 2018.

Thew rỉ tloong nô̭i zung Chí thi̭ iêw kâ̒w UBND kác diḙ̂ fương, dơn vi̭ xâi zư̭ng kể wă̭ch tlôông kâl, tlôông rư̒ng gẳn mân chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác chí tiêw nhiḙ̂m vṷ năm 2018.

Dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, zảw zṷc, dôô̭ng viên kản bô̭, nhân zân tích kư̭c tham za tlôông kâl, nơng kaw nhâ̭n thức kuố nhân zân wơ̒l vai tlo̒, tác zṷng, zả tli̭ kuố rư̒ng, ỉ ngiḙ̂ kuố wiḙ̂c tlôông kâl, tlôông rư̒ng, kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xinh thải, kóp fâ̒n zám nhḙl thiên tai, ửng fỏ mân biển dối khỉ hâ̭w...

Tloong kể hwă̭ch năm 2018, Tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n tlôông 12.000 kâl xenh boỏng maách, ziḙ̂n tích tlôông rư̒ng da̭t 200 ha, ốn di̭nh dô̭ che fú rư̒ng da̭t 40%

Ngăi khâw lḙ̂ fát dôô̭ng, kác dô̒ng chỉ lảnh da̭w tính rất dôông kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n tham za tlôông 79 kâl wa Bă̒ng Lăng tlẳng zo̭c thew tiển khả Ngwiển Văn Chổi. Tha̒nh fổ moong thơ̒i zan dêểnh nhửng kâl wa Bă̒ng Lăng xḙ kóp fâ̒n tôn ta̭w kánh kwan, ta̭w rêênh dă̭ chưng riêng khu vư̭c xung kwenh Chuô̒ Wa̒ Bi̒nh.

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết zân tôô̭c – khơi zâ̭l ti̒nh do̒n kết, tỉnh tư̭ chú kuố nhân zân

(HBDT) – Bớ ngă̒i 1 – 18/11, ta̭i khắp kác khu zân kư tloong tính xôi nối ziḙ̂n tha Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết to̒n zân tôô̭c. Ni la̒ ngă̒i hô̭i lởn kuố to̒n zân ản tố chức mối năm môô̭ch lâ̒n baw ngă̒i thă̒nh lâ̭p Mă̭t tlâ̭n Zân tôô̭c thôổng nhất Viḙ̂t Nam, năi la̒ MTTK Viḙ̂t Nam (18/11/1930 – 18/11/2019). Năm năi, ngă̒i hô̭i ziḙ̂n tha tloong khôông khỉ bui tươi, kóp fâ̒n thắt chă̭t ti̒nh do̒n kết, khơi zâ̭l tỉnh tư̭ chú kuố nhân zân