(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.


Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản tha̒nh lâ̠p khảng 12 năm 2006, ản hôốc la̒ chang thông tin diê̠n tứ Bảw Wa̒ Bi̒nh. Bớ khi̒ tha̒nh lâ̠p, vởi dô̠i ngu̠ kản bô̠, voỏng viên iêw ngê̒ va̒ tâm hwiết kaw, Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ da̒ thư̠c hiê̠n wiê̠c kâ̠p nhâ̠t leenh, chỉnh xác kác vẩn dê̒ thơ̒i xư̠, kác lỉnh vư̠c chỉnh tli̠, kinh tể, văn wả - xa̠ hô̠i, kuốc pho̒ng - an ninh tloong tính, tloong nước va̒ thêể zởi. Hiê̠n Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ zwi chi̒ 20 chwiên mu̠c, mổi chwiên mu̠c bi̒nh kwân dăng tái bớ 10 - 20 tin tin, ba̒i, ánh. Chương chi̒nh chwiê̒n hi̒nh diê̠n tứ ản thư̠c hiê̠n 2 chương chi̒nh/ twâ̒n, mổi twâ̒n tlung bi̒nh thư̠c hiê̠n 5 -6 tác vấm vỏng xư̠ chwiê̒n hi̒nh


Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy ku̒ng lảnh da̠o UBND tính; Ban Twiên zảw Tính úy; Xớ TT&TT, Bảw Wa̒ Bi̒nh bẩm nút khai chương Bảo Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ.

Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ da̒ ửng zu̠ng nhê̒w kông ngê̠ la̒ bảw hiê̠n da̠i, tloong dỏ da̒ áp zu̠ng hi̒nh thức la̒ bảw da vương tiê̠n, tích hơ̠p nhê̒w tỉnh năng chiê xé, bi̒nh lwâ̠n tlêênh mô̠ch tác vấm. Khảng 4 - 2017 Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản Bô̠ TT&TT kấp vép xwất bán Bảw diê̠n tứ ta̠i Zẩi vép xổ 166/GP - BTTTT ngă̒i 20 khảng 4 năm 2017. Ni ản koi la̒ bước dô̠t vả tloong xư̠ vát chiến kuố Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, ta̠w diê̒w kiê̠n cho Bảw chú dô̠ng hơn tloong xán xwất, vớ rô̠ng kác chwiên mu̠c va̒ dăng tái kác tác vấm bảw chỉ mởi.

Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ viên bán mởi gô̒m chang chú va̒ 5 chwiên chang la̒ chang Thiểng Anh; Thiêng Mươ̒ng; Chwiê̒n hi̒nh diê̠n tứ, viên bán Mobile va̒ viên bán bảw in. Tloong dỏ chang Thiểng Mươ̒ng ản koi la̒ chang thiểng zân tô̠c (chư viết) dâ̒w tiên tloong kác bảw diê̠n tứ to̒n kuốc. Chang thiểng Anh ản koi la̒ chang thông tin dổi ngwa̠i nhă̒m kwáng bả hi̒nh ánh văn wả, kon ngươ̒i Wa̒ Bi̒nh dêểnh kơ̒ng ba̠n bee̒ kuốc tể. Vởi wiê̠c tha dơ̒i viên bán mởi vởi 5 chwiên chang da̒ deẻnh rẩw bước tiển mởi wơ̒i kông tác chwiên môn, ngiê̠p vu̠, kóp vâ̒n baw xư̠ ngiê̠p vát chiến tính nha̒.

Vát biếw ta̠i lê̠ tha mă̠t, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính da̒ chúc mư̒ng Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản nơng kấp va̒ tha mă̠t viên bán mởi. Khắng di̠nh wiê̠c nơng kấp bớ chang thông tin diê̠n tứ lêênh Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ vởi 5 viên bán mởi thêế hiê̠n xư̠ kwan tâm, chách nhiê̠m kuố kấp úy Dáng, chỉnh kwiê̒n tính Wa̒ Bi̒nh, khắng di̠nh ni la̒ mô̠ch kêênh thông tin kwan tloo̠ng dớ dươ kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước dêểnh mâ̠n nhân zân. Dớ vát wi nhửng lơ̠i thêể kuố lo̠i hi̒nh bảw ma̠ng, dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính dê̒ ngi̠ Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ tiếp tu̠c nơng kấp chang thiết bi̠ va̒ xâi zư̠ng twa̒ xwa̠n diê̠n tứ hiê̠n da̠i, dám báw dươ thông tin mô̠ch kách chỉnh thôổng, ki̠p thơ̒i dêểnh ba̠n do̠c tloong va̒ wa̒i tính. Xâi zư̠ng dô̠i ngu̠ kản bô̠, vỏng viên tinh thôông ngiê̠p vu̠, da̠w dức ngê̒ ngiê̠p, tâm hwiết kơ̒ng ngê̒ dớ ngă̒i ka̠ng kỏ nhê̒w hơn nươ̠ nhửng tác vấm bảw chỉ ản ba̠n do̠c va̒ zư lwâ̠n kwan tâm. Dă̠c biê̠t dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ tăng kươ̒ng kác tỉnh năng dớ kỏ thế tương tác mân ba̠n do̠c mô̠ch kách hiê̠w kwá hơn. Xâi zư̠ng Bảw Wa̒ Bi̒nh thư̠c xư̠ la̒ ngo̠n kơ̒ tiên chiê̒n tlêênh mă̠t tlâ̠n tư tướng văn wả, la̒ ziển da̒n kuố nhân zân kác zân tô̠c tính Wa̒ Bi̒nh.

Nhân zi̠n khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy da̒ tă̠ng lẳng wa chúc mư̒ng Ban Biên tâ̠p Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ . Da̠i ziê̠n kác kơ kwan, ban, nga̒nh ku̒ng da̒ tă̠ng wa chúc mư̒ng Bảw Wa̒ Bi̒nh


Nhân zi̠n khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy da̒ tă̠ng lẳng wa chúc mư̒ng Ban Biên tâ̠p va̒ kản bô̠ vỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh

                            ĐP

KÁC TIN KHÁC


Zơng hương ta̠i ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, ngiê̠ chang Dươ̒ng 9 va̒ tha̒nh kố Kwáng Tli̠

(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.

Bỉ thư Tính úy Bu̒i Văn Tính la̒ wiê̠c mân Ban Thươ̒ng vu̠ Wiê̠n úy Mai Châw


(HBOM) - Khởm ngă̒i mô̒ng 1/6 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính Uý viên BCHTƯ Dáng Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân BTV Wiê̠n úy Mai Châw wê̒ ti̒nh hi̒nh KT-XH va̒ kông tác xâi zư̠ng Dáng 6 khảng zâ̒w năm 2017.

Kă̠p mă̠t kí niê̠m 10 năm the̒nh lâ̠p Ban kwá lỉ các khu KCN tính

(HBOM) - Khởm ngă̒i 2/6 Ban kwá lỉ các khu KCN tính da̒ tố chức kă̠p mă̠t 10 năm the̒nh lâ̠p (7/6/2017 - 7/6/2017). Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư tính úy. Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính, kơ̒ng da̠i ziê̠n Bô̠ KHĐT, kác xớ, nga̒nh, tố chức, các wiê̠n, tha̒nh vổ và kác zwanh ngiê̠p dâ̒w tư baw KCN tloong tính.