(WBDT) – Khuô̭ng 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, HTX năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c UBND, HĐND, kác xớ, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ, dông nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n.Dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̭ch UBND tính tlaw kơ̒ thi duô Chỉnh fú cho kác zwanh ngiḙ̂p.

Năm 2017, mă̭c zu̒ ko̒n kă̭p khỏ khăn, thiên tai ziḙ̂n tha liên tiếp tloong nhửng khảng kuổi năm, kinh tể kuố tích vấn da̭t nhê̒w kết kwá tích kư̭c Tốc dô̭ tăng tlướng kinh tể (GRDP) da̭t 9,46%. Tôống thu NSNN da̭t 3.024 tí dôô̒ng. Tôống vổn dâ̒w tư to̒n xa̭ hô̭i 11.840 tí dôô̒ng. Zả tli̭ kim nga̭ch xwất khấw da̭t 505 tliḙ̂w USD. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w mo̭l da̭t 40,5 tliḙ̂w dôô̒ng. Chí xổ xán xwất kôông ngiḙ̂p tăng 9,7%, zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p da̭t 27.523 tí dôô̒ng. To̒n tính kỏ 2.773 zwanh ngiḙ̂p, 385 HTX, khânh 36.487 hô̭ kinh zwanh kả thế dang doỏng kóp tích kưck cho zái kwiết wiḙ̂c la̒, chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể kuố tính.

Tính dang tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp fát chiến KT-XH năm 2018, chí tiêw fẩn dẩw tăng tlướng kinh tể la̒ 9,5%; GRDP bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i 45 tliḙ̂w dôô̒ng (tương dương 1.980 USD); tôống dâ̒w tư to̒n xa̭ hô̭i 13.260 tí dôô̒ng; Tôống thu ngân xách nha̒ nước: 3.325 tí dôô̒ng. Zả tli̭ xwất khấw: 610 tliḙ̂w USD. Zả tli̭ nhâ̭p khấw: 490 tliḙ̂w USD; xổ zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ tha̒nh lâ̭p, wa̭t dôô̭ng kỏ hiḙ̂w kwá tăng 32% xo mân năm 2017...

Ta̭i hô̭i ngi̭, kôô̭ng dôô̒ng zwanh ngiḙ̂p da̒ dổi thwa̭i, chiê xé, dê̒ xwất nhê̒w ỉ kiển kơ̒ng tính wơ̒l nhửng zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn, thúc dấi zwanh ngiḙ̂p fát chiến, doỏng kóp nhê̒w hơn nươ̭ baw xư̭ fát chiến kuố tính tloong năm 2018 va̒ nhửng năm tiếp thew

Thăi mă̭t lảnh da̭w tính, fát biếw ta̭i buối kă̭p mă̭t, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Bí thư Tính wí gi nhâ̭n nhửng doỏng kóp kwan tloo̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng zwanh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư. Fân tích nhửng kho khăn, thách thức, thư̭c tla̭ng chất lươ̭ng, thư̭c tlang fát chiến zwanh ngiḙ̂p, HTX, ku̒ng nhơ vẩn dê̒ da̭ch tha tloong kái kách ha̒nh chỉnh, thu dâ̒w tư kuố tính, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí dê̒ ngi̭: Kác kấp, kác nga̒nh, diḙ̂ fương kâ̒n dă̭c biḙ̂t ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tốt nhất cho kác zwanh ngiḙ̂p, HTX, nha̒ dâ̒w tư chiến khai kác zư̭ ản xán xwất, kinh zwanh hiḙ̂w kwá. Tloong rỉ kâ̒n tâ̭p chung kái thiḙ̂n thư̭c chất môi tlươ̒ng dâ̒w tư, năng lư̭c ka̭nh chanh kuố tính; kái thiḙ̂n chí xổ kái kách ha̒nh chỉnh, nơng kaw chất lươ̭ng kuố kản bô̭, kôông chức, hiḙ̂n da̭i, chwiên ngiḙ̂p hwả tlung tâm ha̒nh chỉnh kôông tloong zái kwiết kác TTHC cho zwanh ngiḙ̂p, ngươ̒i zân; tố chức thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i thảw vớ khỏ khăn cho zwanh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư; xát kẻnh, chăm lo lô za̒i, hổ chơ̭ kôô̭ng dôô̒ng zwanh ngiḙ̂p fát chiến.

Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí nhẩn mḙnh: Kác zwanh ngiḙ̂p, HTX chú dôô̭ng ra̒ xwát, tải kơ kẩw la̭i bô̭ mẳi kwán lỉ, tải kơ kẩw vổn dâ̒w tư, nga̒nh ngê̒, lỉnh vư̭c kinh zwanh, nơng kaw chi̒nh dô̭, năng lư̭c kwán tli̭ zwanh ngiḙ̂p, chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n tiết kiḙ̂m, kwán lỉ tốt kác khâw xán xwất, kinh zwanh, tiêw thṷ xán fấm, chủ tloo̭ng dâ̒w tư baw kác lỉnh vư̭c kỏ zư diḙ̂ fát chiến nhơ nông ngiḙ̂p chất lương kaw, zu li̭ch, thương ma̭i, dấi mḙnh thư̭c hiḙ̂n kác foong tla̒w thi duô xán xwất, kinh zwanh, tích kư̭c tham za kôông tác an xinh xa̭ hô̭i, xả dỏl, zám nge̒w, xâi zư̭ng nôông thôn mởi, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH kuố tính. Nhân zi̭p năm mởi Mâ̭w Tất 2018, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí chúc kôô̭ng dôô̒ng zwanh ngiḙ̂p kúng kổ tư zwi, kách la̒ mởi, dôô̒ng ha̒nh mân tính thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH

Ta̭i buối kă̭p mă̭t, UBND tính da̒ tă̭ng thướng kác zwanh ngiḙ̂p, HTX kỏ ha̒nh tích xwất xắc tloong xán xwất kinh zwanh, chăm lo kôông tác an xinh xa̭ hô̭. Dôô̒ng thơ̒i fát dôô̭ng foong tla̒w thi duô kôô̭ng dôô̒ng zwanh ngiḙ̂p "Do̒n kết, chung khức dấi mḙnh xán xwất, kinh zwanh, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2018”

 

Dôông chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính tlaw kớ thi duô kuố UBND cho kác zwanh ngiḙ̂pDôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Fó Chú ti̭ch UBND tính tlaw bă̒ng khen kuố UBND tính cho kác zwanh ngiḙ̂p, HTXDôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Fó Chú ti̭ch UBND tính tlaw bă̒ng khen kuố UBND tính cho kác zwanh ngiḙ̂p, HTX


L.C

KÁC TIN KHÁC