(HBDT) – Daáng bô̭ Hwiḙ̂n Kim Bôi kỏ 17 Daáng bô̭ xa̭, thi̭ chẩn va̒ 26 chi, daáng bô̭ kơ kwan, dơn vi̭; 294 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c dáng wí kơ xớ kỏ 6.499 daáng viên. BCH Daáng bô̭ hwiḙ̂n kỏ 37 dôô̒ng chỉ, kấp wí, kấp kơ xớ 295 dôô̒ng chỉ. To̒n hwiḙ̂n kỏ 83 kôông chức kấp hwiḙ̂n, 475 kản bô̭, kôông chức kấp xa̭ va̒ 2.130 kản bô̭, viên chức tlươ̒ng hoo̭c. Xác di̭nh kôông tác kản bô̭, dă̭c biḙ̂t la̒ kản bô̭ lẳnh da̭w kác kấp la̒ khâw kwan tloo̭ng nhất, then chốt, hwiḙ̂n Kim Bôi kwan tâm xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭ dáp ưửng iêw kâ̒w tloong ti̒nh hi̒nh mởi.


Kản bô̭ Foo̒ng Nô̭i vṷ hwiḙ̂n Kim Bôi rá xwát zănh xắch kản bô̭ ziḙ̂n chiến dối vi̭ chỉ kôông tác dớ thư̭c hiḙ̂n tloong năm 2021.

Kwan tâm xắp xếp, kiḙ̂n to̒n dô̭i ngṷ kản bô̭, kôông chức kác xa̭ xáp nhâ̭p, BTV Hwiḙ̂n wí da̒ vớ 6 hô̭i ngi̭ thă̒nh fâ̒n la̒ BTV Daáng wí kấp xa̭, lẳnh da̭w Ban Tố chức Hwiḙ̂n wí, Foo̒ng Nô̭i vṷ. Tlêênh kơ xớ fân tích mức dô̭ hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ, dô̭ thuối, chi̒nh dô̭ da̭w ta̭w… hưởng zâ̭n dớ xắp xếp cho rêênh chăng kỏ ỉ kiển fán ắnh. Hwiḙ̂n i da̒ thư̭c hiḙ̂n Tlướng Ban Twiên zảw Hwiḙ̂n wí dôô̒ng thơ̒i la̒ Zảm dôốc Tluung tâm Bô̒i zươ̭ng Chỉnh tli̭; Tlướng Ban Zân vâ̭n Hwiḙ̂n wí dôô̒ng thơ̒i la̒ Chú ti̭ch MTTK…

Năm 2020, da̒ bố nhiḙ̂m lâ̒n dâ̒w 12 dôô̒ng chỉ, bố nhiḙ̂m la̭i 6 dôô̒ng chỉ ziḙ̂n BTV Hwiḙ̂n wí kwán lỉ. Kwi chi̒nh bố nhiḙ̂m thư̭c hiḙ̂n cha̭t chḙ va̒ i chươ kỏ dơn thư khiểw na̭i, tổ kảw. Dổi vởi tiến zuṷng, hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n thew 4 bước kôông khai. Năm 2020 da̒ tiến zuṷng 8 kôôngg chức kấp hwiḙ̂n, 8 kôông chức kấp xa̭ kwa xét tiến, thi tiến; tiến zuṷng 54 viên chức, zảw viên kwa thi tiến.

Nhă̒m foo̒ng chôổng tham nhṷng va̒ thư̭c hiḙ̂n hưởng zâ̭n wê̒l chiến dối vi̭ chỉ kôông tác, hwiḙ̂n da̒ chiến dối 8 vi chỉ, gô̒m 4 kôông chức diḙ̂ chỉnh, kể twản xa̭ va̒ 4 kể twản tlươ̒ng hoo̭c. năm 2021, hwiḙ̂n tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch chiến dối vi̭ chỉ kôông tác nhă̒m nơơng kaw năng lư̭c, chi̒nh dô̭ thư̭c tể kuố kản bô̭.

Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Kim Bôi Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Thư cho mắt: Thơ̒i zan dêểnh, hwiḙ̂n tiếp tṷc lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n kác ngi̭ kwiết kuố T.Ư, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l tâ̭p chung kác kấp, nhất la̒ kấp chiển lươ̭c, dú fấm chất năng lư̭c, wi tỉn ngăng tấm nhiḙ̂m vṷ. Thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng va̒ chỉnh xắch dổi vởi kản bô̭. Fát hwi vai tlo̒ MTTK, kác dwa̒n thế tloong zảm xát kản bô̭, daáng viên…


 


KÁC TIN KHÁC