(WBDT) – Khâw hơn 1 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c bớ ỉ thức dêểnh ha̒nh dôô̭ng tloong dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân. Bớ rỉ chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông wiḙ̂c ngă̒i ka̭ng ản nơng lêênh, kóp fấn hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ chung kuố diḙ̂ fương.


Lảnh da̭w Dáng wí xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn) thăm mô hi̒nh xán xwất ngḙch block kuố thương binh ha̭ng 4/4 Bu̒i Văn Dông, ta̭i xỏm Bển Kuổi – mô̭ch tloong nhứng diến hi̒nh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tẩm gương Bác Hô̒.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Viết Vương, Bỉ thư̒ Dáng wí xa̭ Chung Xơn cho mắt: "Dớ thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ thư̭c xư̭ kỏ hiḙ̂w kwá, Dáng bô̭ xa̭ tâ̭p tlung baw 4 nô̭i zung dô̭t fả, fu̒ hơ̭p mân diḙ̂ fương dớ chiến khai, dôô̒ng thơ̒i chí da̭w kác chi bô̭ xâi zư̭ng kể wă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n kuố tâ̭p thế, kả nhân, ngươ̒i dửng dâ̒w, kả nhân kản bô̭, kôông chức, viên chức, kác dwa̒n viên, hô̭i viên dăng kỉ nhửng nô̭i zung thiết thư̭c. Dáng wí xa̭ chí da̭w dươ nô̭i zung thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 05 baw xinh wa̭t ha̒ng khảng kuố chi bô̭, kuố kác dwa̒n thế”.

 

Kwa hơn mô̭ch năm chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 05, ỉ thức, chách nhiḙ̂m tloong dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên ka̭ng ản nơng lêênh va̒ fát wi vai tlo̒ tiêng foong, kương mâ̭w tlước kwâ̒n chủng nhân zân. Kác foong tla̒w thi duôi iêw nước ản nhân zân hướng ửng nhiḙ̂t ti̒nh, di baw chiê̒w khu bă̒ng nhửng wiḙ̂c la̒ kṷ thế tloong dơ̒i khôổng ha̒ng ngă̒i nhơ; chung thăi xâi zơ̭ng nôông thôn mởi, thi duô law dôô̭ng, xán xwất fát chiến kinh tể, xwả dỏl, zám nge̒w

Dáng bô̭ xa̭ Chung Xơn tâ̭p chung chí da̭w zái kwiết ki̭p thơ̒i, kỏ hiḙ̂w kwá kác vẩn dê̒ bức xúc, nối kô̭m kuố diḙ̂ fương; kết hơ̭p kác kuô̭c vâ̭n dôô̭ng, foong tla̒w thi duô kác kấp, kác nga̒nh, dươ wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nô̭i zung Chí thi̭ 05 the̒nh nô̭i zung kwan tloo̭ng tloong kôông tác xâi zư̭ng, chỉnh dổn Dáng, kóp fâ̒n xâi zư̭ng Dáng tloong kḙch, vưng mḙnh wơ̒l chỉnh tli̭, tư tướng, tố chức va̒ da̭w dức, khác fṷc nhửng biếw hiḙ̂n kuố bêḙ̂nh tha̒nh tích, fô chương, hi̒nh thức, kóp fâ̒n xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, nhất la̒ kản bô̭ chú chốt kỏ dú năng lư̭c, da̭w dức, fấm chất. Kwa rỉ ta̭w xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw wơ̒l ỉ chỉ, ha̒nh dôô̭ng tloong dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên va̒ nhân zân tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH. Năm 2017, xa̭ Chung Xơn kỏ 16/20 chí tiêw da̭t va̒ vươ̭t ngi̭ kwiết dê̒ tha. Thu ngân xách Nha̒ nước da̭t khânh 5 tí dôô̒ng, bă̒ng 120% zư̭ twản năm; thu nhâ̭p bi̒nh kwân da̭t 29 tliḙ̂w dôô̒ng/ngươ̒i/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 5,2%. Kơ xớ ha̭ thơ̒ng ản dâ̒w tư tư nơng kấp, xổ hô̭ da̭t tiêw chấn za di̒nh văn wả da̭t 81,2%, 5/6 khu zân kư da̭t tiêw chấn Khu zân kư văn wả, an ninh chỉnh tli̭, châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i ản dám báw...

Kwa wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, kản bô̭, dáng viên da̒ fát wi vai tlo̒ tiên foong, kương mâ̭w, tinh thâ̒n tư̭ fê bi̒nh va̒ fê bi̒nh ản nơng kaw. Kwa fân lo̭i chi bô̭, dáng viên năm 2017 kỏ 5/10 chi bô̭ da̭t tloong khḙch vưng meḙnh, 5 chi bô̭ wa̒n tha̒nh tố nhiḙ̂m vṷ. Nhe̒w kản bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng tlớ the̒nh nhửng tẩm kương tiêw biếw, kỏ khức lan twá tloong kôô̭ng dôô̒ng, kác foong tla̒w úng hô̭ kwi̭ vi̒ ngươ̒i nge̒w, kwi̭ dên ơn, dáp ngiḙ̂... da̒ ản nhân zân nhiḙ̂t ti̒nh thư̭c hiḙ̂n. Kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác dwa̒n thế thư̭c hiḙ̂n tốt chương chi̒nh ha̒nh dôô̭ng, thư̭c ha̒nh tiết kiḙ̂m, chôổng tham nhṷng, la̭ng fỉ, kwan liêw, ó gâi fiê̒n ha̒, hết loo̒ng fṷc vṷ nhân zân...

 


KÁC TIN KHÁC


Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết zân tôô̭c – khơi zâ̭l ti̒nh do̒n kết, tỉnh tư̭ chú kuố nhân zân

(HBDT) – Bớ ngă̒i 1 – 18/11, ta̭i khắp kác khu zân kư tloong tính xôi nối ziḙ̂n tha Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết to̒n zân tôô̭c. Ni la̒ ngă̒i hô̭i lởn kuố to̒n zân ản tố chức mối năm môô̭ch lâ̒n baw ngă̒i thă̒nh lâ̭p Mă̭t tlâ̭n Zân tôô̭c thôổng nhất Viḙ̂t Nam, năi la̒ MTTK Viḙ̂t Nam (18/11/1930 – 18/11/2019). Năm năi, ngă̒i hô̭i ziḙ̂n tha tloong khôông khỉ bui tươi, kóp fâ̒n thắt chă̭t ti̒nh do̒n kết, khơi zâ̭l tỉnh tư̭ chú kuố nhân zân