(WBDT) – Ngă̒i 13/4, Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước zo dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c mân Do̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; Hwa̒ng Văn Tử, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh dawk Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tă̭ng kwa̒ cho dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán UV Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước.

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nôô̒ng nhiḙ̂t cha̒w dỏn zo dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước la̭i thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí nhẩn mḙnh, tloong thơ̒i zan kwa, hal nước Viḙ̂t – La̒o da̒ xát kẻnh bên kha̒, hơ̭p tác va̒ ku̒ng fát chiến. Khu zi tích Biê li̭ch xứ la̒ dươ̭c ziḙ̂ tha Da̭i hô̭i chu̒ bi̭, Da̭i hô̭i II Dảng Nhân La̒o ta̭i Bô̭ chí wi Kwân xư̭ tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ minh chửng wơ̒l mổi kwan hḙ̂ bê̒n chă̭t, dă̭c biḙ̂t zươ̭ 2 cách ma̭ng Viḙ̂t Nam va̒ kách ma̭ng La̒o, hal zân tô̭c Viḙ̂t Nam – La̒o. Dáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n, nhân zân kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh xḙ la̒ hết khức mê̒nh, hơ̭p tác, fát chiến, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, vun dắp ti̒nh do̒n kết, hửw ngi̭, gẳn bỏ thwí chung zươ̭ hal Dáng, hal Nha̒ nước.

 

Thăi mă̭t Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước, dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước kảm ơn xư̭ dỏn tiếp tloo̭ng thi̭, thẳm ti̒nh ủn enh ma̒ Dáng bô̭, nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh za̒nh cho Do̒n. Dôô̒ng chỉ bă̒i tó moong mỏnh ti̒nh do̒n kết hửw ngi̭ dă̭c biḙ̂t va̒ hơ̭p tác to̒n ziḙ̂n zươ̭ tính Hwa̒ Bi̒nh vởi nước La̒o nỏi riêng, Viḙ̂t Nam – La̒o nỏi chung xḙ mải mải xenh thươi, dơ̒i dơ̒i bê̒n vưng, lảnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh tăng kươ̒ng xư̭ hơ̭p tác wơ̒l kinh tể, nhất la̒ lỉnh vư̭c tlôô̒ng cho̭t, chăn ruôi, zúp dơ̭ da̒w ta̭w kản bô̭, fát chiến zu li̭ch, văn wả, thế thaw, thươ̒ng xwiên tlaw dối thôông tin wơ̒l zi tích li̭ch xứ zươ̭ tính vởi kác diḙ̂ fương kuố La̒o, hal nha̒ nước. Dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước chúc kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính, nhân zân kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh zô̒i za̒w khức khwé, ha̭nh fúc, tiếp tṷc thu nhê̒w tha̒nh tư̭w tloong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc.

Thanh Xơn


KÁC TIN KHÁC


Kôông bổ Kwiết di̭nh kuố Bô̭ Tlướng Bô̭ Kôông an wê̒l kôông tác kản bô̭

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/1 ta̭i Kôông an tính, Bô̭ Kôông an tố chức lḙ̂ kôông bổ Kwiết di̭nh kuố Bô̭ Tlướng Bô̭ Kôông an wê̒l kôông tác kản bô̭. Zư̭ buối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chí ti̭ch HĐND tính, Tlướng do̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính, lẳnh da̭w Ban Tố chức Tính wí va̒ da̭i ziḙ̂n Bô̭ Kôông an.

Dwa̒n da̭i biếw Kuốc hô̭i tính kiếm diếm, deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng năm 2018, chiến khai chương chi̒nh kôông tác năm 2019

(HBDT) – Khuô̭ng năgi̒ 3/1, Dwa̒n da̭i biếw Kuốc hô̭i (DBKH) tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kiếm diếm, deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng năm 2018 va̒ chiến khai chương chi̒nh kôông tác năm 2019. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Chơi zôô̭ng ớ no, la̒ chi paw ki̒ ngí Thết Zương li̭ch

(HBDT) – Dỏ la̒ wiḙ̂c lâ̭n kuố nhê̒w ngươ̒i khi̒ ma̒ khắp dêểnh, kản bô̭, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng kỏ dêểnh 4 ngă̒i cho ki̒ ngí Thết Zương li̭ch. Nhửng ngă̒i ngí ó chi kwâi kwâ̒n bên mo̭l thân, za di̒nh ma̒ ko̒n la̒ zi̭p dớ bán thân hướng thṷ kwa̭ng thơ̒i zan thái mải, bớch kăng thắng, mḙ̂t mói.

Hwiḙ̂n Mai Châw chú dôô̭ng foo̒ng chôổng chả cho za xúc

(HBDT) – Mai Châw la̒ hwiḙ̂n kỏ nhiḙ̂t dô̭ tlung bi̒nh thấp hơn kác diḙ̂ fương khác tloong tính. Wê̒l muô̒ chả thươ̒ng kỏ chả vỏi ke̒m thew xỏ chả. Thew zư̭ bảw kuố Tlung tâm Khỉ tươ̭ng thwí văn Tlung ương, thơ̒i zan dêểnh thơ̒i tiết tiếp tṷc kỏ ziển biển fức ta̭p, rét đa̭m, rét ha̭i. chả vỏi.

Nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng tư fáp

(HBDT) – Nhă̒m liên tṷc nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng tư fáp, nhửng năm kwa, Ban chí da̭w kái kắch tư fáp (KKTF) hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ ban hă̒nh kể hwă̭ch, chương chi̒nh kôông tác KKTF ha̒ng năm dớ chiến khai thư̭c hiḙ̂n. Tư̒ng bước dối mởi, hwa̒n thiḙ̂n tố chức bô̭ mẳi kác kơ kwan tư fáp gẳn ku̒ng chiến khai thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 18-NQ/T.Ư khwả XII "Môô̭ch xổ vẩn dê̒ wê̒l tiếp tṷc dối mởi, xắp xếp tố chức bô̭ mẳi kuố hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ tinh go̭n, hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá”.