(WBDT) – Ngă̒i 13/4, Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước zo dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c mân Do̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; Hwa̒ng Văn Tử, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh dawk Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tă̭ng kwa̒ cho dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán UV Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước.

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nôô̒ng nhiḙ̂t cha̒w dỏn zo dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước la̭i thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí nhẩn mḙnh, tloong thơ̒i zan kwa, hal nước Viḙ̂t – La̒o da̒ xát kẻnh bên kha̒, hơ̭p tác va̒ ku̒ng fát chiến. Khu zi tích Biê li̭ch xứ la̒ dươ̭c ziḙ̂ tha Da̭i hô̭i chu̒ bi̭, Da̭i hô̭i II Dảng Nhân La̒o ta̭i Bô̭ chí wi Kwân xư̭ tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ minh chửng wơ̒l mổi kwan hḙ̂ bê̒n chă̭t, dă̭c biḙ̂t zươ̭ 2 cách ma̭ng Viḙ̂t Nam va̒ kách ma̭ng La̒o, hal zân tô̭c Viḙ̂t Nam – La̒o. Dáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n, nhân zân kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh xḙ la̒ hết khức mê̒nh, hơ̭p tác, fát chiến, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, vun dắp ti̒nh do̒n kết, hửw ngi̭, gẳn bỏ thwí chung zươ̭ hal Dáng, hal Nha̒ nước.

 

Thăi mă̭t Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước, dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước kảm ơn xư̭ dỏn tiếp tloo̭ng thi̭, thẳm ti̒nh ủn enh ma̒ Dáng bô̭, nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh za̒nh cho Do̒n. Dôô̒ng chỉ bă̒i tó moong mỏnh ti̒nh do̒n kết hửw ngi̭ dă̭c biḙ̂t va̒ hơ̭p tác to̒n ziḙ̂n zươ̭ tính Hwa̒ Bi̒nh vởi nước La̒o nỏi riêng, Viḙ̂t Nam – La̒o nỏi chung xḙ mải mải xenh thươi, dơ̒i dơ̒i bê̒n vưng, lảnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh tăng kươ̒ng xư̭ hơ̭p tác wơ̒l kinh tể, nhất la̒ lỉnh vư̭c tlôô̒ng cho̭t, chăn ruôi, zúp dơ̭ da̒w ta̭w kản bô̭, fát chiến zu li̭ch, văn wả, thế thaw, thươ̒ng xwiên tlaw dối thôông tin wơ̒l zi tích li̭ch xứ zươ̭ tính vởi kác diḙ̂ fương kuố La̒o, hal nha̒ nước. Dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước chúc kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính, nhân zân kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh zô̒i za̒w khức khwé, ha̭nh fúc, tiếp tṷc thu nhê̒w tha̒nh tư̭w tloong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc.

Thanh Xơn


KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i “thức zẩl” zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ xa̭ Hang Kiê

Ba̒i 2 – Biển xwi ngi̭ thee̒nh hiḙ̂n thư̭c 
(HBDT) – Nhửng ỉ tướng "khác mo̭l” wê̒l fát chiến zu li̭ch ớ Hang Kiê râ̒n tlớ thee̒nh hi̭en thư̭c. Da̒ deẻnh rẩw thên mêê̒nh lêênh bán dô̒ zu li̭ch, Hang Kiê ản nhê̒w zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước mắt dêểnh. Eenh Nha̒, chi̭ Muổ da̒ thee̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p, ko̒n ta̭w diếm tlaảng khới ngiḙ̂p cho kác hô̭ khác tloong bán la̒ thew pơ̭i mṷc dích la̒ zâ̒w chỉnh dảng tlêênh kwê hương.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí – Nhửng diếm nhẩn nướ nhiḙ̂m ki̒

(HBDT) - Pớ xứ do̒n kết, thôổng nhất kaw tloong to̒n Dáng bô̭, pơ̭i tư zwi va̒ khát voo̭ng dối mởi, khâw nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXIV (nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020), La̭c Thwí tư̒ng bước khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, thể meḙnh riêng kỏ, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá tloong kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ kác tố chức dwa̒n thế. Hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến kinh tể thew hưởng thương ma̭i, zi̭ch vṷ, kôông ngiḙ̂p thew kwi hwă̭ch, fát chiến nôông ngiḙ̂p kỏ lơ̭i thể, nơng kaw thu nhâ̭p ngươ̒i zân, ta̭w nê̒n táng kwan tloo̭ng xâi zư̭ng La̭c Thwí thee̒nh vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể va̒ hwiḙ̂n nôông thôn mởi tloong tương lai khânh.

Hwiḙ̂n Mai Châw dấi nhanh lô̭ chi̒nh báw hiếm i tể to̒n zân

(HBDT) – Nhửng năm kwa, Báw hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) hwiḙ̂n Mai Châw da̒ fổi hơ̭p pơ̭i kác nga̒nh, dwa̒n thế, kác xa̭, thi̭ chẩn dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác kơ kwan, dơn vi̭ xứ zṷgn law dôô̭ng, ngươ̒i law dôô̭ng, kác thơ̒ng lớp nhân zân, dă̭c biḙ̂t la̒ hô̭ kâ̭n nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tham za báw hiếm i tể (BHIT), dô̒ng thơ̒i xâi zư̭ng ma̭ng lưởi, da̭i lỉ baảnh BHIT ta̭i kác xa̭, thi̭ chẩn. Vi̒ thiể, xổ ngươ̒i tham za BHIT tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ha̒ng năm dê̒w tăng

Thươ̒ng chư̭c Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính dỏn tiếp, hô̭i da̒m pơ̭i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/10, i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân (HDNZ) tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố zo nga̒i TS. Enkhbat, Chú ti̭ch HDNZ tính Tuv la̒ tlướng dwa̒n da̒ bắt dâ̒w chiển thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i ti̒nh ha.

Xa̭ Nam Thươ̭ng fát hwi zân chú, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân

(HBDT) – Xa̭ Nam Thươ̭ng (Kim Bôi) kỏ 433 ha dất kănh tác. Bớ năm 2016 dêểnh la̭ ni̒, xa̭ zô̒n diê̒n, dối thươd da̭t 70% ớ kác xỏm: Ba̭i Xe, Nam Ha̭, Nước Ruô̭ng, Bi̒nh Tân, chú iểw tlôô̒ng bỉl xeenh, zươ chuô̭t, zươ bớ, lă̭c lă̒i. Hô̭ nhê̒w nhất 3 kon na̒, ít nhất 1 na̒. Hal xỏm Nam Thươ̭ng va̒ Bôi Ká dang tloong kwả chính thư̭c hiḙ̂n, zư̭ kiển hwa̒n tha̒nh baw kuổi năm 2018. Kết kwá thiể cho thẩi kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n xa̭ fát hwi tốt tỉnh zân chú, kôông khai, minh bă̭ch, ta̭w niê̒m tin va̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong nhân zân

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021