(HBDT) - Chí xổ CPI kuố Hwa̒ Bi̒nh tṷt khu wê̒l thử ha̭ng va̒ diếm xổ. Xoong nhê̒w zwănh ngiḙ̂p (ZN), nha̒ dâ̒w tư (NDT) cho ră̒ng, tloong ha̭n chể, thắch thức ni̒ i la̒ kơ hô̭i dớ tính va̒ kác xớ, ngă̒nh diḙ̂ fương ngỏ la̭i, deẻnh zả xáht thư̭c tể, bớ rỉ kâ̒n kỏ nhưửng zái fáp meḙnh tloong kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, nơơng kaw năng lư̭c kă̭nh chănh kuố tính tloong nhửng năm dêểnh.


Nhê̒w tố chức, kả nhân moong muổn nơơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tluung tâm Fṷc vṷ hă̒nh chỉnh kôông kuố tính ta̭w thwâ̭n lơ̭i tloong zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh. 

Thew Hiḙ̂p hô̭i ZN tính, thơ̒i zan kwa, kôô̭ng dôô̒ng ZN, NDT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính deẻnh zả kaw xư̭ nổ lư̭c kuố kác kấp, kác ngă̒nh dă̭c biḙ̂t la̒ xư̭ chí da̭w kwiết liḙ̂t kuố Tính wí, UBNZ tính tloong kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh; ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i choZN iên tâm hwa̭t dôô̭ng XX-KZ. Tính i da̒ kwan tâm vớ vắc khỏ khăn cho ZN, NDT, dă̭c biḙ̂t la̒ nhưửng zái fáp hổ chơ̭ ZN tloong zai dwa̭n da̭i zi̭ch Covid-19. Twi thể, kết kwá xếp ha̭ng Chí xổ CPI kuố tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2021 rất thấp, ni la̒ "kủ xôốc" dổi vởi tính va̒ kác ZN, NDT. 

Wê̒l lư̭c kán tloong kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng da̒w tư, nơơng kaw năng lư̭c kănh chănh, ôông Ha̒ Tluung Ngwiên, Fỏ Chú ti̭ch Hiḙ̂p hô̭i ZN tính chiê xé: Ka̭ ni̒, tloong tính ko̒n môô̭ch xố hwiḙ̂n chăng kỏ khu kôông ngiḙ̂p, chăng kỏ nhê̒w kwi̭ dất kheḙch kuu̒ng nhơ kơ xớ fát chiến dớ thu hút kác ZN, NDT. Vi̒ thể, kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p moong muổn kấp wí, chỉnh kwiê̒n tính kwan tâm chí da̭w ta̭w dất kheḙch ta̭i kác diê fương. Dôô̒ng thơ̒i dâ̒w tư kôông chi̒nh tloo̭ng diếm cho kác hwiḙ̂n, nhất la̒ wê̒l zaw thôông - kṷm kôông ngiḙ̂p, ko ni nhơ "kon chim mô̒i" zúp kác hwiḙ̂n kỏ kơ hô̭i thu hút kác NDT lởn, bớ rỉ mḙ̂ tác dôô̭ng dêểnh ZN nhó fát chiến X-KZ.

Nhưửng ha̭n chể, iê̒w kẻm tlêênh liên kwan chư̭c tiếp dêểnh dô̭i ngṷ kản bô̭, chwiên viên kác xớ, ban, ngă̒nh chức năng. Chỉnh vi̒ thể "Dê̒ ngi̭ UBNZ tính kỏ chể ta̒i xứ lỉ ngiêm, lwân chiến kôông átc dổi vởi nhưửng kản bô̭, kôông chức thiểw chắch nhiḙ̂m, gâi khỏ khăn, fiê̒n ha̒ cho ngươ̒i zân, ZN. Dê̒ ngi̭ thư̭c hiḙ̂n ngiêm kôông tác thănh tla, kiếm tla 1 lâ̒n/ 1 anm; xứ lỉ kác kơ kwan, kả nhân thư̭c hiḙ̂n kiếm tla khi̒ chươ ba̒w kảw fái kỏ kể hwă̭ch kiếm tla ha̒ng năm", lẳnh da̭w Hiḙ̂p hô̭i ZN tính dê̒ da̭t.

 

Bình Giang

KÁC TIN KHÁC