(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.


Lảng da̠w Xớ Nô̠i vu̠ da̒ kông bổ kwiết di̠nh tha̒nh lâ̠p Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính; Kwiết di̠nh bố nhiê̠m Zảm dôốc Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông tính. Tlung tâm kỏ diê̠ chí ta̠i xổ 485, dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w, vươ̒ng Vương Lâm, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, chỉnh thức di baw wa̠t dô̠ng bớ 1/8. Dô̒ng chỉ Va̠m Anh Kwỉ, Vỏ Chảnh Văn vo̒ng UBND tính ản bố nhiê̠m la̒ Zảm dôốc Tlung tâm.


Dô̒ng ch Ngwiển Văn Kwang, Chú tch UBND tính tlaw Kwiết di̠nh b nhiê̠m kản bô̠ cho Ban lnh da̠w Tlung tâm.

Tlung tâm bổ chỉ 21 kwâ̒i zaw zi̠ch kuố kác xớ nga̒nh, kơ kwan. Wơ̒l nhân xư̠, tlung tâm kỏ 8 ngươ̒i, ó kêế zảm dôốc Tlung tâm wa̠t dô̠ng kiêm nhiê̠m va̒ kác nhân viên law dô̠ng hơ̠p dô̒ng. Wa̒i tha kỏ 18 kông chức kỏ kinh ngiê̠m, dú năng lư̠c, chi̒nh dô̠, dáp ửng iêw kâ̒w thuô̠c kác xớ, ban nga̒nh va̒ kác kơ kwan TƯ doỏng tlêênh diê̠ ba̒n la̒ wiê̠c ta̠i tlung tâm.


Ngăi khâw lê̠ tha mă̠t tlung tâm chnh thức di baw wa̠t dô̠ng.

Vát biếw ta̠i buối tha mă̠t, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính cho ră̒ng: Wiê̠c tha̒nh lâ̠p Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông (TTHCC) tính la̒ zái váp hiê̠w kwá dớ dấi me̠nh CCHC, nơng kaw hiê̠w lư̠c, hiê̠w kwá zái kwiết kác TTHC kuố kác kơ kwan nha̒ nước, tăng kươ̒ng tỉnh liên thôông tloong zái kwiết TTHC báw dám kác thú tu̠c ản zái kwiết nhanh, kông khai, minh ba̠ch, ó kỏ khâw tlung zan, rút bẳn thơ̒i zan zái kwiết xo mân kwi di̠nh, zám chi vỉ thư̠c hiê̠n TCHC. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính dê̒ nghi̠, Tlung tâm thư̠c hiê̠n tốt chức năng, nhiê̠m vu̠ ản zaw, dối mởi vương thức la̒ wiê̠c kuố kác kơ kwan ha̒nh chỉnh nha̒ nước, nơng kaw tỉnh chwiên ngiê̠p kuố dô̠i ngu̠ kản bô̠, kông chức, ta̠w lâ̠p môi tlươ̒ng la̒ wiê̠c thôổng nhất, thwâ̠n tiê̠n, văn minh, hiê̠n da̠i, kông khai, minh ba̠ch, zái kwiết lenh, hiê̠w kwá kác TTHC cho tố chức, kả nhân, kóp vâ̒n kái thiê̠n chất lươ̠ng kông vu̠, xâi zư̠ng chỉnh kwiê̒n dô̒ng ha̒nh, vu̠c vu̠ hưởng tởi xư̠ ha̒i loo̒ng kuố zwanh ngiê̠p va̒ ngươ̒i zân, kái thiê̠n môi tlươ̒ng kinh zwanh, thúc dấi vát chiến KT-XH


                                                                                          
                                                                                                   P.V

KÁC TIN KHÁC


Kí niê̱m 70 năm ngă̒i tha̒nh lâ̱p LLVT va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

Hội ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III/2017

(WBDT) - Ngă̒i 14/7, Ban Twiên zảw Tính úy tố chức hô̠i ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III năm 2017. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UVBTV, Tlướng Ban Twiên zảw chú chi̒ hô̠i ngi̠

Hô̠i ngi̠ bảw kảw viên kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7

(WBDT) - Ngă̒i 12/7/2017 Ban Twiên zảw T.Ư tố chức hô̠i ngi̠ bảw kảw viên tlư̠c tiển kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7. Ta̠i diếm kâ̒w tính ha kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy, kác bảw kảw viên T.Ư ta̠i tính va̒ vớ rôô̠ng dêểnh kác bảw kảw viên kấp tính

Zơng hương ta̠i ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, ngiê̠ chang Dươ̒ng 9 va̒ tha̒nh kố Kwáng Tli̠

(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy

Khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l “Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh


(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.