(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.


Lảng da̠w Xớ Nô̠i vu̠ da̒ kông bổ kwiết di̠nh tha̒nh lâ̠p Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính; Kwiết di̠nh bố nhiê̠m Zảm dôốc Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông tính. Tlung tâm kỏ diê̠ chí ta̠i xổ 485, dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w, vươ̒ng Vương Lâm, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, chỉnh thức di baw wa̠t dô̠ng bớ 1/8. Dô̒ng chỉ Va̠m Anh Kwỉ, Vỏ Chảnh Văn vo̒ng UBND tính ản bố nhiê̠m la̒ Zảm dôốc Tlung tâm.


Dô̒ng ch Ngwiển Văn Kwang, Chú tch UBND tính tlaw Kwiết di̠nh b nhiê̠m kản bô̠ cho Ban lnh da̠w Tlung tâm.

Tlung tâm bổ chỉ 21 kwâ̒i zaw zi̠ch kuố kác xớ nga̒nh, kơ kwan. Wơ̒l nhân xư̠, tlung tâm kỏ 8 ngươ̒i, ó kêế zảm dôốc Tlung tâm wa̠t dô̠ng kiêm nhiê̠m va̒ kác nhân viên law dô̠ng hơ̠p dô̒ng. Wa̒i tha kỏ 18 kông chức kỏ kinh ngiê̠m, dú năng lư̠c, chi̒nh dô̠, dáp ửng iêw kâ̒w thuô̠c kác xớ, ban nga̒nh va̒ kác kơ kwan TƯ doỏng tlêênh diê̠ ba̒n la̒ wiê̠c ta̠i tlung tâm.


Ngăi khâw lê̠ tha mă̠t tlung tâm chnh thức di baw wa̠t dô̠ng.

Vát biếw ta̠i buối tha mă̠t, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính cho ră̒ng: Wiê̠c tha̒nh lâ̠p Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông (TTHCC) tính la̒ zái váp hiê̠w kwá dớ dấi me̠nh CCHC, nơng kaw hiê̠w lư̠c, hiê̠w kwá zái kwiết kác TTHC kuố kác kơ kwan nha̒ nước, tăng kươ̒ng tỉnh liên thôông tloong zái kwiết TTHC báw dám kác thú tu̠c ản zái kwiết nhanh, kông khai, minh ba̠ch, ó kỏ khâw tlung zan, rút bẳn thơ̒i zan zái kwiết xo mân kwi di̠nh, zám chi vỉ thư̠c hiê̠n TCHC. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính dê̒ nghi̠, Tlung tâm thư̠c hiê̠n tốt chức năng, nhiê̠m vu̠ ản zaw, dối mởi vương thức la̒ wiê̠c kuố kác kơ kwan ha̒nh chỉnh nha̒ nước, nơng kaw tỉnh chwiên ngiê̠p kuố dô̠i ngu̠ kản bô̠, kông chức, ta̠w lâ̠p môi tlươ̒ng la̒ wiê̠c thôổng nhất, thwâ̠n tiê̠n, văn minh, hiê̠n da̠i, kông khai, minh ba̠ch, zái kwiết lenh, hiê̠w kwá kác TTHC cho tố chức, kả nhân, kóp vâ̒n kái thiê̠n chất lươ̠ng kông vu̠, xâi zư̠ng chỉnh kwiê̒n dô̒ng ha̒nh, vu̠c vu̠ hưởng tởi xư̠ ha̒i loo̒ng kuố zwanh ngiê̠p va̒ ngươ̒i zân, kái thiê̠n môi tlươ̒ng kinh zwanh, thúc dấi vát chiến KT-XH


                                                                                          
                                                                                                   P.V

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Hô̭i Kư̭w chirn binh tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác”

(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024

Ki̒ Xơn: Tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

Nướ nhiḙ̂m ki̒ dươ Ngi̭ kwiết kuố Dang paw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, kác năm kwa Dáng bô̭ xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tâ̭p chung lảnh da̭w kản bô̭, nhân zâ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác chí tiêw, Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̒ dê̒ tha.

BCD vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 12/6, Ban chí da̭w(BCD) vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̭i hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hô̭i Chư thâ̭p dó tính, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/6, ta̭i Xân vâ̭ dôô̭ng wiḙ̂n La̭c Xơn, UBND tính tố chức Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh UV BTV Tính wí, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ buối lḙ̂. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, dwa̒n thế tính; kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hiḙ̂p hô̭i zwanh ngiḙ̂p tính; Hiḙ̂p hô̭i khai thác khṷ tính ku̒ng hơn 500 kản bô̭, kôông chức, viên chức, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ dôông nhê̒w nhân zân tl diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn.

“Tư̭ tôi mối twâ̒n hoo̭c mô̭ch lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i”

(HBDT) - Ẩn tươ̭ng kuố mṷ tôi wơlt Da̭i tả Bu̒i Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí Kwân xư̭ tính, Chỉnh wí Bô̭ CHQS tính ó fái la̒ mô̭ch ngươ̒i kỏ tác foong kwân nhân mẩw mư̭c, ma̒ la̒ "chất lỉnh” luôn xâw xát, dă̭ch tỉnh hiḙ̂w kwá tloong kôôg wiḙ̂c lêênh tlêênh hết.