(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.


Lảng da̠w Xớ Nô̠i vu̠ da̒ kông bổ kwiết di̠nh tha̒nh lâ̠p Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính; Kwiết di̠nh bố nhiê̠m Zảm dôốc Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông tính. Tlung tâm kỏ diê̠ chí ta̠i xổ 485, dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w, vươ̒ng Vương Lâm, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, chỉnh thức di baw wa̠t dô̠ng bớ 1/8. Dô̒ng chỉ Va̠m Anh Kwỉ, Vỏ Chảnh Văn vo̒ng UBND tính ản bố nhiê̠m la̒ Zảm dôốc Tlung tâm.


Dô̒ng ch Ngwiển Văn Kwang, Chú tch UBND tính tlaw Kwiết di̠nh b nhiê̠m kản bô̠ cho Ban lnh da̠w Tlung tâm.

Tlung tâm bổ chỉ 21 kwâ̒i zaw zi̠ch kuố kác xớ nga̒nh, kơ kwan. Wơ̒l nhân xư̠, tlung tâm kỏ 8 ngươ̒i, ó kêế zảm dôốc Tlung tâm wa̠t dô̠ng kiêm nhiê̠m va̒ kác nhân viên law dô̠ng hơ̠p dô̒ng. Wa̒i tha kỏ 18 kông chức kỏ kinh ngiê̠m, dú năng lư̠c, chi̒nh dô̠, dáp ửng iêw kâ̒w thuô̠c kác xớ, ban nga̒nh va̒ kác kơ kwan TƯ doỏng tlêênh diê̠ ba̒n la̒ wiê̠c ta̠i tlung tâm.


Ngăi khâw lê̠ tha mă̠t tlung tâm chnh thức di baw wa̠t dô̠ng.

Vát biếw ta̠i buối tha mă̠t, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính cho ră̒ng: Wiê̠c tha̒nh lâ̠p Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông (TTHCC) tính la̒ zái váp hiê̠w kwá dớ dấi me̠nh CCHC, nơng kaw hiê̠w lư̠c, hiê̠w kwá zái kwiết kác TTHC kuố kác kơ kwan nha̒ nước, tăng kươ̒ng tỉnh liên thôông tloong zái kwiết TTHC báw dám kác thú tu̠c ản zái kwiết nhanh, kông khai, minh ba̠ch, ó kỏ khâw tlung zan, rút bẳn thơ̒i zan zái kwiết xo mân kwi di̠nh, zám chi vỉ thư̠c hiê̠n TCHC. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính dê̒ nghi̠, Tlung tâm thư̠c hiê̠n tốt chức năng, nhiê̠m vu̠ ản zaw, dối mởi vương thức la̒ wiê̠c kuố kác kơ kwan ha̒nh chỉnh nha̒ nước, nơng kaw tỉnh chwiên ngiê̠p kuố dô̠i ngu̠ kản bô̠, kông chức, ta̠w lâ̠p môi tlươ̒ng la̒ wiê̠c thôổng nhất, thwâ̠n tiê̠n, văn minh, hiê̠n da̠i, kông khai, minh ba̠ch, zái kwiết lenh, hiê̠w kwá kác TTHC cho tố chức, kả nhân, kóp vâ̒n kái thiê̠n chất lươ̠ng kông vu̠, xâi zư̠ng chỉnh kwiê̒n dô̒ng ha̒nh, vu̠c vu̠ hưởng tởi xư̠ ha̒i loo̒ng kuố zwanh ngiê̠p va̒ ngươ̒i zân, kái thiê̠n môi tlươ̒ng kinh zwanh, thúc dấi vát chiến KT-XH


                                                                                          
                                                                                                   P.V

KÁC TIN KHÁC


Bí thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ la̒ wiê̠c ta̠i Tlung tâm ho̠c tâ̠p kôô̠ng dôô̒ng xa̠ Xwất Hwả

(HBĐT) - Tlung tâm ho̠c tâ̠p kôô̠ng dôô̒ng xa̠ Xwất Hwả ản hi̒nh tha̒nh va̒ di baw wa̠t dôô̠ng bớ khảng 2/2002. Tlung tâm kỏ 5 tố chwiên môn ngiê̠p vu̠, tha̒nh viên la̒ kác tlướng kác ban, nga̒nh do̒n thế kuố xa̠. Tlêênh kơ xớ wa̠t dôô̠ng kuố tlung tâm da̒ xâi zư̠ng ản 16 kâw la̠c bô̠ vát chiến kôô̠ng dôô̒ng kỏ 96 nhỏm tha̒nh viên. Tlung tâm da̒ vổi hơ̠p mân Hô̠i Vu̠ nư̠ xâi zư̠ng ản 25 tú khéch váp lwâ̠t ta̠w diê̒w kiê̠n thwâ̠n lơ̠i cho nhu kâ̒w ho̠c tâ̠p va̒ do̠c khéch kuố nhân zân

Ngă̒i hô̱i da̱i do̒n kết to̒n zân KDC xỏm Bo, xa̱ Kim Bi̒nh, wiê̱n Kim Bôi

(WBDT) – Ngă̒i 2/11 KDC xỏm Bo, xa̱ Kim Bi̒nh, wiê̱n Kim Bôi da̒ tố chức ngă̒i hô̱i da̱i do̒n kết to̒n zân tô̱c va̒ kí niê̱m 87 năm ngă̒i chiê̒n thôổng Mă̱t tlâ̱n zân tô̱c thôổng nhất Viê̱t Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính da̒ zư̱ va̒ tă̱ng wa chúc mư̒ng ngă̒i hô̱i. Ku̒ng tham zư̱ kỏ lảnh da̱w Hô̱i LHPN tính, lảnh da̱w Wiê̱n wí, HĐND, UBND, MTTQ wiê̱n Kim Bôi, xa̱ Kim Bi̒nh va̒ dông kho̱m ba̒ kon nhân zân tloong xỏm

Nhê̒w wa̱t dôô̱ng ỉ ngiê̱ tloong chương chi̒nh “Thew dôổ chân lảnh tu̱ Viê̱t – La̒o” ta̱i tính ha

(WBDT) – Ngă̒i 2/11, 100 thanh niên, xinh viên ưw tủ Viê̱t Nam – La̒o da̒ dểnh Wa̒ Bi̒nh tiếp tu̱c kác wa̱t dôô̱ng ỉ ngiê̱ tloong ha̒nh chi̒nh "Thew dôổ chân lảnh tu̱”. Tham zư̱ chương chi̒nh kỏ da̱i ziê̱n lảnh da̱w T.Ư Dwa̒n 2 nước, da̱i ziê̱n lảnh da̱w Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh.

Hiê̠w kwá mô hi̒nh ră̠i ho̠c tlái ngiê̠m xảng ta̠w

(WBDT) – Năm ho̠c 2016 – 2017, ho̠c xinh tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠ da̠t ản nhê̒w tha̒nh tích kaw tloong nhê̒w kuô̠c thi, zư̠ ản khwa ho̠c kấp kuốc za ớ nhê̒w lỉnh vư̠c khác kha̒, nhơ: Zư̠ ản khwa ho̠c "Báw kwán kam kaw voong (Wa̒ Bi̒nh) bă̒ng hơ̠p chất tư̠ nhiên (Clay)” – zái ba, "xe lăn cho mo̠i khwiết tâ̠t chân” zái khwiển khích, "Thiết bi̠ tải ta̠w năng lươ̠ng bớ khả rác chắi cho mo̠l zân vu̒ng kaw” – zái khwiển khích... Dớ ản kết kwá rỉ, thâ̒i, tlo̒ tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠ da̒ áp zu̠ng nhê̒w vương váp ho̠c tâ̠p, tloong ri vái kế dêểnh mô hi̒nh ră̠i ho̠c tlái nghiê̠m xảng ta̠w (TLNXT) kuố nha̒ tlươ̒ng