(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.


Lảng da̠w Xớ Nô̠i vu̠ da̒ kông bổ kwiết di̠nh tha̒nh lâ̠p Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính; Kwiết di̠nh bố nhiê̠m Zảm dôốc Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông tính. Tlung tâm kỏ diê̠ chí ta̠i xổ 485, dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w, vươ̒ng Vương Lâm, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, chỉnh thức di baw wa̠t dô̠ng bớ 1/8. Dô̒ng chỉ Va̠m Anh Kwỉ, Vỏ Chảnh Văn vo̒ng UBND tính ản bố nhiê̠m la̒ Zảm dôốc Tlung tâm.


Dô̒ng ch Ngwiển Văn Kwang, Chú tch UBND tính tlaw Kwiết di̠nh b nhiê̠m kản bô̠ cho Ban lnh da̠w Tlung tâm.

Tlung tâm bổ chỉ 21 kwâ̒i zaw zi̠ch kuố kác xớ nga̒nh, kơ kwan. Wơ̒l nhân xư̠, tlung tâm kỏ 8 ngươ̒i, ó kêế zảm dôốc Tlung tâm wa̠t dô̠ng kiêm nhiê̠m va̒ kác nhân viên law dô̠ng hơ̠p dô̒ng. Wa̒i tha kỏ 18 kông chức kỏ kinh ngiê̠m, dú năng lư̠c, chi̒nh dô̠, dáp ửng iêw kâ̒w thuô̠c kác xớ, ban nga̒nh va̒ kác kơ kwan TƯ doỏng tlêênh diê̠ ba̒n la̒ wiê̠c ta̠i tlung tâm.


Ngăi khâw lê̠ tha mă̠t tlung tâm chnh thức di baw wa̠t dô̠ng.

Vát biếw ta̠i buối tha mă̠t, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính cho ră̒ng: Wiê̠c tha̒nh lâ̠p Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông (TTHCC) tính la̒ zái váp hiê̠w kwá dớ dấi me̠nh CCHC, nơng kaw hiê̠w lư̠c, hiê̠w kwá zái kwiết kác TTHC kuố kác kơ kwan nha̒ nước, tăng kươ̒ng tỉnh liên thôông tloong zái kwiết TTHC báw dám kác thú tu̠c ản zái kwiết nhanh, kông khai, minh ba̠ch, ó kỏ khâw tlung zan, rút bẳn thơ̒i zan zái kwiết xo mân kwi di̠nh, zám chi vỉ thư̠c hiê̠n TCHC. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính dê̒ nghi̠, Tlung tâm thư̠c hiê̠n tốt chức năng, nhiê̠m vu̠ ản zaw, dối mởi vương thức la̒ wiê̠c kuố kác kơ kwan ha̒nh chỉnh nha̒ nước, nơng kaw tỉnh chwiên ngiê̠p kuố dô̠i ngu̠ kản bô̠, kông chức, ta̠w lâ̠p môi tlươ̒ng la̒ wiê̠c thôổng nhất, thwâ̠n tiê̠n, văn minh, hiê̠n da̠i, kông khai, minh ba̠ch, zái kwiết lenh, hiê̠w kwá kác TTHC cho tố chức, kả nhân, kóp vâ̒n kái thiê̠n chất lươ̠ng kông vu̠, xâi zư̠ng chỉnh kwiê̒n dô̒ng ha̒nh, vu̠c vu̠ hưởng tởi xư̠ ha̒i loo̒ng kuố zwanh ngiê̠p va̒ ngươ̒i zân, kái thiê̠n môi tlươ̒ng kinh zwanh, thúc dấi vát chiến KT-XH


                                                                                          
                                                                                                   P.V

KÁC TIN KHÁC


Khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l “Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh


(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.

Bỉ thư Tính úy Bu̒i Văn Tính la̒ wiê̠c mân Ban Thươ̒ng vu̠ Wiê̠n úy Mai Châw


(HBOM) - Khởm ngă̒i mô̒ng 1/6 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính Uý viên BCHTƯ Dáng Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân BTV Wiê̠n úy Mai Châw wê̒ ti̒nh hi̒nh KT-XH va̒ kông tác xâi zư̠ng Dáng 6 khảng zâ̒w năm 2017.

Kă̠p mă̠t kí niê̠m 10 năm the̒nh lâ̠p Ban kwá lỉ các khu KCN tính

(HBOM) - Khởm ngă̒i 2/6 Ban kwá lỉ các khu KCN tính da̒ tố chức kă̠p mă̠t 10 năm the̒nh lâ̠p (7/6/2017 - 7/6/2017). Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư tính úy. Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính, kơ̒ng da̠i ziê̠n Bô̠ KHĐT, kác xớ, nga̒nh, tố chức, các wiê̠n, tha̒nh vổ và kác zwanh ngiê̠p dâ̒w tư baw KCN tloong tính.