(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒


Zư̱ lê̱ kí niê̱m wơ̒l khả Bô̱ tư lê̱nh Kwân khu 3 kỏ Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, UV BCH T.Ư Dáng, Uý viên Kwân úy Tlung ương, Tư lê̱nh Kwân khu, kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w Bô̱ Kuốc vo̒ng, lảnh da̱w Dáng wí, BTL Kwân khu 3, kác dô̒ng chlnh da̱w Bô̱ CHQS 9 tính, tha̒nh vổ thuô̱c Kwân khu 3. Wơ̒l khả tính kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn TínhUV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy, Bỉ thư Dáng úy Kwân xư̱ tính; dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̠c Tính wí, Chú tic̠ch HĐND tính, Tlướng do̒n ĐBQH tính, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ bí thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính ku̒ng kác dô̒ng chỉ Thươ̒ng chư̠c Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viê̠t Nam tính; kác dô̒ng chỉ ngwiên la̒ lảnh da̠w tính kwa kác thơli ki̒, la̠w tha̒nh Kách ma̠ng, Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng; kác dô̒ng chỉ ngwiên la̒ lảnh da̠w Dáng wí - Bô̠ CHQS tính tính kwa kác thơ̒i ki̒

 

Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̠ch nước, Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, UV BCH T.Ư Dáng, Tư lê̠nh Kwân khu 3 tlaw Wân chương BVTQ ha̠ng Nhi̒ cho CBCS LLVT tính.


Bước baw kuô̠c khảng chiển chôổng Mi̠, LLVT tính da̒ vổi hơ̠p mân bô̠ dô̠i chú lư̠c ta̠w rêênh mô̠ch lưởi lướ vo̒ng không nhê̒w thơ̒ng, nhê̒w hưởng dỏn dẻnh ta̒w băl Mi̠ báw vê̠ kwê hương. To̒n tính da̒ kỏ 12.145 thanh niên lêênh dươ̒nh nhâ̠p ngu̠; 15.670 TNXP tham za vu̠c vu̠ chiển dẩw; nhân rân kác zân tô̠c tloong tính da̒ doỏng kóp ha̒ng ngi̒n tẩn lương thư̠c, thưpc vấm vu̠c vu̠ chiển tlươ̒ng. Ớ hâ̠w vương, kwân mân zân to̒n tính da̒ chiển dẩw va̒ vổi hơ̠p chiển dẩw 683 tlâ̠n, bảnh ru̠ng 49 tâ̒w băl, kóp vâ̒n to lởn baw thẳng lơ̠i kuố kuô̠c khảng chiển chôổng Mi̠ kuố zân tô̠c

Tloong kuô̠c chiển chanh báw vê̠ biên zởi va̒ la̒ nhiê̠m vu̠ kuốc tể, tinh thâ̒n do̒n kết, chiển dẩw ngwan kươ̒ng mô̠t bâ̠n nươ̠ ản thắp tlảng, nhê̒w tẩm kương tiêw biếw nhơ liê̠t xi̠ Kwách Văn Thắm, Bu̒i Xuân Tiếp, Bu̒i Văn Ti̒nh da̒ an chwi tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVT nhân zân

 

Ta̠i lê̠ kí niê̠m, Dáng wí - BCHQS tính da̒ tố chức Hô̠i thi ám thư̠c Hâ̠w kâ̒n nhân zân - hâ̠w kâ̒n diê̠ vương kuố kác dơn vi̠ LLVT tính lâ̒n thử II năm 2017.

Vởi nhửng tha̒nh tích xuất xắc tloong hal kuô̠c khảng chiển chôổng thư̠c zân Pháp va̒ dể kuốc Mi̠ xâm lươ̠c va̒ tloong xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng val BVTQ, Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân va̒ LLVT tính da̒ vinh zư̠ ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVT; 10/11 wiê̠n, tha̒nh vổ va̒ 65 xa̠, vươ̒ng, thi̠ chẩn, dơn vi̠ ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVTND; 5 tâ̠ thế, 3 kả nhân ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng law dô̠ng; 10 Wân chương Hô̒ Chỉ Minh, 14 Wan chương Kwân kông, 32 Wân chương Chiển kông; vong tă̠ng va̒ chwi tă̠ng 246 Ba̒ Mê̠ VNAH, 10 liê̠t xi̠ ản chwi tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVTND va̒ nhê̒w vâln thướng kaw kwỉ khác. Nhê̒w dô̒ng chỉ thương binh, bê̠nh binh, za di̒nh kỏ kông vởi nước dal tlớ the̒nh tẩm kương tlảng ngơ̒i chú ngiê̠ anh hu̒ng kách ma̠ng.


Tiết mu̠c văn ngê̠ cha̒w mư̒ng ta̠i Lê̠ kí niệm 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính.

Nhân zi̠p ni̒, LLVT tính da̒ vinh zư̠ ản Chú ti̠ch nước tă̠ng thướng Wân chương BVTQ ha̠ng Nhi̒, ản Bô̠ tlướng Bô̠ Kuốc vo̒ng kới thơ chức mơ̒ng; Bô̠ tư lê̠nh Kwân khu 3 va̒ Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viê̠t Nam tính tă̠ng kơ̒; Bô̠ tlướng Bô̠ Kuốc vo̒ng; Chú nhiê̠m Tống ku̠c Chỉnh tli̠ QĐND Viê̠t Nam kới lẳng wa chức mơ̒ng

Vát biếw ta̠i buối lê̠, Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, Tư lê̠nh Kwân khu 3 da̒ chúc mơ̒ng CBCS LLVT tính nhân zi̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng. Dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh: tloong 70 năm xâi zư̠ng, chiển dẩw va̒ tlướng tha̒nh, CBCS LLVT tính da̒ luôn thươ̒ kể va̒ vát wi vấm chất kaw de̠p "Bô̠ dô̠i ku̠ Hô̒” chiê̒n thôổng kwê hương, wa̒n tha̒nh tốt mo̠i nhiê̠m vu̠ ản zaw. Dớ tiếp tu̠c vát wi nhửng kết kwá da̒ da̠t ản tloong thơ̒i zan kwa, dô̒ng chỉ mong ră̒ng tloong thơ̒i zan dêểnh LLVT tính tiếp tu̠c kwản chiê̠t xâw xắc dươlng lổi, kwan diếm kuố Dáng, Nha̒ nước wơ̒l hal nhiê̠m vu̠ chiển lươ̠c xâi zư̠ng va̒ Báw vê̠ Tố kuốc; thư̠c hiê̠n tốt chức năng kwán lỉ Nha̒ nước wơ̒l kuốc vo̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tính; tích kư̠c dối mởi, nơng kaw chất lươ̠ng huẩn liê̠n, nơng kaw chất lươ̠ng tôống hơ̠p SSCĐ kuố LLVT tính; chủ tloo̠ng kông tác xâi zư̠ng Dáng, nơng kaw khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng vai tlo̒ tiêng voong, kương mâ̠w kuố dô̠i ngu̠ CBĐV; dấi me̠nh voong tla̒w thi duô Kwiết thẳng; xă̠n xa̒ng nhâ̠n va̒ wa̒n tha̒nh tốt mo̠i nhiê̠m vụ ản zaw


                                                                                           M.H

KÁC TIN KHÁC


Xu̒ng I Muổ la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng

(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.

Kư̠w chiển binh xa̠ Xăm Khwe̒ kương mâ̠w vát chiến kinh tể

(WBDT) – Vát wi tinh thâ̒n "Bô̠ dô̠i Ku̠ Hô̒” tloong thơ̒i bi̒nh, hô̠i viên Kư̠w chiển binh (KCB) xa̠ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) luôn kương mâ̠w xảng ta̠w vát chiến KT – XH. Thew thôổng kê dểnh khảng 6/2017, thu nhâ̠p bi̒nh kwân kuố kản bô̠, hô̠i viên KCB da̠t 18 tliê̠w dô̒ng.

Thướng thức kả khôông Da̒

(WBDT) – Zo nguô̒n rác khôông chươ bị ô nhiê̠m, kác lo̠i kả khinh khôổng chơ̒ khôông dê̒w kwỉ. Dê̒w la̒ kác lo̠i kả thôông thươ̒ng nhơ kả mương, we̒l, tlô̒i, tlẳm, rô vi... mê khôổng chơ̒ rác khôông Da̒ dê̒w kỏ vi̠ hấp zâ̠n rất la̠...

Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh

WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.

Lư̱c lươ̱ng vu̱ chang tính – wiê̱c thư̱c ta̱w loo̒ng tin

(WBDT) – Kơn rác lu̱t me̱nh da̒ di kwa nhê̒w ngă̒i, mu̱ tôi chươ kwiê̒nh ản vé mă̱t ngơ ngác wáng lo tlêênh khuôn mă̱t lẩm bu̒n kuố enh Lương Văn Kwanh ở bán Hiê̒ng, xa̱ Dô̒ng Ruô̱ng (Da̒ Bắc) tloong ngă̒i chă̱l za̒w lu̱t. Khuôn mă̱t rỉ da̒ tlớ la̱i dơ̱ lo zươ̱ cha̱i cha̱c kướ nha̒ khi̒ ản CB, CS LLVT ku̒ng chung lo zúp dơ̱ vươpt kwa zan khỏ…

Xa̱ Chỉ Da̱w ản muô̒ hô̱t tlói

(WBDT) – Thew ảng khả tính 436, bớ Tân La̱c, mu̱ tôi xuôi wơ̒l kwê hương hô̱t tlói – Xa̱ Chỉ Da̱w (La̱c Xơn). Thew dô̒ng chỉ Kwách Thanh Twẩn, Vỏ Chú ti̱ch UBND xa̱, tlói chỉn ản ba̒ kon tâ̱p chung thu wa̱ch tloong khwáng 20 – 25 ngă̒i