(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒


Zư̱ lê̱ kí niê̱m wơ̒l khả Bô̱ tư lê̱nh Kwân khu 3 kỏ Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, UV BCH T.Ư Dáng, Uý viên Kwân úy Tlung ương, Tư lê̱nh Kwân khu, kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w Bô̱ Kuốc vo̒ng, lảnh da̱w Dáng wí, BTL Kwân khu 3, kác dô̒ng chlnh da̱w Bô̱ CHQS 9 tính, tha̒nh vổ thuô̱c Kwân khu 3. Wơ̒l khả tính kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn TínhUV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy, Bỉ thư Dáng úy Kwân xư̱ tính; dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̠c Tính wí, Chú tic̠ch HĐND tính, Tlướng do̒n ĐBQH tính, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ bí thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính ku̒ng kác dô̒ng chỉ Thươ̒ng chư̠c Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viê̠t Nam tính; kác dô̒ng chỉ ngwiên la̒ lảnh da̠w tính kwa kác thơli ki̒, la̠w tha̒nh Kách ma̠ng, Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng; kác dô̒ng chỉ ngwiên la̒ lảnh da̠w Dáng wí - Bô̠ CHQS tính tính kwa kác thơ̒i ki̒

 

Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̠ch nước, Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, UV BCH T.Ư Dáng, Tư lê̠nh Kwân khu 3 tlaw Wân chương BVTQ ha̠ng Nhi̒ cho CBCS LLVT tính.


Bước baw kuô̠c khảng chiển chôổng Mi̠, LLVT tính da̒ vổi hơ̠p mân bô̠ dô̠i chú lư̠c ta̠w rêênh mô̠ch lưởi lướ vo̒ng không nhê̒w thơ̒ng, nhê̒w hưởng dỏn dẻnh ta̒w băl Mi̠ báw vê̠ kwê hương. To̒n tính da̒ kỏ 12.145 thanh niên lêênh dươ̒nh nhâ̠p ngu̠; 15.670 TNXP tham za vu̠c vu̠ chiển dẩw; nhân rân kác zân tô̠c tloong tính da̒ doỏng kóp ha̒ng ngi̒n tẩn lương thư̠c, thưpc vấm vu̠c vu̠ chiển tlươ̒ng. Ớ hâ̠w vương, kwân mân zân to̒n tính da̒ chiển dẩw va̒ vổi hơ̠p chiển dẩw 683 tlâ̠n, bảnh ru̠ng 49 tâ̒w băl, kóp vâ̒n to lởn baw thẳng lơ̠i kuố kuô̠c khảng chiển chôổng Mi̠ kuố zân tô̠c

Tloong kuô̠c chiển chanh báw vê̠ biên zởi va̒ la̒ nhiê̠m vu̠ kuốc tể, tinh thâ̒n do̒n kết, chiển dẩw ngwan kươ̒ng mô̠t bâ̠n nươ̠ ản thắp tlảng, nhê̒w tẩm kương tiêw biếw nhơ liê̠t xi̠ Kwách Văn Thắm, Bu̒i Xuân Tiếp, Bu̒i Văn Ti̒nh da̒ an chwi tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVT nhân zân

 

Ta̠i lê̠ kí niê̠m, Dáng wí - BCHQS tính da̒ tố chức Hô̠i thi ám thư̠c Hâ̠w kâ̒n nhân zân - hâ̠w kâ̒n diê̠ vương kuố kác dơn vi̠ LLVT tính lâ̒n thử II năm 2017.

Vởi nhửng tha̒nh tích xuất xắc tloong hal kuô̠c khảng chiển chôổng thư̠c zân Pháp va̒ dể kuốc Mi̠ xâm lươ̠c va̒ tloong xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng val BVTQ, Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân va̒ LLVT tính da̒ vinh zư̠ ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVT; 10/11 wiê̠n, tha̒nh vổ va̒ 65 xa̠, vươ̒ng, thi̠ chẩn, dơn vi̠ ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVTND; 5 tâ̠ thế, 3 kả nhân ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng law dô̠ng; 10 Wân chương Hô̒ Chỉ Minh, 14 Wan chương Kwân kông, 32 Wân chương Chiển kông; vong tă̠ng va̒ chwi tă̠ng 246 Ba̒ Mê̠ VNAH, 10 liê̠t xi̠ ản chwi tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVTND va̒ nhê̒w vâln thướng kaw kwỉ khác. Nhê̒w dô̒ng chỉ thương binh, bê̠nh binh, za di̒nh kỏ kông vởi nước dal tlớ the̒nh tẩm kương tlảng ngơ̒i chú ngiê̠ anh hu̒ng kách ma̠ng.


Tiết mu̠c văn ngê̠ cha̒w mư̒ng ta̠i Lê̠ kí niệm 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính.

Nhân zi̠p ni̒, LLVT tính da̒ vinh zư̠ ản Chú ti̠ch nước tă̠ng thướng Wân chương BVTQ ha̠ng Nhi̒, ản Bô̠ tlướng Bô̠ Kuốc vo̒ng kới thơ chức mơ̒ng; Bô̠ tư lê̠nh Kwân khu 3 va̒ Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viê̠t Nam tính tă̠ng kơ̒; Bô̠ tlướng Bô̠ Kuốc vo̒ng; Chú nhiê̠m Tống ku̠c Chỉnh tli̠ QĐND Viê̠t Nam kới lẳng wa chức mơ̒ng

Vát biếw ta̠i buối lê̠, Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, Tư lê̠nh Kwân khu 3 da̒ chúc mơ̒ng CBCS LLVT tính nhân zi̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng. Dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh: tloong 70 năm xâi zư̠ng, chiển dẩw va̒ tlướng tha̒nh, CBCS LLVT tính da̒ luôn thươ̒ kể va̒ vát wi vấm chất kaw de̠p "Bô̠ dô̠i ku̠ Hô̒” chiê̒n thôổng kwê hương, wa̒n tha̒nh tốt mo̠i nhiê̠m vu̠ ản zaw. Dớ tiếp tu̠c vát wi nhửng kết kwá da̒ da̠t ản tloong thơ̒i zan kwa, dô̒ng chỉ mong ră̒ng tloong thơ̒i zan dêểnh LLVT tính tiếp tu̠c kwản chiê̠t xâw xắc dươlng lổi, kwan diếm kuố Dáng, Nha̒ nước wơ̒l hal nhiê̠m vu̠ chiển lươ̠c xâi zư̠ng va̒ Báw vê̠ Tố kuốc; thư̠c hiê̠n tốt chức năng kwán lỉ Nha̒ nước wơ̒l kuốc vo̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tính; tích kư̠c dối mởi, nơng kaw chất lươ̠ng huẩn liê̠n, nơng kaw chất lươ̠ng tôống hơ̠p SSCĐ kuố LLVT tính; chủ tloo̠ng kông tác xâi zư̠ng Dáng, nơng kaw khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng vai tlo̒ tiêng voong, kương mâ̠w kuố dô̠i ngu̠ CBĐV; dấi me̠nh voong tla̒w thi duô Kwiết thẳng; xă̠n xa̒ng nhâ̠n va̒ wa̒n tha̒nh tốt mo̠i nhiê̠m vụ ản zaw


                                                                                           M.H

KÁC TIN KHÁC


Tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.

Hội ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III/2017

(WBDT) - Ngă̒i 14/7, Ban Twiên zảw Tính úy tố chức hô̠i ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III năm 2017. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UVBTV, Tlướng Ban Twiên zảw chú chi̒ hô̠i ngi̠

Hô̠i ngi̠ bảw kảw viên kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7

(WBDT) - Ngă̒i 12/7/2017 Ban Twiên zảw T.Ư tố chức hô̠i ngi̠ bảw kảw viên tlư̠c tiển kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7. Ta̠i diếm kâ̒w tính ha kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy, kác bảw kảw viên T.Ư ta̠i tính va̒ vớ rôô̠ng dêểnh kác bảw kảw viên kấp tính

Zơng hương ta̠i ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, ngiê̠ chang Dươ̒ng 9 va̒ tha̒nh kố Kwáng Tli̠

(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy

Khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l “Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh


(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.