(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒


Zư̱ lê̱ kí niê̱m wơ̒l khả Bô̱ tư lê̱nh Kwân khu 3 kỏ Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, UV BCH T.Ư Dáng, Uý viên Kwân úy Tlung ương, Tư lê̱nh Kwân khu, kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w Bô̱ Kuốc vo̒ng, lảnh da̱w Dáng wí, BTL Kwân khu 3, kác dô̒ng chlnh da̱w Bô̱ CHQS 9 tính, tha̒nh vổ thuô̱c Kwân khu 3. Wơ̒l khả tính kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn TínhUV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy, Bỉ thư Dáng úy Kwân xư̱ tính; dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̠c Tính wí, Chú tic̠ch HĐND tính, Tlướng do̒n ĐBQH tính, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ bí thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính ku̒ng kác dô̒ng chỉ Thươ̒ng chư̠c Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viê̠t Nam tính; kác dô̒ng chỉ ngwiên la̒ lảnh da̠w tính kwa kác thơli ki̒, la̠w tha̒nh Kách ma̠ng, Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng; kác dô̒ng chỉ ngwiên la̒ lảnh da̠w Dáng wí - Bô̠ CHQS tính tính kwa kác thơ̒i ki̒

 

Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̠ch nước, Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, UV BCH T.Ư Dáng, Tư lê̠nh Kwân khu 3 tlaw Wân chương BVTQ ha̠ng Nhi̒ cho CBCS LLVT tính.


Bước baw kuô̠c khảng chiển chôổng Mi̠, LLVT tính da̒ vổi hơ̠p mân bô̠ dô̠i chú lư̠c ta̠w rêênh mô̠ch lưởi lướ vo̒ng không nhê̒w thơ̒ng, nhê̒w hưởng dỏn dẻnh ta̒w băl Mi̠ báw vê̠ kwê hương. To̒n tính da̒ kỏ 12.145 thanh niên lêênh dươ̒nh nhâ̠p ngu̠; 15.670 TNXP tham za vu̠c vu̠ chiển dẩw; nhân rân kác zân tô̠c tloong tính da̒ doỏng kóp ha̒ng ngi̒n tẩn lương thư̠c, thưpc vấm vu̠c vu̠ chiển tlươ̒ng. Ớ hâ̠w vương, kwân mân zân to̒n tính da̒ chiển dẩw va̒ vổi hơ̠p chiển dẩw 683 tlâ̠n, bảnh ru̠ng 49 tâ̒w băl, kóp vâ̒n to lởn baw thẳng lơ̠i kuố kuô̠c khảng chiển chôổng Mi̠ kuố zân tô̠c

Tloong kuô̠c chiển chanh báw vê̠ biên zởi va̒ la̒ nhiê̠m vu̠ kuốc tể, tinh thâ̒n do̒n kết, chiển dẩw ngwan kươ̒ng mô̠t bâ̠n nươ̠ ản thắp tlảng, nhê̒w tẩm kương tiêw biếw nhơ liê̠t xi̠ Kwách Văn Thắm, Bu̒i Xuân Tiếp, Bu̒i Văn Ti̒nh da̒ an chwi tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVT nhân zân

 

Ta̠i lê̠ kí niê̠m, Dáng wí - BCHQS tính da̒ tố chức Hô̠i thi ám thư̠c Hâ̠w kâ̒n nhân zân - hâ̠w kâ̒n diê̠ vương kuố kác dơn vi̠ LLVT tính lâ̒n thử II năm 2017.

Vởi nhửng tha̒nh tích xuất xắc tloong hal kuô̠c khảng chiển chôổng thư̠c zân Pháp va̒ dể kuốc Mi̠ xâm lươ̠c va̒ tloong xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng val BVTQ, Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân va̒ LLVT tính da̒ vinh zư̠ ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVT; 10/11 wiê̠n, tha̒nh vổ va̒ 65 xa̠, vươ̒ng, thi̠ chẩn, dơn vi̠ ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVTND; 5 tâ̠ thế, 3 kả nhân ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng law dô̠ng; 10 Wân chương Hô̒ Chỉ Minh, 14 Wan chương Kwân kông, 32 Wân chương Chiển kông; vong tă̠ng va̒ chwi tă̠ng 246 Ba̒ Mê̠ VNAH, 10 liê̠t xi̠ ản chwi tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVTND va̒ nhê̒w vâln thướng kaw kwỉ khác. Nhê̒w dô̒ng chỉ thương binh, bê̠nh binh, za di̒nh kỏ kông vởi nước dal tlớ the̒nh tẩm kương tlảng ngơ̒i chú ngiê̠ anh hu̒ng kách ma̠ng.


Tiết mu̠c văn ngê̠ cha̒w mư̒ng ta̠i Lê̠ kí niệm 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính.

Nhân zi̠p ni̒, LLVT tính da̒ vinh zư̠ ản Chú ti̠ch nước tă̠ng thướng Wân chương BVTQ ha̠ng Nhi̒, ản Bô̠ tlướng Bô̠ Kuốc vo̒ng kới thơ chức mơ̒ng; Bô̠ tư lê̠nh Kwân khu 3 va̒ Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viê̠t Nam tính tă̠ng kơ̒; Bô̠ tlướng Bô̠ Kuốc vo̒ng; Chú nhiê̠m Tống ku̠c Chỉnh tli̠ QĐND Viê̠t Nam kới lẳng wa chức mơ̒ng

Vát biếw ta̠i buối lê̠, Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, Tư lê̠nh Kwân khu 3 da̒ chúc mơ̒ng CBCS LLVT tính nhân zi̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng. Dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh: tloong 70 năm xâi zư̠ng, chiển dẩw va̒ tlướng tha̒nh, CBCS LLVT tính da̒ luôn thươ̒ kể va̒ vát wi vấm chất kaw de̠p "Bô̠ dô̠i ku̠ Hô̒” chiê̒n thôổng kwê hương, wa̒n tha̒nh tốt mo̠i nhiê̠m vu̠ ản zaw. Dớ tiếp tu̠c vát wi nhửng kết kwá da̒ da̠t ản tloong thơ̒i zan kwa, dô̒ng chỉ mong ră̒ng tloong thơ̒i zan dêểnh LLVT tính tiếp tu̠c kwản chiê̠t xâw xắc dươlng lổi, kwan diếm kuố Dáng, Nha̒ nước wơ̒l hal nhiê̠m vu̠ chiển lươ̠c xâi zư̠ng va̒ Báw vê̠ Tố kuốc; thư̠c hiê̠n tốt chức năng kwán lỉ Nha̒ nước wơ̒l kuốc vo̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tính; tích kư̠c dối mởi, nơng kaw chất lươ̠ng huẩn liê̠n, nơng kaw chất lươ̠ng tôống hơ̠p SSCĐ kuố LLVT tính; chủ tloo̠ng kông tác xâi zư̠ng Dáng, nơng kaw khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng vai tlo̒ tiêng voong, kương mâ̠w kuố dô̠i ngu̠ CBĐV; dấi me̠nh voong tla̒w thi duô Kwiết thẳng; xă̠n xa̒ng nhâ̠n va̒ wa̒n tha̒nh tốt mo̠i nhiê̠m vụ ản zaw


                                                                                           M.H

KÁC TIN KHÁC


Twa̭ da̒m thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i

(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭

Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Iên Thwí tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc

(WBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kwiết di̭nh xổ 232 ngă̒i 9/6/2016 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wơ̒l wiḙ̂c ban ha̒nh "Kwi di̭nh wơ̒l tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân”, Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Iên Thwí zo dô̒ng chỉ Bu̒i Chung Kiên, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí la̒ trướng do̒n ku̒ng xư̭ tham za kuố kác kơ kwan chwiên môn wiḙ̂n, vưươ̒ tô̒ chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n vo̭ng kuố nhân zân, ku̒ng nhân zân tlaw dối, tlá lơ̒i nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ ma̒ nhân zân kwan tâm.

Thi̭ chẩn Mai Châw tư̒ng bước dấi lu̒i tḙ̂ na̭n ma twỉ

(WBDT) – Kách ni 5 năm, ti̒nh hi̒nh huôn baảnh ma twỉ ziḙ̂n tha kôông khai ta̭i thi̭ chẩn Mai Châw. Ha̒ng ngă̒i mo̭l zân fái chửng kiển kánh buôn baảnh, tlaw dối ma twỉ ziḙ̂n tha chư̭c tiếp ta̭i chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn.