(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒


Zư̱ lê̱ kí niê̱m wơ̒l khả Bô̱ tư lê̱nh Kwân khu 3 kỏ Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, UV BCH T.Ư Dáng, Uý viên Kwân úy Tlung ương, Tư lê̱nh Kwân khu, kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w Bô̱ Kuốc vo̒ng, lảnh da̱w Dáng wí, BTL Kwân khu 3, kác dô̒ng chlnh da̱w Bô̱ CHQS 9 tính, tha̒nh vổ thuô̱c Kwân khu 3. Wơ̒l khả tính kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn TínhUV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy, Bỉ thư Dáng úy Kwân xư̱ tính; dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̠c Tính wí, Chú tic̠ch HĐND tính, Tlướng do̒n ĐBQH tính, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ bí thư tính wí, Chú ti̠ch UBND tính ku̒ng kác dô̒ng chỉ Thươ̒ng chư̠c Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viê̠t Nam tính; kác dô̒ng chỉ ngwiên la̒ lảnh da̠w tính kwa kác thơli ki̒, la̠w tha̒nh Kách ma̠ng, Mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng; kác dô̒ng chỉ ngwiên la̒ lảnh da̠w Dáng wí - Bô̠ CHQS tính tính kwa kác thơ̒i ki̒

 

Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̠ch nước, Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, UV BCH T.Ư Dáng, Tư lê̠nh Kwân khu 3 tlaw Wân chương BVTQ ha̠ng Nhi̒ cho CBCS LLVT tính.


Bước baw kuô̠c khảng chiển chôổng Mi̠, LLVT tính da̒ vổi hơ̠p mân bô̠ dô̠i chú lư̠c ta̠w rêênh mô̠ch lưởi lướ vo̒ng không nhê̒w thơ̒ng, nhê̒w hưởng dỏn dẻnh ta̒w băl Mi̠ báw vê̠ kwê hương. To̒n tính da̒ kỏ 12.145 thanh niên lêênh dươ̒nh nhâ̠p ngu̠; 15.670 TNXP tham za vu̠c vu̠ chiển dẩw; nhân rân kác zân tô̠c tloong tính da̒ doỏng kóp ha̒ng ngi̒n tẩn lương thư̠c, thưpc vấm vu̠c vu̠ chiển tlươ̒ng. Ớ hâ̠w vương, kwân mân zân to̒n tính da̒ chiển dẩw va̒ vổi hơ̠p chiển dẩw 683 tlâ̠n, bảnh ru̠ng 49 tâ̒w băl, kóp vâ̒n to lởn baw thẳng lơ̠i kuố kuô̠c khảng chiển chôổng Mi̠ kuố zân tô̠c

Tloong kuô̠c chiển chanh báw vê̠ biên zởi va̒ la̒ nhiê̠m vu̠ kuốc tể, tinh thâ̒n do̒n kết, chiển dẩw ngwan kươ̒ng mô̠t bâ̠n nươ̠ ản thắp tlảng, nhê̒w tẩm kương tiêw biếw nhơ liê̠t xi̠ Kwách Văn Thắm, Bu̒i Xuân Tiếp, Bu̒i Văn Ti̒nh da̒ an chwi tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVT nhân zân

 

Ta̠i lê̠ kí niê̠m, Dáng wí - BCHQS tính da̒ tố chức Hô̠i thi ám thư̠c Hâ̠w kâ̒n nhân zân - hâ̠w kâ̒n diê̠ vương kuố kác dơn vi̠ LLVT tính lâ̒n thử II năm 2017.

Vởi nhửng tha̒nh tích xuất xắc tloong hal kuô̠c khảng chiển chôổng thư̠c zân Pháp va̒ dể kuốc Mi̠ xâm lươ̠c va̒ tloong xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng val BVTQ, Dáng bô̠, chỉnh kwiê̒n, nhân zân va̒ LLVT tính da̒ vinh zư̠ ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVT; 10/11 wiê̠n, tha̒nh vổ va̒ 65 xa̠, vươ̒ng, thi̠ chẩn, dơn vi̠ ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVTND; 5 tâ̠ thế, 3 kả nhân ản voong tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng law dô̠ng; 10 Wân chương Hô̒ Chỉ Minh, 14 Wan chương Kwân kông, 32 Wân chương Chiển kông; vong tă̠ng va̒ chwi tă̠ng 246 Ba̒ Mê̠ VNAH, 10 liê̠t xi̠ ản chwi tă̠ng zanh hiê̠w Anh hu̒ng LLVTND va̒ nhê̒w vâln thướng kaw kwỉ khác. Nhê̒w dô̒ng chỉ thương binh, bê̠nh binh, za di̒nh kỏ kông vởi nước dal tlớ the̒nh tẩm kương tlảng ngơ̒i chú ngiê̠ anh hu̒ng kách ma̠ng.


Tiết mu̠c văn ngê̠ cha̒w mư̒ng ta̠i Lê̠ kí niệm 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính.

Nhân zi̠p ni̒, LLVT tính da̒ vinh zư̠ ản Chú ti̠ch nước tă̠ng thướng Wân chương BVTQ ha̠ng Nhi̒, ản Bô̠ tlướng Bô̠ Kuốc vo̒ng kới thơ chức mơ̒ng; Bô̠ tư lê̠nh Kwân khu 3 va̒ Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viê̠t Nam tính tă̠ng kơ̒; Bô̠ tlướng Bô̠ Kuốc vo̒ng; Chú nhiê̠m Tống ku̠c Chỉnh tli̠ QĐND Viê̠t Nam kới lẳng wa chức mơ̒ng

Vát biếw ta̠i buối lê̠, Thiểw tưởng Vủ Hái Xán, Tư lê̠nh Kwân khu 3 da̒ chúc mơ̒ng CBCS LLVT tính nhân zi̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng. Dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh: tloong 70 năm xâi zư̠ng, chiển dẩw va̒ tlướng tha̒nh, CBCS LLVT tính da̒ luôn thươ̒ kể va̒ vát wi vấm chất kaw de̠p "Bô̠ dô̠i ku̠ Hô̒” chiê̒n thôổng kwê hương, wa̒n tha̒nh tốt mo̠i nhiê̠m vu̠ ản zaw. Dớ tiếp tu̠c vát wi nhửng kết kwá da̒ da̠t ản tloong thơ̒i zan kwa, dô̒ng chỉ mong ră̒ng tloong thơ̒i zan dêểnh LLVT tính tiếp tu̠c kwản chiê̠t xâw xắc dươlng lổi, kwan diếm kuố Dáng, Nha̒ nước wơ̒l hal nhiê̠m vu̠ chiển lươ̠c xâi zư̠ng va̒ Báw vê̠ Tố kuốc; thư̠c hiê̠n tốt chức năng kwán lỉ Nha̒ nước wơ̒l kuốc vo̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tính; tích kư̠c dối mởi, nơng kaw chất lươ̠ng huẩn liê̠n, nơng kaw chất lươ̠ng tôống hơ̠p SSCĐ kuố LLVT tính; chủ tloo̠ng kông tác xâi zư̠ng Dáng, nơng kaw khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng vai tlo̒ tiêng voong, kương mâ̠w kuố dô̠i ngu̠ CBĐV; dấi me̠nh voong tla̒w thi duô Kwiết thẳng; xă̠n xa̒ng nhâ̠n va̒ wa̒n tha̒nh tốt mo̠i nhiê̠m vụ ản zaw


                                                                                           M.H

KÁC TIN KHÁC


Fát dôô̭ng kwiên kóp úng hô̭ bô̭ dô̭i va̒ nhân zân tlêênh kwâ̒n dáw Trươ̒ng Sa va̒ nha̒ za̒n DK1

(WBDT) – Ngă̒i 20/3, Wí ban MTTQ tính da̒ tố chức fát dô̭ng dơ̭t kwiên kóp úng hô̭ hô̭ bô̭ dô̭i va̒ nhân zân tlêênh kwâ̒n dáw Trươ̒ng Sa va̒ nha̒ za̒n DK1 năm 2018. Dôông chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, lảnh da̭w kác xớ, ban nga̒nh tính dêểnh zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng.

Zư̭ tlo̭n nê̒m tin mân Dáng

(WBDT) – Tlung tâ̒n khảng 2/2018, ôông Bu̒i Kim Thanh, Ngwiên Fỏ Chú ti̭ch UBND tính vô cu̒ng xúc dôô̭ng khi Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính Châ̒n Dăng Ninh tlư̭c tiếp dêểnh tâ̭n nha̒ tlaw tă̭ng Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng. Ká mô̭ch dơ̒i di thew Dáng, kôổng hiển cho xư̭ ngiḙ̂p kách ma̭ng, dỏn nhâ̭n Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng la̒ zi̭p ông ôn la̭i nhửng chă̭ng dươ̒ng dâ̒i zan khỏ, thách thức, nhửng kwiết tâm dớ luôn zư̭ vưng la̒ Dáng viên dú tư kách, hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ tloong mo̭i hwa̒n kánh, kương vi̭ kôông tác.

Zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Tloong 3 ngă̒i 16-18/3, ta̭i xân boỏng dả kó nhân ta̭w Hwa – Viḙ̂t (xa̭ Xú ngo̒i), BTV Tha̒nh Dwa̒n tố chức zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh 2018

Dáng bô̭ xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn): Nhê̒w kách la̒ mởi, hiḙ̂w kwá thiết tlư̭c tloong hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác Hô̒

(WBDT) – Khâw hơn 1 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c bớ ỉ thức dêểnh ha̒nh dôô̭ng tloong dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân. Bớ rỉ chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông wiḙ̂c ngă̒i ka̭ng ản nơng lêênh, kóp fấn hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ chung kuố diḙ̂ fương.

Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 9/3, Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018. Dôô̒ng chit Hwa̒ng Thanh Mi̭ch, UVTV Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTQ tính, Tlướng khổi thi duô chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w, kản bô̭ fṷ tlách kôông tác thi duô khen thướng kác hô̭i, dwa̒n thế tính.

Do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(WBDT) - Ngă̒i 8/3, do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể ta̭i Viḙ̂t Nam zo dôô̒ng chỉ To̒ng Thi̭ Fỏng, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Fỏ Chú ti̭ch thươ̒ng chư̭c Kuốc hô̭i la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp do̒n kôông tác, tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND TÍNH; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; Fỏ tlươ̒ng do̒n ĐBQH tính, da̭i ziḙ̂n mô̭ch xổ xớ, nga̒nh va̒ Hô̭i LHPN tính