(HBĐT) - Ngă̒i 24/8, Wí ban MMTQ tính da̒ tố chức hô̱i ngi̱ biếw zương ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw năm 2017. Zư̱ va̒ chí da̱w hô̱i ngi̱ kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Dô̒ng chỉ Hwa̒ng Thanh Mi̱ch, UVTV Tính wí, Chú ti̱ch Wí ban MTTQ tính chú chi̒ hô̱i ngi̱. Tham zư̱ hô̱i ngi̱ kỏ lảnh da̱w Kông an tính, ban Zân tô̱c tính, Ban Zân vâ̱n tính wí, kác Hô̱i, do̒n thế tính, lảnh da̱w MTTQ kác wiê̱n, tha̒nh vổ va̒ 50 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw tloong kông tác mă̱t tlâ̱n tloong tính


Tỉnh dêểnh ni, to̒n tính kỏ 673 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, tlướng bán, chức khắc tiêw biếw. Tloong nhửng năm kwa, dô̱i ngu̱ ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tloong dô̒ng ba̒w thiếw xổ, dô̒ng ba̒w tôn zảw tloong tính luôn vát wi tlách nhiê̱m di dâ̒w vâ̱n dô̱ng nhân zân hăng hải thi duô law dô̱ng, xán xuất, thư̱c hiê̱n tốt kác vong tla̒w thi duô, kác CVĐ zo Dáng, Nha̒ nước, MTTQ vát dô̱ng


Vát biếw ta̱i hô̱i ngi̱, dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính gi nhâ̱n. biếw zương va̒ kảm ơn nhửng kổ gẳng kuố nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, tlướng bán, chức khắc tôn zảw tloong tính, Dô̒ng chỉ khắng di̱nh, bă̒ng thiểng khêể, tâm wiết kuố mê̒nh nhửng za̒ la̒ng, tlướng bán, ngươ̒i kỏ wi tỉn chỉnh la̒ ngươ̒i kết nổl zân tô̱c, vát wi khức me̱nh zân tô̱c, dươ chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước dểnh mân ngươ̒i zân. Dô̒ng chỉ Vỏ Bỉ thư TT Tính wí nhẩn me̱nh, tloong thơ̒i zan dêểnh tính ha chiến khai rất nhê̒w dê̒ ản vát chiến kinh tể – xa̱ hô̱i vu̒ng dô̒ng ba̒w zân tô̱c, nhê̒w chương chi̒nh zư̱ ản xinh kể kô̱ng dô̒ng, dô̒ng chỉ mong mỏnh nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, nhửng za̒ la̒ng, tlướng bán tiếp tu̱c vát wi vai tlo̒ kuố mê̒nh, tiên chiê̒n vâ̱n dô̱ng dớ ngươli zân úng hô̱ kác chương chi̒nh, dê̒ ản ni̒. Dô̒ng chỉ mong mỏnh nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng doỏng kóp vai tlo̒ kwan tloo̱ng tloong kông tác tiên chiê̒n xâi zư̱ng dơ̒i khổng văn wả ớ KDC, ba̒i tlư̒ tê̱ na̱n xa̱ hô̱i, kác tâ̱p tu̱c la̱c hâ̱w, dă̱c biê̱t la̒ na̱n táw hôn va̒ hôn nhân khânh zo̒ng zôổng. Nhân zi̱p ni̒, dô̒ng chỉ dê̒ ngi̱ kác kấp, kác nga̒nh kwan tâm dêểnh chỉnh xách zân tô̱c, chiến khai kác chương chi̒n dê̒ ản vát chiến kinh tể vu̒ng dô̒ng ba̒w zân tô̱c dớ nơng kaw chất lươ̱ng dơ̒i khôổng cho ba̒ kon

Ta̱i hô̱i ngi̱ biếw zương, dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Da̒ tă̱ng 50 khất kwa̒, MTTQ tính tă̱ng bă̒ng khen cho 50 da̱i biếw ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Twa̭ da̒m thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i

(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭

Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Iên Thwí tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc

(WBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kwiết di̭nh xổ 232 ngă̒i 9/6/2016 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wơ̒l wiḙ̂c ban ha̒nh "Kwi di̭nh wơ̒l tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân”, Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Iên Thwí zo dô̒ng chỉ Bu̒i Chung Kiên, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí la̒ trướng do̒n ku̒ng xư̭ tham za kuố kác kơ kwan chwiên môn wiḙ̂n, vưươ̒ tô̒ chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n vo̭ng kuố nhân zân, ku̒ng nhân zân tlaw dối, tlá lơ̒i nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ ma̒ nhân zân kwan tâm.

Thi̭ chẩn Mai Châw tư̒ng bước dấi lu̒i tḙ̂ na̭n ma twỉ

(WBDT) – Kách ni 5 năm, ti̒nh hi̒nh huôn baảnh ma twỉ ziḙ̂n tha kôông khai ta̭i thi̭ chẩn Mai Châw. Ha̒ng ngă̒i mo̭l zân fái chửng kiển kánh buôn baảnh, tlaw dối ma twỉ ziḙ̂n tha chư̭c tiếp ta̭i chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn.