(HBDT) – Mai Châw la̒ hwiḙ̂n kỏ nhiḙ̂t dô̭ tlung bi̒nh thấp hơn kác diḙ̂ fương khác tloong tính. Wê̒l muô̒ chả thươ̒ng kỏ chả vỏi ke̒m thew xỏ chả. Thew zư̭ bảw kuố Tlung tâm Khỉ tươ̭ng thwí văn Tlung ương, thơ̒i zan dêểnh thơ̒i tiết tiếp tṷc kỏ ziển biển fức ta̭p, rét đa̭m, rét ha̭i. chả vỏi.


Tlước ti̒nh hi̒nh ri, dớ báw vḙ̂ da̒n za xúc, za kâ̒m, hwiḙ̂n Mai Châw da̒ chí da̭w kác ngă̒nh chức năng, kác xa̭, thi̭ chẩn thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng dỏi, chả cho vâ̭t ruôi, ha̭n chể thấp nhất thiḙ̂t ha̭i zo thiên tai gâi tha. Tỉnh dêểnh hết khảng 11/2018, tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n hwiḙ̂n kỏ 13.709 kon bo̒, 6 .502 kon tlu, 3.689 kon dê, 25.250 kon kủi, 232.744 kon za kâ̒m. Rút kinh ngiḙ̂m pớ kác dơtk chả tlước, ngăi pớ dâ̒w muô̒ chả năm năi, hwiḙ̂n ba̒ ban hă̒nh kác chí thi̭, kôông văn wê̒l foo̒ng chổng dỏl, chả va̒ zi̭ch bêḙ̂nh cho kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi tlêênh diḙ̂ ba̒n. Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n tăng kươ̒ng kứ kản bô̭ dêểnh kơ xớ, tiên chiê̒n, hưởng zẩn ngươ̒i zân kác biḙ̂n fáp báw vḙ̂ da̒n za xúc tloong muô̒ chả.


Ngươ̒i zân xỏm Dả Dó, xa̭ Tân Zân (Mai Châw) dươ za xúc wê̒l ruôi nhốt va̒ dám báw kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng chả cho tlu bo̒.

Tân Zân la̒ xa̭ kỏ xổ lươ̭ng za xúc 6.087 kon, nhê̒w nhất hwiḙ̂n Mai Châw. Ngươ̒i zân kỏ tâ̭p kwản thá rôông tloong rư̒ng, chính vi̒ thể, kác năm tlước ni, hăi xắi tha ti̒nh tla̭ng tlu, bo̒ chết mổi khi rát dâ̭m, rét ha̭i kẻw za̒i, gâi thiḙ̂t ha̭i lởn dểnh kinh tể kúo ba̒ kon. Thước thư̭c tla̭ng rỉ, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ tích kư̭c baw kuô̭c, tâ̭p chung tiên chiê̒n nhă̒m tư̒ng bước thăi dối nhâ̭n thức ku̒ng nhơ tâ̭p kwản chăn ruôi kuố ngươ̒i zân. Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Dốc, Chú ti̭ch UBND xa̭ Tân Zân cho mắt: Bước paw muô̒ chả năm năi, ngăi khi kỏ kác văn bán chí da̭w kuố kơ kwan chwiên môn, ngăi khi kỏ kavs văn bán chí da̭w kuố kơ kwan chwiên môn, xa̭ da̒ leenh choỏng kiḙ̂n twa̒n ban chí da̭w, fân kôông nhiḙ̂m vṷ kṷ thế cho kác thă̒nh viên fổi hơ̭p ku̒ng kác bán, tiêw khu vâ̭n đôô̭ng, , tiên chiê̒n, hưởng zẩn ngươ̒i zân kác biḙ̂n fáp báw vḙ̂ da̒n za xúc tloong muô̒ chả.

Dêểnh thăm za di̒nh eenh Lo̒ Văn Ma̭nh, xỏm To̒ng, xa̭ To̒ng Dâ̭w vươ̒ hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c za kổ chuô̒ng tla̭i nhốt da̒ bo̒, eenh Ma̭nh chiê xé: Da̒n bo̒ za di̒nh luôn zi chi̒ xổ lươ̭ng tl 10 kon. Kỏ kinh ngiḙ̂m chăn nuôi nhê̒w năm, bước baw muô̒ chả za di̒nh tôi muô ba̭t kwâi deenh kweenh, che chẳn to̒n bô̭ khu ra̒n bo̒, bố xung thức ăn cho bo̒ bă̒ng khâw ú ướp. Za di̒nh tôi tlôông kó ngoo̭ch, ni la̒ lo̭i kó fát chiến tốt tloong muô̒ chả, ha̒m lươ̭ng chất zinh zươ̭ng kaw, kác loỏng kó tlôông gổi kha̒ dớ zwi chi̒ thức ăn liên tṷc cho bo̒ muô̒ chả.

Chú dôô̭ng kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh cho da̒n za xúc, Tla̭m chăn ruôi va̒ Thủ i hwiḙ̂n da̒ chiến khai ản 5 dơ̭t fun khứ tlu̒ng, tiêw dôô̭c cho 23 xa̭, thi̭ chẩn, tôống xổ da̒ xứ zṷng 2.487 lít thuốc, ziḙ̂n tích fun 3.848 m2. Hwiḙ̂n chí da̭w kác xa̭, thi̭ chẩn thươ̒ng xwiên thông tin ki̭p thơ̒i cho zân mắt, khi̒ nhiḙ̂t dô̭ wa̒i tlơ̒i dưới 100C fái nhốt za xúc tloong ra̒n, chăng cho thá wa̒i tlơ̒i, bố xung thức ăn dác ẩm cho za xúc. Nhiḙ̂t dô̭ thấp kẻw za̒i rêênh xứ zṷng baw tái, mê̒n dô̭i ku mă̭c cho tlu, bo̒...

Va̒i năm tlớ la̭i ni, ỉ thức ngươ̒i zân tloong foo̒ng chổng chả, chôổng dỏl cho za xúc ản nơng lêênh, kác hô̭ za di̒nh dê̒w xâi zư̭ng ra̒n tla̭i kiên kổ, che chẳn kấn thâ̭n, lót ne̒n zư̭ ẩm cho vâ̭t ruôi khi̒ tlơ̒i chả... Sư̭ chí da̭w kwiết liḙ̂t kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, da̒ ha̭n chể thấp nhất kác thiḙ̂t ha̭i zo thơ̒i tiết gâi tha, dám báw lơ̭i ích kinh tể cho ngươ̒i zân.


Thu Hươ̒ng 

(Da̒i Mai Châw)


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.