(HBDT) – Mai Châw la̒ hwiḙ̂n kỏ nhiḙ̂t dô̭ tlung bi̒nh thấp hơn kác diḙ̂ fương khác tloong tính. Wê̒l muô̒ chả thươ̒ng kỏ chả vỏi ke̒m thew xỏ chả. Thew zư̭ bảw kuố Tlung tâm Khỉ tươ̭ng thwí văn Tlung ương, thơ̒i zan dêểnh thơ̒i tiết tiếp tṷc kỏ ziển biển fức ta̭p, rét đa̭m, rét ha̭i. chả vỏi.


Tlước ti̒nh hi̒nh ri, dớ báw vḙ̂ da̒n za xúc, za kâ̒m, hwiḙ̂n Mai Châw da̒ chí da̭w kác ngă̒nh chức năng, kác xa̭, thi̭ chẩn thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng dỏi, chả cho vâ̭t ruôi, ha̭n chể thấp nhất thiḙ̂t ha̭i zo thiên tai gâi tha. Tỉnh dêểnh hết khảng 11/2018, tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n hwiḙ̂n kỏ 13.709 kon bo̒, 6 .502 kon tlu, 3.689 kon dê, 25.250 kon kủi, 232.744 kon za kâ̒m. Rút kinh ngiḙ̂m pớ kác dơtk chả tlước, ngăi pớ dâ̒w muô̒ chả năm năi, hwiḙ̂n ba̒ ban hă̒nh kác chí thi̭, kôông văn wê̒l foo̒ng chổng dỏl, chả va̒ zi̭ch bêḙ̂nh cho kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi tlêênh diḙ̂ ba̒n. Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n tăng kươ̒ng kứ kản bô̭ dêểnh kơ xớ, tiên chiê̒n, hưởng zẩn ngươ̒i zân kác biḙ̂n fáp báw vḙ̂ da̒n za xúc tloong muô̒ chả.


Ngươ̒i zân xỏm Dả Dó, xa̭ Tân Zân (Mai Châw) dươ za xúc wê̒l ruôi nhốt va̒ dám báw kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng chả cho tlu bo̒.

Tân Zân la̒ xa̭ kỏ xổ lươ̭ng za xúc 6.087 kon, nhê̒w nhất hwiḙ̂n Mai Châw. Ngươ̒i zân kỏ tâ̭p kwản thá rôông tloong rư̒ng, chính vi̒ thể, kác năm tlước ni, hăi xắi tha ti̒nh tla̭ng tlu, bo̒ chết mổi khi rát dâ̭m, rét ha̭i kẻw za̒i, gâi thiḙ̂t ha̭i lởn dểnh kinh tể kúo ba̒ kon. Thước thư̭c tla̭ng rỉ, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ tích kư̭c baw kuô̭c, tâ̭p chung tiên chiê̒n nhă̒m tư̒ng bước thăi dối nhâ̭n thức ku̒ng nhơ tâ̭p kwản chăn ruôi kuố ngươ̒i zân. Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Dốc, Chú ti̭ch UBND xa̭ Tân Zân cho mắt: Bước paw muô̒ chả năm năi, ngăi khi kỏ kác văn bán chí da̭w kuố kơ kwan chwiên môn, ngăi khi kỏ kavs văn bán chí da̭w kuố kơ kwan chwiên môn, xa̭ da̒ leenh choỏng kiḙ̂n twa̒n ban chí da̭w, fân kôông nhiḙ̂m vṷ kṷ thế cho kác thă̒nh viên fổi hơ̭p ku̒ng kác bán, tiêw khu vâ̭n đôô̭ng, , tiên chiê̒n, hưởng zẩn ngươ̒i zân kác biḙ̂n fáp báw vḙ̂ da̒n za xúc tloong muô̒ chả.

Dêểnh thăm za di̒nh eenh Lo̒ Văn Ma̭nh, xỏm To̒ng, xa̭ To̒ng Dâ̭w vươ̒ hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c za kổ chuô̒ng tla̭i nhốt da̒ bo̒, eenh Ma̭nh chiê xé: Da̒n bo̒ za di̒nh luôn zi chi̒ xổ lươ̭ng tl 10 kon. Kỏ kinh ngiḙ̂m chăn nuôi nhê̒w năm, bước baw muô̒ chả za di̒nh tôi muô ba̭t kwâi deenh kweenh, che chẳn to̒n bô̭ khu ra̒n bo̒, bố xung thức ăn cho bo̒ bă̒ng khâw ú ướp. Za di̒nh tôi tlôông kó ngoo̭ch, ni la̒ lo̭i kó fát chiến tốt tloong muô̒ chả, ha̒m lươ̭ng chất zinh zươ̭ng kaw, kác loỏng kó tlôông gổi kha̒ dớ zwi chi̒ thức ăn liên tṷc cho bo̒ muô̒ chả.

Chú dôô̭ng kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh cho da̒n za xúc, Tla̭m chăn ruôi va̒ Thủ i hwiḙ̂n da̒ chiến khai ản 5 dơ̭t fun khứ tlu̒ng, tiêw dôô̭c cho 23 xa̭, thi̭ chẩn, tôống xổ da̒ xứ zṷng 2.487 lít thuốc, ziḙ̂n tích fun 3.848 m2. Hwiḙ̂n chí da̭w kác xa̭, thi̭ chẩn thươ̒ng xwiên thông tin ki̭p thơ̒i cho zân mắt, khi̒ nhiḙ̂t dô̭ wa̒i tlơ̒i dưới 100C fái nhốt za xúc tloong ra̒n, chăng cho thá wa̒i tlơ̒i, bố xung thức ăn dác ẩm cho za xúc. Nhiḙ̂t dô̭ thấp kẻw za̒i rêênh xứ zṷng baw tái, mê̒n dô̭i ku mă̭c cho tlu, bo̒...

Va̒i năm tlớ la̭i ni, ỉ thức ngươ̒i zân tloong foo̒ng chổng chả, chôổng dỏl cho za xúc ản nơng lêênh, kác hô̭ za di̒nh dê̒w xâi zư̭ng ra̒n tla̭i kiên kổ, che chẳn kấn thâ̭n, lót ne̒n zư̭ ẩm cho vâ̭t ruôi khi̒ tlơ̒i chả... Sư̭ chí da̭w kwiết liḙ̂t kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, da̒ ha̭n chể thấp nhất kác thiḙ̂t ha̭i zo thơ̒i tiết gâi tha, dám báw lơ̭i ích kinh tể cho ngươ̒i zân.


Thu Hươ̒ng 

(Da̒i Mai Châw)


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.