(HBDT) – Khởm ngă̒i 20/2, 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chứclḙ̂ tiḙ̂n dươ 1.500 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương dất Mươ̒ng lêênh dươ̒ng la̒ nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ Tố kuốc


Ta̭i lḙ̂ zaw nhâ̭n kwân, kỏ nhê̒w ba̒i hát ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, ngươ̒i lỉnh ản hát lêênh dôô̭ng viên kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ

Dơ̭t tiến kwân năm 2019 kuố tính kỏ khânh 90% tân binh la̒ mo̭l zân tôô̭c thiếw xổ, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 77%. Diếm nối bâ̭t kuố kôông tác tiến kwân tính Hwa̒ Bi̒nh tloong kác năm khânh ni la̒ tí lḙ̂ dáng viên tlé nhâ̭p ngṷ ngă̒i ka̭ng kaw. Wiḙ̂c dăng kỉ, kwán lỉ thew ro̭i, bô̒i zươ̭ng thanh niên tloong dô̭ thuối nhâ̭p ngṷ ản chủ tloo̭ng bớ kấp kơ xớ, ngăi khâw khi xơ tiến, khảm tiến ớ tiển kơ xớ. Năm năi to̒n tính kỏ 119 tân binh la̒ Dáng viên tlé nhâ̭p ngṷ, da̭t 7,9% va̒ khânh 200 thanh niên da̒ ản bô̒i zươ̭ng dổi tươ̭ng Dáng, tí lḙ̂ thanh niên nhâ̭p ngṷ da̒ ản da̒w ta̭w ớ kác tlươ̒ng tlung kấp, kaw dắng va̒ da̭i hoo̭c da̭t 4,53%

Nhă̒m ki̭p thơ̒i dôô̭ng viên tinh thâ̒n cho thanh niên tlước khi lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ, kác diḙ̂ fương tố chức tốt wiḙ̂c thăm hói, tă̭ng kwa̒, tố chức kác buối kă̭p mă̭t, twa̭ da̒m, zaw lưw zươ̭ thanh niên xwất ngṷ va̒ thanh niên chwấn bi̭ lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ, ta̭w ản khôông khỉ fẩn khới, xă̭n xa̒ng lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ.

Zo la̒ tốt kôông tác chấn bi̭, ngă̒i Hô̭i zaw kwân kuố kác diḙ̂ fương ziḙ̂n tha nhanh, go̭, an twa̒n twiḙ̂t dổi, thư̭c xư̭ la̒ ngă̒i hô̭ kuố kác zân tôô̭c tlêênh kwê hương dât Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh.

* Ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Ngă̒i 20/2, ta̭i Ban CHQS tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i dôô̒ng ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ thă̒nh fổ da̒ tố chức Lḙ̂ zaw nhâ̭n kwân năm 2019. Zư̭ buối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Bỉ thư Dáng wí kwân xư̭ tính; Thiểw tưởng Ngwiḙ̂n Fương Thwấn, Fỏ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 ku̒ng kác dôô̒ng chỉ lă̭nh da̭w kác xớ, ngă̒nh, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương; kác thă̒nh viên Hô̭i dôô̒ng ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ tính, thă̒nh fổ

 

Kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w tính, Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 dôô̭ng viên tân binh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh chwấn bi̭ lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭

Năm 2019, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ản zaw chí tiêw 63 thanh niên wê̒l 4 dâ̒w mổl nhâ̭n kwân, gô̒m: Tlươ̒ng xi̭ kwan Lṷc kwân 1, Tôống kṷc Hâ̭w kâ̒n, Bô̭ CHQS tính, Kho Kôông binh/ Bô̭ Tham mưw Kwân khu 3. Ni la̒ kác thanh niên ưw tủ, kỏ fấm chất da̭w dức tốt, bán li̭nh chỉnh tli̭ va̒ ỉ thức tố chức kí lwâ̭t kaw ản tiến cho̭n tloong ha̒ng tlăm thanh niên tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tloong 63 thanh niên kuố thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh nhâ̭p ngṷ năm 2019 kỏ thuối dơ̒i bớ 19 – 25. 73% tân binh kỏ chi̒nh dô̭ văn hwả kấp III, 11% kỏ chi̒nh dô̭ da̭i hoo̭c, 100% la̒ dwa̒n viên, tloong rỉ kỏ 1 thanh niên da̒ ản bô̒i zươ̭ng dổi tươ̭ng Dáng.

 

Rất dôông nhân zân thă̒nh fổ dươ tiḙ̂n kác tân binh lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ Tố kuốc.

 Kác tân binh lêênh dươ̒ng tloong xư̭ lưw liển kuố ngươ̒i ớ la̭i.

* Ta̭i hwiḙ̂n Lương Xơn: Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ tính va̒ lă̭nh da̭w Văn foo̒ng UBND tính, Xớ GD&ĐT da̒ dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng viên tân binh tlước khi lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ. Thew chí tiêw ản zaw, năm 2019, hwiḙ̂nLương Xơn kỏ 222 thanh niên nhâ̭p ngṷ, tloong rỉ kỏ 206 thanh niên za nhâ̭p kwân dô̭i, 16 thanh niên nhâ̭p ngṷ baw lư̭c lươ̭ng kôông an.

 

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính,tă̭ng hwa kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ng.

 

Rất dôông ngươ̒i thân tiḙ̂n tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ

Tloong xổ 206 tân binh, kỏ 4 ngươ̒i kỏ chi̒nh dô̭ DH, KD, TK, 153 ngươ̒i chi̒nh dô̭ kấp III VA̒ 49 ngươ̒i chi̒nh đô̭ kấp II. 175 tân binh la̒ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ, 5 ngươ̒i la̒ dáng viên, 20 ngươ̒i la̒ dổi tươ̭ng Dáng, 201 tân binh la̒ dwa̒n viên.                                                                                 P.V


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.