(HBDT) – Khởm ngă̒i 20/2, 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chứclḙ̂ tiḙ̂n dươ 1.500 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương dất Mươ̒ng lêênh dươ̒ng la̒ nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ Tố kuốc


Ta̭i lḙ̂ zaw nhâ̭n kwân, kỏ nhê̒w ba̒i hát ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, ngươ̒i lỉnh ản hát lêênh dôô̭ng viên kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ

Dơ̭t tiến kwân năm 2019 kuố tính kỏ khânh 90% tân binh la̒ mo̭l zân tôô̭c thiếw xổ, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 77%. Diếm nối bâ̭t kuố kôông tác tiến kwân tính Hwa̒ Bi̒nh tloong kác năm khânh ni la̒ tí lḙ̂ dáng viên tlé nhâ̭p ngṷ ngă̒i ka̭ng kaw. Wiḙ̂c dăng kỉ, kwán lỉ thew ro̭i, bô̒i zươ̭ng thanh niên tloong dô̭ thuối nhâ̭p ngṷ ản chủ tloo̭ng bớ kấp kơ xớ, ngăi khâw khi xơ tiến, khảm tiến ớ tiển kơ xớ. Năm năi to̒n tính kỏ 119 tân binh la̒ Dáng viên tlé nhâ̭p ngṷ, da̭t 7,9% va̒ khânh 200 thanh niên da̒ ản bô̒i zươ̭ng dổi tươ̭ng Dáng, tí lḙ̂ thanh niên nhâ̭p ngṷ da̒ ản da̒w ta̭w ớ kác tlươ̒ng tlung kấp, kaw dắng va̒ da̭i hoo̭c da̭t 4,53%

Nhă̒m ki̭p thơ̒i dôô̭ng viên tinh thâ̒n cho thanh niên tlước khi lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ, kác diḙ̂ fương tố chức tốt wiḙ̂c thăm hói, tă̭ng kwa̒, tố chức kác buối kă̭p mă̭t, twa̭ da̒m, zaw lưw zươ̭ thanh niên xwất ngṷ va̒ thanh niên chwấn bi̭ lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ, ta̭w ản khôông khỉ fẩn khới, xă̭n xa̒ng lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ.

Zo la̒ tốt kôông tác chấn bi̭, ngă̒i Hô̭i zaw kwân kuố kác diḙ̂ fương ziḙ̂n tha nhanh, go̭, an twa̒n twiḙ̂t dổi, thư̭c xư̭ la̒ ngă̒i hô̭ kuố kác zân tôô̭c tlêênh kwê hương dât Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh.

* Ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Ngă̒i 20/2, ta̭i Ban CHQS tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i dôô̒ng ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ thă̒nh fổ da̒ tố chức Lḙ̂ zaw nhâ̭n kwân năm 2019. Zư̭ buối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Bỉ thư Dáng wí kwân xư̭ tính; Thiểw tưởng Ngwiḙ̂n Fương Thwấn, Fỏ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 ku̒ng kác dôô̒ng chỉ lă̭nh da̭w kác xớ, ngă̒nh, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương; kác thă̒nh viên Hô̭i dôô̒ng ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ tính, thă̒nh fổ

 

Kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w tính, Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 dôô̭ng viên tân binh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh chwấn bi̭ lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭

Năm 2019, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ản zaw chí tiêw 63 thanh niên wê̒l 4 dâ̒w mổl nhâ̭n kwân, gô̒m: Tlươ̒ng xi̭ kwan Lṷc kwân 1, Tôống kṷc Hâ̭w kâ̒n, Bô̭ CHQS tính, Kho Kôông binh/ Bô̭ Tham mưw Kwân khu 3. Ni la̒ kác thanh niên ưw tủ, kỏ fấm chất da̭w dức tốt, bán li̭nh chỉnh tli̭ va̒ ỉ thức tố chức kí lwâ̭t kaw ản tiến cho̭n tloong ha̒ng tlăm thanh niên tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tloong 63 thanh niên kuố thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh nhâ̭p ngṷ năm 2019 kỏ thuối dơ̒i bớ 19 – 25. 73% tân binh kỏ chi̒nh dô̭ văn hwả kấp III, 11% kỏ chi̒nh dô̭ da̭i hoo̭c, 100% la̒ dwa̒n viên, tloong rỉ kỏ 1 thanh niên da̒ ản bô̒i zươ̭ng dổi tươ̭ng Dáng.

 

Rất dôông nhân zân thă̒nh fổ dươ tiḙ̂n kác tân binh lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ Tố kuốc.

 Kác tân binh lêênh dươ̒ng tloong xư̭ lưw liển kuố ngươ̒i ớ la̭i.

* Ta̭i hwiḙ̂n Lương Xơn: Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ tính va̒ lă̭nh da̭w Văn foo̒ng UBND tính, Xớ GD&ĐT da̒ dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng viên tân binh tlước khi lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ. Thew chí tiêw ản zaw, năm 2019, hwiḙ̂nLương Xơn kỏ 222 thanh niên nhâ̭p ngṷ, tloong rỉ kỏ 206 thanh niên za nhâ̭p kwân dô̭i, 16 thanh niên nhâ̭p ngṷ baw lư̭c lươ̭ng kôông an.

 

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính,tă̭ng hwa kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ng.

 

Rất dôông ngươ̒i thân tiḙ̂n tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ

Tloong xổ 206 tân binh, kỏ 4 ngươ̒i kỏ chi̒nh dô̭ DH, KD, TK, 153 ngươ̒i chi̒nh dô̭ kấp III VA̒ 49 ngươ̒i chi̒nh đô̭ kấp II. 175 tân binh la̒ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ, 5 ngươ̒i la̒ dáng viên, 20 ngươ̒i la̒ dổi tươ̭ng Dáng, 201 tân binh la̒ dwa̒n viên.                                                                                 P.V


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.