Ngă̒i 2/3, a̭i xa̭ Kư Iên (Lương Xơn), Tính Dwa̒n da̒ tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên va̒ hướng ửng Thết tlôông kâl xwân Kí Hơ̭i năm 2019. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, lẳnh da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn, kác hwiḙ̂n, thă̒nh Dwa̒n, kác dơn vi̭ ta̒i chơ̭ va̒ khânh 700 DVTN da̭i ziḙ̂n kác khổi tlươ̒ng hoo̭c, kôông nhân viên chức, LLVC, DVTN xa̭, thi̭ chẩn.

Năm 2019 la̒ năm "Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n” vởi chú dê̒ "Năm thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n xảng ta̭w tloong khới ngiḙ̂p, lâ̭p ngiḙ̂p”. Khảng Thanh niên năm 2019 ản Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n xác di̭nh kâ̒n tố chức khu, rôô̭ng kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, tâ̭p chung cho kơ xớ ro̭ wiḙ̂c, ro̭ mô hi̒nh, gẳn chă̭t vởi kác hwa̭t dôô̭ng thi duô cha̒w mư̒ng kác ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước, kuố Dáng, Dwa̒n. Dôô̒ng thơ̒i nêw kaw tinh thâ̒n xung kích, ti̒nh ngwiḙ̂n kuố thuối tlé. Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n xâi zư̭ng kể hwă̭ch Khảng Thanh niên tâ̭p chung baw kác hwa̭t dôô̭ng: tiên chiê̒n, zởi thiḙ̂w wê̒l chiê̒n thôổng kuố Dwa̒n, tham za xâi zư̭ng NTM, xâi zư̭ng văn minh dô thi̭, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng an xinh xa̭ hô̭i, hổ chơ̭ thanh niên khới ngiḙ̂p, tư vẩn hưởng ngiḙ̂p, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng lee̒nh meḙnh cho thiểw nhi, dô̭i viên tloong nhửng ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước...

 


Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính ku̒ng kác da̭i biếw tham za tlôông kâl ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng KhảngThanh niên năm 2019.

Ta̭i lḙ̂ Fát dôô̭ng, Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n da̒ tă̭ng 10.000 kâl xeenh cho Hwiḙ̂n Dwa̒n Lương Xơn, tă̭ng 30 khất kwa̒ cho kác za di̒nh chỉnh xắch, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn thêênh diḙ̂ ba̒n, mối khất zả tli̭ 500 ngi̒n dôô̒ng. Dwa̒n Thanh niên Kôông an tính nhâ̭n dơ̭ dâ̒w 10 hoo̭c xinh vươ̭t khỏ kuố hwiḙ̂n Lương Xơn vởi mức hổ chơ̭ 200 ngi̒n dôô̒ng/ủn/ khảng.

 


Kác bác xi̭, i xi̭ Kâw la̭c bô̭ Thâ̒i thuốc tlé tính khảm, tư vẩn khức khwé, kấp thuôc smiḙ̂n fỉ cho dổi tươ̭ng chỉnh xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.


Kác dwa̒n viên thanh niên lư̭c lươ̭ng Kôông an la̒ chửng minh thư cho nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭

 

Ngăi khâw lḙ̂ fát dôô̭ng da̒ ziḙ̂n tha kác hwa̭t dôô̭ng hướng ửng xôi nối nhơ: tlôông 1.220 kâl tlói, kew, kâl ăn tlải kác lo̭i cho kác za di̒nh khỏ khăn kuố xa̭, gẳn biến kôông chi̒nh thanh niên kấp tính cho 2 kôông chi̒nh la̒ xân khẩw nối ta̭i xỏm Gươ̒ va̒ xân chơi thiểw nhi ta̭i xỏm Ko̒ Tláng, xa̭ Kư Iên, xâi zư̭ng kon dươ̒ng hwa, tư vẩn, hưởng ngiḙ̂p cho hoo̭c xinh, DVTN. La̒ mởi chửng minh thư cho nhân zan, xâi zư̭ng mô hi̒nh fân lo̭i thu gom rác thái, khảm, kấp thuốc miḙ̂n fỉ cho 150 dổi tươ̭ng chỉnh xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n.

 

Hái Iển


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.