(HBDT) – Khởm ngă̒i 27/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí Viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi do̒n kôông tác kuố Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam – Singapore (VSIP) zo Chủ ti̭ch Tâ̭p dwa̒n ta̭i miê̒n Bắc hwi̒nh Kwang Hái la̒ tlướng do̒n wê̒l hơ̭p tác ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ buối la̒ wiḙ̂c kỏ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn khảnh va̒ kác ban, ngă̒nh chức năng kuố tính.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí Viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tiếp do̒n  kôông tác kuố  Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam – Singapore

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, ôông Hwi̒nh Kwang Hái cho mắt: VSIP la̒ liên zwanh nhad dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KCN – Đô thi̭ fức hơ̭p ha̒ng dâ̒w kuố ká nước, ka̭ ni̒ dang vâ̭n hă̒nh hiḙ̂w kwá 7 Khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tlêênh kác diḙ̂ ba̒n vởi 900 nha̒ mẳi dang hwa̭t dôô̭ng, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 23 va̭n law dôô̭ng, tích kư̭c dr kóp cho ngân xắch Nha̒ nước, fát chiến KT-XH kác diḙ̂ fương dâ̒w tư. Bă̒i tó kwan diếm dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KKN dôô̒ng bô̭, kết nổl, hiḙ̂n da̭i thu hút kác zư̭ ản chăng gâi ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng, dáp ửng tốt nhất nhu kâ̒w nha̒ dâ̒w tư thử fát. Kác KKN ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ diếm fu̒ hơ̭p vởi mṷc tiêw va̒ chiển lươ̭c dâ̒w tư kuố VSIP. Moong muổn tính ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ VSIP tiếp kâ̭n, kháw xát, ngiêm kửw dớ chiến khai kác zư̭ ản ha̭ thơ̒ng KKN tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thôông tin khải kwát wê̒l KT-XH, fát chiến ha̭ thơ̒ng KKN, ku̒ng nhơ lơ̭i thể, iê̒m năng, di̭nh hưởng, nhửng lỉnh vư̭c ưw tiên thu hút dâ̒w tư kuố tính. Hi voo̭ng VSIP xḙ la̒ môô̭ch tloong nhửng nha̒ dâ̒w tư chiển lươ̭c, kóp fâ̒n dấi nhanh tiển dô̭ fát chiến kôông ngiḙ̂p, chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể bê̒n vưng kuố tính. Dô̒NG chỉ kam kết chí da̭w kác ban, ngă̒nh chức năng ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i nhất dớ VSIP kháw xát ngiên kửw dâ̒w tư ha̭ thơng KKN

Hal bên da̒ thôổng nhất tloong thơ̒i zan dêểnh xḙ la̒ wiḙ̂c, tố chức kác chiển kháw xát khu vư̭c kwi hwă̭ch KKC Nhwâ̭n Chă̭ch, hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ KKC Iên Kwang, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ vi̭ chỉ thwâ̭n lơ̭i tiếp záp vởi Ha̒ Nô̭i, ản xác di̭nh la̒ tloo̭ng diếm fát chiến kôông ngiḙ̂p kuố tính. Tlước rỉ VSIP da̒ di thăm va̒ kháw xát thư̭c tể ta̭i KKN Nhwâ̭n Chă̭ch, hwiḙ̂n Lương Xơn.

                                                                                                  PV

KÁC TIN KHÁC


Tưng bư̒ng khai záng va̒ “Ngă̒i to̒n zân dươ tlé dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2019 - 2020 * Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thanh Mâ̭n, Bỉ thư Tlung ương Dáng. Chú tích Wí ban Tlung ương MTTK Viḙ̂t Nam va̒ kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 ku̒ng vởi ha̒ng tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước, 230.980 hoo̭c xinh, xinh viên tính ta bước baw năm hoo̭c mởi 2019 – 2020. Nhân zi̭p zi̒, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tlung ương va̒ Tính wí, HDNZ, UBNZ, WB MTTK tính, kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.

Xa̭ Hiê̒n Lương xôi nối foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBDT) – Chi̭ Dinh Thi̭ Hái Lwiển, dô̭i tlướng dô̭i văn ngḙ̂ xỏm Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) chiê xé: Dô̭i văn ngḙ̂ xỏm kẻ kỏ nhê̒w ha̭t nhân noo̒ng kốt tham za hô̭i thi, hô̭i ziḙ̂n, liên hwan văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. 15 tha̒nh viên tloong dô̭i chăng ngư̒ng liên tâ̭p dớ xảng ta̭w tha nhửng tiết mṷc văn ngḙ̂ dă̭c xắc. Dô̭i văn ngḙ̂ ó chú fṷc vṷ nhân zân baw kác ngă̒i lḙ̂, thết ma̒ ko̒n fṷc vṷ kheéch zu li̭ch ta̭i kác homestay.