(HBDT) – Ngă̒i 31/3, Tôống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển lḙ̂ fát dôô̭ng tha kwân chương chi̒nh “Thuối tlé Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n vi̒ An xinh xa̭ hô̭i, vi̒ lơ̭i ích ngươ̒i zân” . Chương chi̒nh ản kết nổl tlư̭c tiển dêểnh 63 diếm kâ̒w kuố tất ká kác Bưw diḙ̂n tính, thă̒nh fổ


 

Vởi mṷc tiêw dă̭ch tha: Tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngiḙ̂n dêểnh ngươ̒i zân, fát chiến ngươ̒i zân tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n tính; chiê̒n thôông hi̒nh ánh Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tham za kôông tác an xinh xa̭ hô̭i. Kwa rử tư̒ng bước nơn kaw vi̭ thể kuố Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng foong tla̒w, nơng kaw tinh thâ̒n tích kư̭c nhâ̭n thức wê̒l chắch nhiḙ̂m tham za fát chiến mo̭l tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n tloong to̒n thế KBKNV va̒ ngươ̒i law dôô̭ng Tống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam... Ôông Chu Kwang Ha̒o, Tôống zảm dôốc Tống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam khắng di̭nh: Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng tích kư̭c, thiết thiư̭c, ỉ ngiḙ kúo Dwa̒n Thanh niên Tống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tlêênh to̒n ma̭ng lưởi, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá wiḙ̂c kái kắch chỉnh xắch BHXH. Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw dêểnh 2021, fẩn dẩw da̭t 35% lư̭c lươ̭ng law dôô̭ng tloong dô̭ thuối tham za BHXH. Thôông kwa hwa̭t dôô̭ng ni̒, thuối tlé Tống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam xḙ tăng kươ̒ng, tích kư̭c chiê̒n thôông wê̒l BHXH tư̭ ngwiḙ̂n ku̒ng nhơ kác chỉnh xắch an xinh xa̭ hô̭i zoong la̭i lơ̭i ích cho ngươ̒i zân.

 

 


Nhân viên Bưw diḙ̂n va̒ Báw hiếm xa̭ hô̭i tính fát tơ̒ rơi, tư vẩn cho kheéch ha̒ng tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n

 

Ngăi khâw hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển va̒ fát dôô̭ng chính lḙ̂ tha kwân chương chi̒nh "Thuối tlé Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n vi̒ An xinh xa̭ hô̭i, vi̒ lơ̭i ích ngươ̒i zân”, ta̭i diếm kâ̒w tính ha, Bưw diḙ̂n tính Hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p ku̒ng Báw hiếm xa̭ hô̭i tính chiến khai tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng. 46 kản bô̭, dwa̒n viên thanh niên kuố 2 dơn vi̭ tha kwân fân fát ta̒i liḙ̂w tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n va̒ vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za vởi mṷc tiêw tiên chiê̒n dêểnh 500 ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ ngăi tloong ngă̒i fát dôô̭ng va̒ vâ̭n dôô̭ng ản ít nhất 44 ngươ̒i tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n tloong dơ̭t tha kwân

 

PV

 

 

KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.