(HBDT) – Ngă̒i 31/3, Tôống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển lḙ̂ fát dôô̭ng tha kwân chương chi̒nh “Thuối tlé Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n vi̒ An xinh xa̭ hô̭i, vi̒ lơ̭i ích ngươ̒i zân” . Chương chi̒nh ản kết nổl tlư̭c tiển dêểnh 63 diếm kâ̒w kuố tất ká kác Bưw diḙ̂n tính, thă̒nh fổ


 

Vởi mṷc tiêw dă̭ch tha: Tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngiḙ̂n dêểnh ngươ̒i zân, fát chiến ngươ̒i zân tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n tính; chiê̒n thôông hi̒nh ánh Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tham za kôông tác an xinh xa̭ hô̭i. Kwa rử tư̒ng bước nơn kaw vi̭ thể kuố Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng foong tla̒w, nơng kaw tinh thâ̒n tích kư̭c nhâ̭n thức wê̒l chắch nhiḙ̂m tham za fát chiến mo̭l tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n tloong to̒n thế KBKNV va̒ ngươ̒i law dôô̭ng Tống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam... Ôông Chu Kwang Ha̒o, Tôống zảm dôốc Tống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam khắng di̭nh: Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng tích kư̭c, thiết thiư̭c, ỉ ngiḙ kúo Dwa̒n Thanh niên Tống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tlêênh to̒n ma̭ng lưởi, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá wiḙ̂c kái kắch chỉnh xắch BHXH. Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw dêểnh 2021, fẩn dẩw da̭t 35% lư̭c lươ̭ng law dôô̭ng tloong dô̭ thuối tham za BHXH. Thôông kwa hwa̭t dôô̭ng ni̒, thuối tlé Tống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam xḙ tăng kươ̒ng, tích kư̭c chiê̒n thôông wê̒l BHXH tư̭ ngwiḙ̂n ku̒ng nhơ kác chỉnh xắch an xinh xa̭ hô̭i zoong la̭i lơ̭i ích cho ngươ̒i zân.

 

 


Nhân viên Bưw diḙ̂n va̒ Báw hiếm xa̭ hô̭i tính fát tơ̒ rơi, tư vẩn cho kheéch ha̒ng tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n

 

Ngăi khâw hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển va̒ fát dôô̭ng chính lḙ̂ tha kwân chương chi̒nh "Thuối tlé Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n vi̒ An xinh xa̭ hô̭i, vi̒ lơ̭i ích ngươ̒i zân”, ta̭i diếm kâ̒w tính ha, Bưw diḙ̂n tính Hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p ku̒ng Báw hiếm xa̭ hô̭i tính chiến khai tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng. 46 kản bô̭, dwa̒n viên thanh niên kuố 2 dơn vi̭ tha kwân fân fát ta̒i liḙ̂w tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n va̒ vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za vởi mṷc tiêw tiên chiê̒n dêểnh 500 ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ ngăi tloong ngă̒i fát dôô̭ng va̒ vâ̭n dôô̭ng ản ít nhất 44 ngươ̒i tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n tloong dơ̭t tha kwân

 

PV

 

 

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.