(HBDT) – LTX: Thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg, ngă̒i 1/8/2016 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za (ZLKZ) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030, ngă̒i 22/6/62017, Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết chwiên dê̒ xổ 14-NQ/TU wê̒l fát chiến khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc za. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ kuô̭c tlaw dối vởi dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m, TUV, Zảm dôốc Xớ VH-TT&DL deenh kweenh nô̭i zung ni̒.


Bán zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) zoong la̭i chái ngiḙm thủ  vi̭ cho zu kheéch dêểnh tham kwan loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

FV: Xin dôô̒ng chỉ cho mắt tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch kuố hô̒ Hwa̒ Bi̒nh?

Dô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m: Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dông Nam Ả. Hô̒ kỏ chiê̒w za̒i 70km, tlái rôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kuố tính. Tloong khu vư̭c loo̒ng hô̒ kỏ 47 dáw kon, to, tloong  rỉ kỏ 11 dáw dả bôl kỏ zi̭en tích 116 ha va̒ 36 dáw dất ziḙ̂n tích 160 ha. Foong kánh thiên nhiên hư̭w ti̒nh, thơ môô̭ng. Khu vư̭c hô̒ kỏ nê̒n văn hwả dă̭c xắc kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Tă̒i, Zaw, thải, la̒ kơ hô̭i lởn dớ fát chiến zu li̭ch khảm fả, ngí zươ̭ng, zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ nhửnh diḙ̂ chí tâm linh nối thiểng nhơ: Dê̒n Bơ̒, dê̒n Kô, dê̒n Kâ̭w, biê Vuô Lê... kỏ zả tli̭ văn hwả – tâm linh xâw xắc tlớ thee̒nh diếm dêểnh kuố zu kheéch. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ vi̭ chỉ diḙ̂ lỉ dă̭c biḙ̂t, ớ tloong vu̒ng zu li̭ch tlung tâm fiể Bắc kúô dất nước, khânh thú dô Ha̒ Nô̭i va̒ kác tính lân kâ̭n. Ni la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i thu hút kheéch zu li̭ch, dă̭c bḙ̂t kheéch ngí kuổi twâ̒n bớ Ha̒ Nô̭i va̒ kác tính deenh kweenh dêểnh tam kwan, ngí zươ̭ng.

FV: Xin dôô̒ng chỉ cho mắt nhửng nô̭i zung chú iểw kuố Ngi̭ kwiết chwien dê̒ xổ 14-NQ/TU kuố Tính wí wê̒l fát chiến zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc za?

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m: Vởi ta̒i ngwiên zu li̭ch dôô̭c dảw ku̒ng zả tli̭  văn hwả kác zân tôô̭c ko̒n ản báw tô̒n, lưw zư̭, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thee̒nh khu zu li̭ch kuốc za. Ngi̭ kwiết chwien dê̒ xổ 14-NQ/TU kuố Tính wí dă̭ch mṷc tiêw: Dêểnh ăm 2020, xâi zư̭ng Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh bước dâ̒w dáp ửng kác diê̒w kiḙ̂n tlớ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc za. Fẩn dẩw dêểnh năm 2030, Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlơ̒ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc za kỏ hḙ̂ thôổng kơ xớ vâ̭t chất ki̭ thwâ̭t tương dổi dôô̒ng bô̭, hiḙ̂n da̭i; xán fấm zu li̭ch kỏ chất lươ̭ng kaw, da za̭ng foong fủ, kỏ thương hiḙ̂w, dâ̭m bán xắc văn hwả zân tôô̭c, tlơ̒ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch lởn nhất kuố tính Hwa̒ Bi̒nh, la̒ 1 tloong 12 khu zu li̭ch tloo̭ng tâm kuố vu̒ng Tlung zu miê̒n nủi Bắc Bô̭. Xán fấm zu li̭ch dă̭c chưng la̒ thi̒m hiếw, chá ngiḙ̂m văn hwả Mươ̒ng gẳn hḙ̂ xinh thải loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Ngi̭ kwiết i dă̭ch tha kác mṷc tiêw kṷ thế: Fẩn dẩw deẻnh năm 2020, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dỏn khwáng 63 va̭n lươ̭t kheéch, dêểnh năm 2025 dỏn khwáng 1 tliḙ̂w lươ̭t kheéch; dêểnh năm 2030 dỏn khwáng 1,6 tliḙ̂w lươ̭t kheéch, tloong rỉ 9 va̭n lươ̭t kheéch kuốc tể. Zwanh thu bớ zu li̭ch fẩn dẩw dêểnh năm 2020 da̭t khwáng 200 tí dôô̒ng, dêểnh năm 2025 da̭t khwáng 580 tí dôô̒ng, dêểnh năm 2030 da̭t khwáng 1.800 tí dôô̒ng...

FV: Xin dôô̒ng chỉ cho mắt môô̭ch xổ kết kwá thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết kuố Tính wí wê̒l xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh?

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m: Kăn kử baw kác diê̒w kiḙ̂n kôông nhâ̭n Khu zu li̭ch kuốc za Ngi̭ di̭nh xổ 168/2017 NĐ-CP ngă̒i 31/12/2017 KUỐ Chỉnh fú kwi di̭nh chi tiết môô̭ch  xổ die̒w kiḙ̂n kuố Lwâ̭t Zu li̭ch, Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ka̭ ni̒ mới da̭t: Kỏ ít nhất 2 ta̒i ngwiḙ̂n zu li̭ch, tloong rỉ kỏ ta̒i ngwiên zu li̭ch kấp kuốc za; kỏ rănh zởi xác di̭nh tlêênh bán dô̒ diḙ̂ hi̒nh zo kơ kwan kỏ thấm kwiê̒n xác nhâ̭n kỏ tloong zanh mṷc kác khu vơ̭c kỏ tie̒m năng fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za zo Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t.

Kác diê̒w kiḙ̂n chươ da̭t kỏ kết kẩw ha̭ thơ̒ng, kơ xớ vâ̭t chất ki̭ thwâ̭t chươ dám báw, dă̭cbiḙ̂t la̒ kác tiển zaw thôông kết nổl kác khu, diếm zu li̭ch bên hô̒, chươ kỏ kác khu zu li̭h zi̭ch vṷ chất lươ̭ng kaw, dôô̒ng bô̭. We̒l lươ̭ng kheéch zu li̭ch, khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ da̭t tiêw chỉ dỏn 500.000 lươ̭t kheéch/ năm. Twi nhiên chươ da̭t tiêw chỉ 300.000 lươ̭t kheéch lưw chủ.

UBND tính xâi zư̭ng kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiét kuố Tính wí, Xớ VH-TT&DL va̒ kác ngă̒nhchức năng dang tham mưw cho Tính wí xâi zư̭ng kơ chể, chỉnh xắch dă̭c thu̒ ưw da̭i nhă̒m hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c, thu hút kác zwanh ngiḙ̂p kỏ năng lư̭c tham za dâ̒w tư baw khu vư̭c hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thew kwi hwă̭ch.

Nhê̒w zư̭ ản kwan tloo̭ng ản kấp rút chiến khai dớ dâ̒w tư kết hẩw ha̭ thơ̒ng nhă̒m khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Tiển dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dươ baw khai thác rút bẳn khwáng kắch zươ̭ Thú dô Ha̒ Nô̭i, vu̒ng dôô̒ng bă̒ng Bắc Bô̭ dêểnh tlung tâm tính li̭. Kác zư̭ ản kái ta̭w nơng kấp dươ̒ng 435 bớ TF Hwa̒ Bi̒nh – Bi̒nh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa dang ản dấi leenh tiển dô̭, zư̭ kiển hwa̒n thă̒nh baw năm 2020 xḙ vớ tha kơ hô̭i lởn dớ fát chiến zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Nhê̒w zwanh ngiḙ̂p dang kháw xát, ngiên kửw dâ̒w tư baw vu̒ng lo̭i khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. UBND tính da̒ kwiết di̭nh chú chương cho 5 zư̭ ản kỏ xổ vổn dâ̒w tư 1.453,5 tí dôô̒ng, gô̒m: Zư̭ ản khu zu li̭ch xinh thải Ba Khan, Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Ma Da̒ Resort; Zư̭ ản khu zu li̭ch xinh thải V’star Ngo̒i Hwa. Kác zư̭ ản ni̒ dang tloong kwả chi̒nh chiến khai thư̭c hiḙ̂n kôông tác dê̒n bu̒, zái foỏng mă̭t bă̒ng, tiển hă̒nh lâ̭p kwi hwă̭ch chi tiết... Nhê̒w nha̒ đa̒w tư khác dang kháw xát, lâ̭p zư̭ ản xin chú chương dâ̒w tư nhơ: Zư̭ ản XÂN Golf TA̭I XA̭ Thải Thi̭nh, TF Hwa̒ Bi̒nh kuố Kôông ti TNHH xâi zư̭ng Hanbaek, Zư̭ ản khu zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng Vâ̒i Nươ (Da̒ Bắc) kuố Kôông ti TNHH môô̭ch thă̒nh viên dâ̒w tư Anh Twẩn....

Tính ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tổi da cho kác tố chức, kả nhân, zanh ngiḙ̂p fát chiến kác xán fấm zu li̭ch dăc chưng nhơ: Xán fấm tâm linh dê̒n Thác Bơ̒, hwiḙ̂n kaw Fong va̒ hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Dê̒n Kô Dôi, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒Bắc), xán fấm zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw ta̭i dáw Xung, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc), khu vư̭c vi̭nh Ngo̒i Hwa, hô̒ Hwa, xa̭ ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Fát chiến xán fấm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̭i kác xỏm, bán kỏ diê̒w kiḙ̂n nhơ; xỏm Ngo̒i, xỏm Chṷ, xỏm Ké, xỏm Dả Biê... Ưw tiên fát chiến kác xán fấm zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, zu li̭ch thi̒m hiêw văn hwả kác zân tô̭c, kwan tâm fát chiến kác xán fấm zu li̭ch hổ chơ̭... Tính chủ tloo̭ng kwáng bả hi̒nh ánh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, da̒w ta̭w, tâ̭p hwẩn, chiến khai chương chi̒nh liên kết tiển zu li̭ch dươ̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ kết nổl vởi kác diếm zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh với kác hô̒ thwí diḙ̂n Xơn La, Lai Châw, xâi zư̭ng xán fấm zu li̭ch dă̭c xắc kỏ chất lươ̭ng kaw, dáp ửng nhu kâ̒w do̒i hói ngă̒i ka̭ng kaw kuố zu kheéch.

FV: Chân tloo̭ng kảm ơn dôô̒ng chỉ!
                                                                                 
                                                                                         LC thư̭c hiḙ̂n


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.