(HBDT) – Ngă̒i 18/4, ta̭i Nha̒ văn hwả TF Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i Kư̭w Chiển binh (KCB) Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh va̒ Foo̒ng GD&ĐT TF Hwa̒ Bi̒nh tố chức fổi hơ̭p zaw lưw – twa̭ da̒m tiên chiê̒n, zảw zṷc chiê̒n thôổng cho thể hḙ̂ tlé nhân zi̭p 50 năm thư̭c hiḙ̂nZi chúc Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, 44 năm zái foỏng miê̒n nam, 65 năm chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú zươ̭ kác KCB vởi DVTN va̒ hoo̭c xinhTa̭i buối zaw lưw, DVTN va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ ản kác nhân chửng li̭ch xứ kế wê̒l nhửng năm khảng chiển dẩw ha̒w hu̒ng tl xư̭ ngiḙ̂p dẩw chănh báw vḙ̂ Tố kuốc

Ta̭i buối zaw lưw – twa̭ da̒m, hơn 300 DVTN va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ dag kă̭p, zaw lưw, iểng nhửng kâw chiḙ̂n kế kuố Tlung tưởng Anh hu̒ng LLVC Fa̭m Twân, Thiểw tưởng Ngwiḙ̂n Dức Hwi, Tlướng Ban liên la̭c KCB mă̭t tlâ̭n Vi̭ Xwiên to̒n kuốc; Anh hu̒ng LLVC Fa̭m Minh Zảm, KCB fươ̒ng Dô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) wê̒l nhửng năm khảng chiển dẩw ha̒w hu̒ng, zan khố, hi xinh kuố kác bơ̭c cha eenh. Nhửng năng khảng chiển dẩw zan khố, ác liḙ̂t la̒ rêênh chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú (7/5/1954) 65 năm tlước. Chiẻn thẳng kuố chiển zi̭ch Hô̒ Chỉ Minh zái foỏng miê̒n nam 30/4/1975. Kuô̭c chiển dẩw zan khố, ác liḙ̂t báw vḙ̂ biên zởi Vi̭ Xwiên zai dwa̭n 1979 – 1989...

Thôông kwa buối zaw lưw – twa̭ da̒m da̒ kóp fâ̒n la̒ cho DVTN va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh hiếw hơn nhửng năm khảng dẩw chănh kách ma̭ng ha̒w hu̒ng, tinh thâ̒n iêw nước ku̒ng nhơ ỏ chỉ kiên chung kuố ngươ̒i lỉnh bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒, hun dúc cho thuối tlé niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c, chiê̒n thôổng "Oỏng dác nhở nguô̒n”, ta̭w dôô̭ng lư̭c dớ mổi DVTN vươn lêênh, kóp fâ̒n tích kư̭c baw xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc

                                                                                          MH

KÁC TIN KHÁC


Tưng bư̒ng khai záng va̒ “Ngă̒i to̒n zân dươ tlé dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2019 - 2020 * Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thanh Mâ̭n, Bỉ thư Tlung ương Dáng. Chú tích Wí ban Tlung ương MTTK Viḙ̂t Nam va̒ kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 ku̒ng vởi ha̒ng tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước, 230.980 hoo̭c xinh, xinh viên tính ta bước baw năm hoo̭c mởi 2019 – 2020. Nhân zi̭p zi̒, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tlung ương va̒ Tính wí, HDNZ, UBNZ, WB MTTK tính, kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.

Xa̭ Hiê̒n Lương xôi nối foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBDT) – Chi̭ Dinh Thi̭ Hái Lwiển, dô̭i tlướng dô̭i văn ngḙ̂ xỏm Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) chiê xé: Dô̭i văn ngḙ̂ xỏm kẻ kỏ nhê̒w ha̭t nhân noo̒ng kốt tham za hô̭i thi, hô̭i ziḙ̂n, liên hwan văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. 15 tha̒nh viên tloong dô̭i chăng ngư̒ng liên tâ̭p dớ xảng ta̭w tha nhửng tiết mṷc văn ngḙ̂ dă̭c xắc. Dô̭i văn ngḙ̂ ó chú fṷc vṷ nhân zân baw kác ngă̒i lḙ̂, thết ma̒ ko̒n fṷc vṷ kheéch zu li̭ch ta̭i kác homestay.