(HBDT) – Ngă̒i 18/4, ta̭i Nha̒ văn hwả TF Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i Kư̭w Chiển binh (KCB) Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh va̒ Foo̒ng GD&ĐT TF Hwa̒ Bi̒nh tố chức fổi hơ̭p zaw lưw – twa̭ da̒m tiên chiê̒n, zảw zṷc chiê̒n thôổng cho thể hḙ̂ tlé nhân zi̭p 50 năm thư̭c hiḙ̂nZi chúc Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, 44 năm zái foỏng miê̒n nam, 65 năm chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú zươ̭ kác KCB vởi DVTN va̒ hoo̭c xinhTa̭i buối zaw lưw, DVTN va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ ản kác nhân chửng li̭ch xứ kế wê̒l nhửng năm khảng chiển dẩw ha̒w hu̒ng tl xư̭ ngiḙ̂p dẩw chănh báw vḙ̂ Tố kuốc

Ta̭i buối zaw lưw – twa̭ da̒m, hơn 300 DVTN va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ dag kă̭p, zaw lưw, iểng nhửng kâw chiḙ̂n kế kuố Tlung tưởng Anh hu̒ng LLVC Fa̭m Twân, Thiểw tưởng Ngwiḙ̂n Dức Hwi, Tlướng Ban liên la̭c KCB mă̭t tlâ̭n Vi̭ Xwiên to̒n kuốc; Anh hu̒ng LLVC Fa̭m Minh Zảm, KCB fươ̒ng Dô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) wê̒l nhửng năm khảng chiển dẩw ha̒w hu̒ng, zan khố, hi xinh kuố kác bơ̭c cha eenh. Nhửng năng khảng chiển dẩw zan khố, ác liḙ̂t la̒ rêênh chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú (7/5/1954) 65 năm tlước. Chiẻn thẳng kuố chiển zi̭ch Hô̒ Chỉ Minh zái foỏng miê̒n nam 30/4/1975. Kuô̭c chiển dẩw zan khố, ác liḙ̂t báw vḙ̂ biên zởi Vi̭ Xwiên zai dwa̭n 1979 – 1989...

Thôông kwa buối zaw lưw – twa̭ da̒m da̒ kóp fâ̒n la̒ cho DVTN va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh hiếw hơn nhửng năm khảng dẩw chănh kách ma̭ng ha̒w hu̒ng, tinh thâ̒n iêw nước ku̒ng nhơ ỏ chỉ kiên chung kuố ngươ̒i lỉnh bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒, hun dúc cho thuối tlé niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c, chiê̒n thôổng "Oỏng dác nhở nguô̒n”, ta̭w dôô̭ng lư̭c dớ mổi DVTN vươn lêênh, kóp fâ̒n tích kư̭c baw xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc

                                                                                          MH

KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính tiếp xúc kứ chi hwiḙ̂n Ki̒ Xơn khâw ki̒ ho̭p thử 7

(HBĐT) - Khởm ngă̒i 17/6, ta̭i UBND xa̭ Mông Hwả, Dwa̒n DBKH tính, gô̒m kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính; Ngwiḙ̂n Thanh Hái, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên Ban thươ̒ng vṷ KH, Tlươ̒ng Ban Zân ngwiḙ̂n KH; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc vởi 90 kứ chi xa̭ Mông hwả va̒ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) bảw kảw kết kwá ki̒ ho̭p thử bắi, Kuốc hô̭i khwả XIV

Kôông bổ zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Ngă̒i 16/4, Chi kṷc Chăn ruôi va̒ Thủ i tính xác nhâ̭n da̒ xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Thew rỉ ku̒ng ngă̒i, UBND hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôông bổ ZTKCF tă̭i xỏm Tă̒i Măng, xa̭ Tu Lỉ

Xa̭ Zân Hwa̒ xôi nối foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBD) – Thơ̒I zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) luôn kwan tâm dêểnh wiḙ̂c fát chiến va̒ nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. Kwa rỉ da̒ thu hút dôông dáw ngươ̒i zân tham za va̒ tlớ thee̒nh mỏn ăn tinh thâ̒n ó thế thiểw vởi nhân zân tloong xa̭. Văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi

Khi Ngi̭ kwiết bắt nguô̒n bớ thư̭c tể

(HBDT) – Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ zi̭en tích dất nôông ngiḙ̂p tlêênh 8.600 ha, tloong rỉ dất tlôông ki̭ chiểm 51%. Twi nhiên zả tli̭ xán xwất bớ kâl lo̭ chăng kaws, nểw chí dô̭c kănh lâl lo̭ thi̒ dơ̒i khôổng nhân zân kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Xwất fát bớ thư̭c tể, ăm 2014, BTV Hwiḙ̂n wí Tân La̭c da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 12 wê̒l dươ kâl tlôô̒ng ha̒ng năm baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá zai dwa̭n 2014 – 2020. Khânh 5 năm chiến khai, Ngi̭ kwiết da̒ ta̭w xư̭ chiến biển meḙnh, kăn bán, nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i zân wê̒l chú chương fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n

Xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng “Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒”

(HBDT) - Khởm 6/6 Bô̭ Chi hwi Kwân xư̭ (CHKX) tínnh tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết, tôn vinh diến hi̒nh tiên tiển 5 năm thực hiện Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” (2014 - 2019) gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh

Ủy ban MTTQ tỉnh phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới

(HBDT) – Khuô̭NG 4/6, ta̭i Tlung tâm hoo̭c tâ̭p koo̭ng dôô̒ng xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh), Ban Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính fát dôô̭ng hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng năm 2019 va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi 5/6/2019