(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/4 ta̭i xa̭ Văn Ngiḙ̂, Do̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính (DBKH) tính gô̒m kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Tiển Xinh, Fỏ Tlướng Do̒n DBKH tính; Bă̭ch Thi̭ Hương Thwí, Tlướng Foo̒ng Tố chức kản bô̭ VKXNZ tính; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc kứ chi 7 xa̭: Văn Ngiḙ̂, Miê̒n Dô̒l, Kwỉ Hwa̒, Twân Da̭w, Tân Lâ̭p, Nhân Ngiḙ̂, Mi̭ Tha̒nh kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ku̒ng tham za kỏ Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh kuố tính va̒ hwiḙ̂n La̭c Xơn.


Kứ chi hwiḙ̂n La̭c Xơn gứi gẳm tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng lêênh Do̒n DBKH tính.

Da̭i biếw Kuốc hô̭i Bă̭ch Thi̭ Hương Thwí da̒ thôông bảw nhửng nô̭i zung tloo̭ng tâm kuố Ki̒ ho̭p thử 7, Kuốc hô̭i khwả XIV, zư̭ kiển ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 20/5 9 14/6/2019. Ta̭i Ki̒ ho̭p ni̒, Kuốc hô̭i xḙ xem xét thôông kwa 7 zư̭ ản lwâ̭t, 2 ngi̭ kwiết: lwâ̭t Zảw zṷc (xướ dối), Lwâ̭t Kiển chúc; Lwâ̭t Kwán lỉ thể (xướ dối); lwâ̭t xướ dối, bố xung môô̭ch xổ diê̒w kuố Lwâ̭t Dâ̒w tư kôông; Lwâ̭t Thi ha̒nh ản hi̒nh xư̭ (xướ dối); Lwâ̭t foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê; Lwâ̭t xướ dối, bố xung môô̭ch xổ diê̒w kuố Lwâ̭t Kinh zwanh Báw Hiếm va̒ Lwâ̭t xớ hư̭w chỉ twḙ̂; Ngi̭ kwiết fê chwấn wiḙ̂c za nhâ̭p Kôông ước xổ 98 kuố Tố chức Law dôô̭ng kuốc tể wê̒l nhửng ngwiên tắc kuố kwiê̒n tố chức va̒ thương lươ̭ng tâ̭p thế; ngi̭ kwiết wê̒l Chương chi̒nh xâi zư̭ng lwâ̭t, fáp lêḙ̂nh năm 2020. Cho ỉ kiển wê̒l 9 zư̭ ản lwâ̭t; tháw lwâ̭n kác vẩn dê̒ KT-XH, ngân xắch Nha̒ nước va̒ zảm xát kác vẩn dê̒ kwan tloo̭ng khác.

Tai buối tiếp xuc kứ chi 7 xa̭ kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn bă̒i tó xư̭ tin tướng baw hwa̭t dôô̭ng kuố Kuốc hô̭i va̒ DBKH tính. Dôô̒ng thơ̒i dươ tha nhê̒w ỉ kiển tlaw dối, kiển ngi̭ tâ̭p chung baw môô̭ch xổ nô̭i zung nhơ: kwan tâm zảw zṷc vu̒ng khỏ khăn, tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ xâi zư̭ng nha̒ ớ cho ngươ̒i kỏ kôông; hổ chơ̭ wăl vổn cho ngươ̒i zân fát chiến kinh tể; kwán lỉ an ninh ma̭ng chă̭t dớ ngăn chă̭n kác thôông tin xẩw gâi hwang mang tloong zư lwâ̭n. Tu xướ, nơng kấp tlươ̒ng hoo̭c, la̒ dươ̒ng nô̭i dôô̒ng, dươ̒ng liên thôn, vớ rôô̭ng tiển ảng khả bớ xa̭ Nhân Ngiḙ̂ dêểnh xa̭ Kwỉ Hwa̒...

Nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ kuố kứ chi da̒ ản lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính va̒ UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn chư̭c tiếp tlá lơ̒i va̒ la̒ ro̭.

Thăi mă̭t Do̒n DBKH tính, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tiển Xinh, Fỏ Tlướng Do̒n DBKH tính da̒ tiếp thu nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ kuố kứ chi. Dổi vởi kác kiển ngi̭ chăng thuô̭c thấm kwiê̒n zái kwiết, Do̒n DBKH xḙ tôống hơ̭p kới kác Bô̭, ngă̒nh kỏ thấm kwiê̒n xem xét, zái kwiết.

Viết Da̒w

 


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.