(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/4 ta̭i xa̭ Văn Ngiḙ̂, Do̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính (DBKH) tính gô̒m kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Tiển Xinh, Fỏ Tlướng Do̒n DBKH tính; Bă̭ch Thi̭ Hương Thwí, Tlướng Foo̒ng Tố chức kản bô̭ VKXNZ tính; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc kứ chi 7 xa̭: Văn Ngiḙ̂, Miê̒n Dô̒l, Kwỉ Hwa̒, Twân Da̭w, Tân Lâ̭p, Nhân Ngiḙ̂, Mi̭ Tha̒nh kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ku̒ng tham za kỏ Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh kuố tính va̒ hwiḙ̂n La̭c Xơn.


Kứ chi hwiḙ̂n La̭c Xơn gứi gẳm tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng lêênh Do̒n DBKH tính.

Da̭i biếw Kuốc hô̭i Bă̭ch Thi̭ Hương Thwí da̒ thôông bảw nhửng nô̭i zung tloo̭ng tâm kuố Ki̒ ho̭p thử 7, Kuốc hô̭i khwả XIV, zư̭ kiển ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 20/5 9 14/6/2019. Ta̭i Ki̒ ho̭p ni̒, Kuốc hô̭i xḙ xem xét thôông kwa 7 zư̭ ản lwâ̭t, 2 ngi̭ kwiết: lwâ̭t Zảw zṷc (xướ dối), Lwâ̭t Kiển chúc; Lwâ̭t Kwán lỉ thể (xướ dối); lwâ̭t xướ dối, bố xung môô̭ch xổ diê̒w kuố Lwâ̭t Dâ̒w tư kôông; Lwâ̭t Thi ha̒nh ản hi̒nh xư̭ (xướ dối); Lwâ̭t foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê; Lwâ̭t xướ dối, bố xung môô̭ch xổ diê̒w kuố Lwâ̭t Kinh zwanh Báw Hiếm va̒ Lwâ̭t xớ hư̭w chỉ twḙ̂; Ngi̭ kwiết fê chwấn wiḙ̂c za nhâ̭p Kôông ước xổ 98 kuố Tố chức Law dôô̭ng kuốc tể wê̒l nhửng ngwiên tắc kuố kwiê̒n tố chức va̒ thương lươ̭ng tâ̭p thế; ngi̭ kwiết wê̒l Chương chi̒nh xâi zư̭ng lwâ̭t, fáp lêḙ̂nh năm 2020. Cho ỉ kiển wê̒l 9 zư̭ ản lwâ̭t; tháw lwâ̭n kác vẩn dê̒ KT-XH, ngân xắch Nha̒ nước va̒ zảm xát kác vẩn dê̒ kwan tloo̭ng khác.

Tai buối tiếp xuc kứ chi 7 xa̭ kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn bă̒i tó xư̭ tin tướng baw hwa̭t dôô̭ng kuố Kuốc hô̭i va̒ DBKH tính. Dôô̒ng thơ̒i dươ tha nhê̒w ỉ kiển tlaw dối, kiển ngi̭ tâ̭p chung baw môô̭ch xổ nô̭i zung nhơ: kwan tâm zảw zṷc vu̒ng khỏ khăn, tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ xâi zư̭ng nha̒ ớ cho ngươ̒i kỏ kôông; hổ chơ̭ wăl vổn cho ngươ̒i zân fát chiến kinh tể; kwán lỉ an ninh ma̭ng chă̭t dớ ngăn chă̭n kác thôông tin xẩw gâi hwang mang tloong zư lwâ̭n. Tu xướ, nơng kấp tlươ̒ng hoo̭c, la̒ dươ̒ng nô̭i dôô̒ng, dươ̒ng liên thôn, vớ rôô̭ng tiển ảng khả bớ xa̭ Nhân Ngiḙ̂ dêểnh xa̭ Kwỉ Hwa̒...

Nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ kuố kứ chi da̒ ản lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính va̒ UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn chư̭c tiếp tlá lơ̒i va̒ la̒ ro̭.

Thăi mă̭t Do̒n DBKH tính, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tiển Xinh, Fỏ Tlướng Do̒n DBKH tính da̒ tiếp thu nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ kuố kứ chi. Dổi vởi kác kiển ngi̭ chăng thuô̭c thấm kwiê̒n zái kwiết, Do̒n DBKH xḙ tôống hơ̭p kới kác Bô̭, ngă̒nh kỏ thấm kwiê̒n xem xét, zái kwiết.

Viết Da̒w

 


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.