(HBDT) – Khởm ngă̒i 7/5 ta̭i hô̭i tlươ̒ng Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức kă̭p mă̭yt kí niḙ̂m 65 chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú (7/5/1954 – 7/5/2019). Tham zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; kác vi̭ Tưởng Kwân dô̭i nhân zân Viḙ̂t Nam, Anh hu̒ng LLVC, Anh hu̒ng Law dôô̭ng; lẳnh da̭w kác xớ, ban ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, tlêênh 90 KCB, thanh niên xung foong zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú.


Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính tă̭ng lẳng hwa thươi chức mư̒ng Hô̭i KCB tính   

Kắch ni 65 năm, zưởi xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng, kwân va̒ zân ha da̒ tích kư̭c, hăng hải khấn chương tloong chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú. Dủng ngă̒i 7/5/1954, chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú vỉ da̭i, tlâ̭n kwiết chiển chiển lươ̭c da̭p tan tâ̭p dwa̒n kử diếm meḙnh nhất kuố thư̭c zân Fáp ớ Dông Zương, kwiết di̭nh tlư̭c tiếp kết thúc thẳng lơ̭i kuô̭c khảng chiển chôổng Fáp, chẩm zứt eéch xâm lươ̭c kuố thư̭c zân Fáp tlêênh nước ha. Chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú la̒ môốc xon chỏi lo̭i kuố zân tôô̭c Viḙ̂t Nam, la̒ kết tinh kuố chú ngiḙ̂ anh hu̒ng kắch ma̭ng, loo̒ng iêw nước, ỉ chỉ dôô̭c lâ̭p, tư̭ chú, tư̭ kươ̒ng ản hun dúc mẩi ngi̒n năm zư̭ng nước va̒ zư̭ nước kuố zân tôô̭c Viḙ̂t Nam anh hu̒ng.
Tloong khuô̭c khảng chiển chôổng thư̭c zân Fáp xâm lươ̭c va̒ Chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, tính ha da̒ kỏ ha̒ng ngi̒n kon em kác zân tôô̭c tư̭ ngwiḙ̂n tham za kwân dô̭i, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tlêênh khắp kác chiển tlươ̒ng. Nhân zân kác zân tôô̭c Hwa̒ Bi̒nh da̒ doỏng kóp ha̒ng tlăm tẩn lương thư̭c, thư̭c fấm va̒ kác vâ̭t chất khác ki̭p thơ̒i chi viḙ̂n cho chiển zi̭ch. LLVC va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tính ha  da̒ chiển dẩw va̒ fổi hơ̭p chiển dẩw khânh 1.800 tlâ̭n, tiêw ziḙ̂t va̒ bắt khôổng ha̒ng ngi̒n thên di̭ch, thu hô̒i nhê̒w vủ khỉ va̒ fương tiḙ̂n chiển chănh. Vởi nhửng doỏng kóp to lởn tloong kuô̭c khảng chiển vỉ da̭i kuố zân tôô̭c, nhân zân va̒ LLVC tính, 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ va̒ 62 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn da̒ ản Dáng, Nha̒ nước foong tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVCNZ ku̒ng nhê̒w fa̒n thướng kaw kwỉ khác.
Buối kă̭p mă̭t la̒ zi̭p dớ nhửng KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển ôn la̭i nhửng năm khảng chươ̒ng ki̒ dâ̒i zan khố hi xinh kuố zân tôô̭c. Thể hḙ̂ tlé ngă̒i ka̭ng thêm tư̭ ha̒w va̒ fát hwi chiê̒n thôổng kuố cha ôông dớ tiếp tṷc kôổng hiển chỉ twḙ̂, khức lư̭c tloong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc.
Ta̭i buối kă̭p mă̭t dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính da̒ tă̭ng kwa̒ kuố Tính wí, HĐND tính cho kác KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú va̒ tăng hwa tươi thẳm chúc mư̒ng Hô̭i KCB tính

 
Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính da̒ tă̭ng kwa̒ kuố Tính wí, HĐND tính cho kác KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú

Dức Fươ̭ng

KÁC TIN KHÁC