(HBDT) – Khởm ngă̒i 7/5 ta̭i hô̭i tlươ̒ng Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức kă̭p mă̭yt kí niḙ̂m 65 chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú (7/5/1954 – 7/5/2019). Tham zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; kác vi̭ Tưởng Kwân dô̭i nhân zân Viḙ̂t Nam, Anh hu̒ng LLVC, Anh hu̒ng Law dôô̭ng; lẳnh da̭w kác xớ, ban ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, tlêênh 90 KCB, thanh niên xung foong zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú.


Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính tă̭ng lẳng hwa thươi chức mư̒ng Hô̭i KCB tính   

Kắch ni 65 năm, zưởi xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng, kwân va̒ zân ha da̒ tích kư̭c, hăng hải khấn chương tloong chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú. Dủng ngă̒i 7/5/1954, chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú vỉ da̭i, tlâ̭n kwiết chiển chiển lươ̭c da̭p tan tâ̭p dwa̒n kử diếm meḙnh nhất kuố thư̭c zân Fáp ớ Dông Zương, kwiết di̭nh tlư̭c tiếp kết thúc thẳng lơ̭i kuô̭c khảng chiển chôổng Fáp, chẩm zứt eéch xâm lươ̭c kuố thư̭c zân Fáp tlêênh nước ha. Chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú la̒ môốc xon chỏi lo̭i kuố zân tôô̭c Viḙ̂t Nam, la̒ kết tinh kuố chú ngiḙ̂ anh hu̒ng kắch ma̭ng, loo̒ng iêw nước, ỉ chỉ dôô̭c lâ̭p, tư̭ chú, tư̭ kươ̒ng ản hun dúc mẩi ngi̒n năm zư̭ng nước va̒ zư̭ nước kuố zân tôô̭c Viḙ̂t Nam anh hu̒ng.
Tloong khuô̭c khảng chiển chôổng thư̭c zân Fáp xâm lươ̭c va̒ Chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, tính ha da̒ kỏ ha̒ng ngi̒n kon em kác zân tôô̭c tư̭ ngwiḙ̂n tham za kwân dô̭i, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tlêênh khắp kác chiển tlươ̒ng. Nhân zân kác zân tôô̭c Hwa̒ Bi̒nh da̒ doỏng kóp ha̒ng tlăm tẩn lương thư̭c, thư̭c fấm va̒ kác vâ̭t chất khác ki̭p thơ̒i chi viḙ̂n cho chiển zi̭ch. LLVC va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tính ha  da̒ chiển dẩw va̒ fổi hơ̭p chiển dẩw khânh 1.800 tlâ̭n, tiêw ziḙ̂t va̒ bắt khôổng ha̒ng ngi̒n thên di̭ch, thu hô̒i nhê̒w vủ khỉ va̒ fương tiḙ̂n chiển chănh. Vởi nhửng doỏng kóp to lởn tloong kuô̭c khảng chiển vỉ da̭i kuố zân tôô̭c, nhân zân va̒ LLVC tính, 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ va̒ 62 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn da̒ ản Dáng, Nha̒ nước foong tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVCNZ ku̒ng nhê̒w fa̒n thướng kaw kwỉ khác.
Buối kă̭p mă̭t la̒ zi̭p dớ nhửng KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển ôn la̭i nhửng năm khảng chươ̒ng ki̒ dâ̒i zan khố hi xinh kuố zân tôô̭c. Thể hḙ̂ tlé ngă̒i ka̭ng thêm tư̭ ha̒w va̒ fát hwi chiê̒n thôổng kuố cha ôông dớ tiếp tṷc kôổng hiển chỉ twḙ̂, khức lư̭c tloong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc.
Ta̭i buối kă̭p mă̭t dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính da̒ tă̭ng kwa̒ kuố Tính wí, HĐND tính cho kác KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú va̒ tăng hwa tươi thẳm chúc mư̒ng Hô̭i KCB tính

 
Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính da̒ tă̭ng kwa̒ kuố Tính wí, HĐND tính cho kác KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú

Dức Fươ̭ng

KÁC TIN KHÁC


UBNZ tính ho̭p thươ̒ng ki̒: Kwan tâm ha̒i hwa̒ zươ̭ vẩn dê̒ kinh tể vởi vẩn dê̒ xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒i 6/9 zưởi xư̭ chú chi̒ kuố Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính Bu̒i Văn Khảnh, UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 8, cho ỉ kiển baw kác nô̭i zung kwan tloo̭ng vởi fát chiến KT-XH kuố tính.

Fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khảng 5/2014, UBNZ tính ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản “Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w da̒ lan twá rôô̭ng khắp va̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kỏ tác dôô̭ng tích kư̭c dổi vởi wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương, nhát dổi vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh va̒ xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư.

Tưng bư̒ng khai záng va̒ “Ngă̒i to̒n zân dươ tlé dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2019 - 2020 * Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thanh Mâ̭n, Bỉ thư Tlung ương Dáng. Chú tích Wí ban Tlung ương MTTK Viḙ̂t Nam va̒ kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 ku̒ng vởi ha̒ng tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước, 230.980 hoo̭c xinh, xinh viên tính ta bước baw năm hoo̭c mởi 2019 – 2020. Nhân zi̭p zi̒, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tlung ương va̒ Tính wí, HDNZ, UBNZ, WB MTTK tính, kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.